Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

Avdelingens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor fagfeltet kognitiv nevrovitenskap.

Undervisning

Avdelingen underviser på alle programmene ved instituttet, bachelor-, master- og profesjonsprogrammet. På bachelor- og masterprogrammet gis det fordypning innen avdelingens fagfelt.

Forskning

Målsettingen er å fremskaffe bedre kunnskap om forandringer i hjernen fra fødsel til alderdom, hvilke konsekvenser disse endringene har for kognitive prosesser og i hvilken grad trening og øvelser kan bidra til vedlikehold og forsterkning av vår kognitive kapasitet.

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1094 Blindern Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: 22 84 50 00 E-post: