Ingvil Laberg Holthe

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Det er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Statped og Oslo Universitetssykehus. Prosjektet har tittelen «The Child-In-Context-Intervention». Prosjektet er en behandlingsstudie rettet mot barn med ervervet hjerneskade og deres støtteapparat, og er en randomisert kontrollert studie som skal undersøke effekten av individualisert, målrettet hjemmebasert rehabilitering når det har gått minst et år siden barnet fikk skaden. Studien gjennomføres i nært samarbeid med barnets foresatte, skole og relevante samarbeidspartnere fra kommunehelsetjenesten. 

Akademiske interesser

  • Ervervet hjerneskade hos barn og voksne
  • Kognitiv rehabilitering
  • Familieperspektiv ved ervervet hjerneskade

Bakgrunn

  • Cand.psykol. fra Universitetet i Oslo
  • Spesialist i  klinisk nevropsykologi

Forskningsteam

Sunnaas sykehus og Ullevål sykehus

Publikasjoner

  • Stubberud, Jan; Holthe, Ingvil Laberg; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine; Brandt, Anne Elisabeth & Finnanger, Torun Gangaune (2020). The feasibility and acceptability of Goal Management Training of executive functions in children with spina bifida and acquired brain injury. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011. . doi: 10.1080/09602011.2020.1723649
  • Holthe, Ingvil Laberg & Rohrer-Baumgartner, Nina (2020). Å leve sammen - familielivet etter skade og sykdom.
Publisert 12. mars 2020 09:25 - Sist endret 12. juni 2020 13:50