Anders Martin Fjell

Professor - Psykologisk institutt

Faglige interesser

Jeg forsker på hvordan hjernen og våre kognitive evner utvikles i barndommen og endres i løpet av det voksne livsløpet.

Bakgrunn

  • Cand psychol fra UiO i 2001
  • Dr. psychol fra UiO 2005

Priser og utmerkelser

2016 Innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi

2015 Universitet i Oslos Forskningspris, delt med Kristine Walhovd

2015 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende forskningsgrupper ved UiO

2012 Morgenbladets top 10-liste over unge (< 40 år) norske forskere

2006 Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 

2006 Hans Majestet Kongens Gullmedalje for beste doktoravhandling

Aktuelle prosjekter

2015-2020 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende grupper ved UiO med tilhørende finansiering for 5 år (€ 3mill)

2014-2017 New biomarkers for early detection of Alzheimer’s Disease. (Nasjonalforeningen for folkehelsen €1.125 mill)

2014-2017 Inflammation, Amyloid and Atrophy in the Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and Neurodegeneration. (NFR FriPro €850k)

2014-2017 Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimer’s Disease? (NFR Nevronor €750k)

2012-2017 Emergence and Decline of Constructive Memory – Starting Grant fra det Europeiske Forskningsrådet (ERC) (€ 1.5 mill)

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 17. apr. 2018 09:52