Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening

Avdelingen har hovedansvaret for å drifte instituttets studentklinikker, samt koordinere ekstern praksis ved profesjonsstudiet.

Avdelingen ledes av en klinikkleder. I tillegg består avdelingen av veiledere på instituttets interne klinikker, samt en universitetslektor som har ansvaret for å koordinere den eksterne praksisen som studentene på profesjonsprogrammet i psykologi må gjennomføre.

Instituttets klinikker holder til i Børrestuveien 3, og aktiviteten der er knyttet til emnet PSYC6310. Dette er et emne der studentene får prøve seg i reell behandling av voksne pasienter, eller trening i klinisk nevropsykologi.

Avdelingen har også ansvaret for klinisk praksis og ferdighetsopplæring i profesjonsstudiet, herunder forpraksis, førstelinjeerfaring og kvalitetssikring av praksisene gjennom studieløpet.

Undervisningsressurser

Undervisningsressurser ved klinikken består stort sett av veiledere på praktikum. Noen av veilederne kommer fra Fagavdeling for klinisk psykologi og Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi og er personer ansatt i fulle stillinger; professorer, førsteamanuensiser, lektorer, postdoktorer og stipendiater. Men de fleste veiledere er psykologspesialister i faste deltidsstillinger som rapporterer til klinikkleder.

Kontakt

Postadresse Postboks 1094 Blindern Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: +47-22845000 E-post: