Forskningsetisk komite ved Psykologisk institutt

Den interne forskningsetiske komité ved Psykologisk institutt skal kunne rådgi og bistå studenter, kandidater og vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål.

Komiteen består av forskningsleder og inntil fem vitenskapelige ansatte. Det er ønskelig at komitéens medlemmer samlet sett har erfaring fra tverrfaglig forskning og fra forskningsetisk arbeid (NSD/REK/annet). En forskningsrådgiver er gruppens sekretær. Forskningsleder utpeker og leder komiteen.

Se for ansatte-sidene for mer informasjon om blant annet redelighet i forskning, samtykker og kvalitetssystemet til UiO.

Publisert 12. mars 2018 11:45 - Sist endret 20. jan. 2020 09:30