English version of this page

Instituttadministrasjonen

Administrasjonen gir støtte innenfor blant annet studier, forskning, personal og kommunikasjon.

Studieadministrasjon

Studieadministrasjonen jobber blant annet med:

 • Studieveiledning

 • Utveksling

 • Behandling av permisjonssøknader

 • Undervisnings- og eksamensplanlegging

 • Publisere informasjon om studier på nett

 • Timeregnskap

Kontaktinformasjon for studenter

Kontaktinformasjon

Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjonen gir blant annet støtte innen:

 • Ekstern finansiering

 • Prosjektoppfølging

 • Ph.d.-utdanning

 • Rammeverk for forskning

Kontaktinformasjon

Personaladministrasjon

Personaladministrasjonen gir blant annet støtte knyttet til:

 • Rekruttering og ansettelse

 • Permisjoner og fravær

 • Forlengelser ved midlertidig ansettelse

 • Ferie

 • Professoropprykk

 • Fratredelse

Kontaktinformasjon

Kommunikasjon

Hos kommunikasjonsrådgiveren får du støtte innen:

 • Forskningsformidling

 • Medierådgivning

 • Nettpublisering

Kontaktinformasjon

Økonomistøtte

Økonomiseksjonen gir støtte innen blant annet:

 • Reiseregninger og refusjoner

 • Budsjettering av søknader om ekstern finansiering

 • Regnskapsoppfølging av prosjekter

Kontaktinformasjon

IT-støtte

Lokal IT jobber med:

 • Drift av maskiner og skrivere

 • Brukerstøtte for Windows

 • Nettverk

Kontaktinformasjon

Verksted

På verkstedet får du hjelp til:

 • Innredning av lab

 • Møblering

 • Printing av plakat

Kontaktinformasjon

Ansatte

Kontakt

Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: 22 84 50 00

Enhetskoder

Gammel stedkode 170500 Vortex, FS m.m.