Anders Martin Fjell

Bilde av Anders Martin Fjell
English version of this page
Telefon +47 22845129
Rom A40-12
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på hvordan hjernen og våre kognitive evner utvikles i barndommen og endres i løpet av det voksne livsløpet.

Bakgrunn

  • Cand psychol fra UiO i 2001
  • Dr. psychol fra UiO 2005

Priser og utmerkelser

2016 Innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi

2015 Universitet i Oslos Forskningspris, delt med Kristine Walhovd

2015 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende forskningsgrupper ved UiO

2012 Morgenbladets top 10-liste over unge (< 40 år) norske forskere

2006 Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 

2006 Hans Majestet Kongens Gullmedalje for beste doktoravhandling

Aktuelle prosjekter

2015-2020 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende grupper ved UiO med tilhørende finansiering for 5 år (€ 3mill)

2014-2017 New biomarkers for early detection of Alzheimer’s Disease. (Nasjonalforeningen for folkehelsen €1.125 mill)

2014-2017 Inflammation, Amyloid and Atrophy in the Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and Neurodegeneration. (NFR FriPro €850k)

2014-2017 Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimer’s Disease? (NFR Nevronor €750k)

2012-2017 Emergence and Decline of Constructive Memory – Starting Grant fra det Europeiske Forskningsrådet (ERC) (€ 1.5 mill)

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Thomas, Ayanna K.; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2020). The Cambridge Handbook of Cognitive Aging. Cambridge University Press. ISBN 9781108552684. 780 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Roe, James Michael; Vidal-Piñeiro, Didac; Sørensen, Øystein; Brandmaier, Andreas M.; Düzel, Sandra & Gonzalez, Hector A. [Vis alle 78 forfattere av denne artikkelen] (2022). Author Correction: Asymmetric thinning of the cerebral cortex across the adult lifespan is accelerated in Alzheimer’s disease (Nature Communications, (2021), 12, 1, (721), 10.1038/s41467-021-21057-y). Nature Communications. ISSN 2041-1723. 13(1). doi: 10.1038/s41467-022-28514-2.
  • Fjell, Anders Martin (2020). The brain through life – What happens and what can we do about it?
  • Fjell, Anders Martin (2020). Hjernen gjennom livet – Hva skjer og hva kan vi gjøre med det? .
  • Fjell, Anders Martin (2020). Use of MRI to study lifespan changes in brain and cognition.
  • Fjell, Anders Martin (2020). Sleep and brain changes across the adult lifespan.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 17. apr. 2018 09:52