Bjørn Lau

Instituttleder - Psykologisk institutt
Bilde av Bjørn Lau
Telefon +47 22858065
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser ligger i skjæringspunktet mellom arbeid- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi; det som i Norge betegnes som klinisk arbeidspsykologi og arbeidshelsepsykologi. I den forbindelse er jeg involvert i ulike forskningsprosjekter som undersøker kliniske forhold som symptomer, arbeidsevne og diagnoser, men også psykososialt arbeidsmiljø, nærværspress, ledelse og tilrettelegging på arbeidsplassen er viktige forskningsområder. Individuelle forskjeller i motivasjon, mestringsstil, tro på egne evner og personlighet blir også undersøkt.

Bakgrunn

2020 -             Instituttleder, UiO, Psykologisk institutt

2015 - 2019    Professor II, UiO, Psykologisk institutt

2010 - 2019    Psykolog /Seniorforsker, Lovisenberg DPS

2009 - 2011    Professor II, NTNU, Psykologisk institutt

2011 - 2013    Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet

2006 - 2011    Avdelingsdirektør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

2003 - 2006    Forsker, Statens arbeidsmiljøinstitutt

2005 - 2006    Veileder, Bedriftsøkonomisk Institutt, BI

2002 - 2003    Rådgiver, Bedriftshelsen AS

1999 - 2002    Forsker, Universitetet i Oslo

1995 - 1999    Stipendiat, Universitetet i Bergen

1994 - 1995    Konsulent, Haukeland Sykehus

Undervisning og veiledning

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner

PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi

PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi

PSY4090 – Masteroppgave i psykologi

PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3

PSYC6100 – Hovedoppgave

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder: A randomized control trial of web-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression among "return to work patients" on a waiting list: The e-Work Study. Funded by the Research Council and EU.

Prosjektleder: Challenging and Demanding work: Operative and  Organizational Work Demands and Individual and Organizational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service. Funded by the Police College.

Prosjektleder: Can psychotherapy reduce sick leave: a prospective study of patients at the Lovisenberg DPS Return to Work Clinic. (REK number: 2010/494). Funded by the Lovisenberg Hospital.

Medveileder: Goal Management Training for persons with active and remitted major depression: a randomized control trial (REK number: 2017/666). Funded by the Health South-East.

Medveileder: A Multidisciplinary Intervention in Total Knee Arthroplasty - a  Multicenter, Randomized Controlled Trial in Osteoarthritis Patients (The MULTI-KNEE Trial) (REK number: 2017/968). Funded by the Research Council and Health South-East.

Samarbeidspartner: Children Living in Families with Parental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support (REK number: 2012/1370). Funded by the Research Council.

Samarbeidspartner: Schizophrenia and homicide: Identification of psychological predictors of homicide committed by people with schizophrenia (REK number: 2015/713). Founded by Health Sout-East.

Samarbeidspartner: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (REK number: 2010/2268).

Verv

Representant for Den norske psykologforeningen i den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (The European Federation of Psychologists' Associations).

Leder for Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap (NOS) i perioden 2003 - 2006.

Nestleder for Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose i perioden 2017 - 2019.

 

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Arbeids- og organisasjonspsykologi

Publikasjoner

 • Rabbing, Lillis; Bjørkelo, Brita; Fostervold, Knut Inge; Strømme, Hilde & Lau, Bjørn (2022). A Scoping review of stress measurements and psychometry in police research. Journal of Police and Criminal Psychology. ISSN 0882-0783. doi: 10.1007/s11896-022-09498-7.
 • Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Badawy, Mona; Bergvad, Ingvild Buset; Borchgrevink, Petter Chr. & Furnes, Ove Nord [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2021). The effectiveness of exercise therapy and education plus cognitive behavioral therapy, alone or in combination with total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis – study protocol for the MultiKnee trial. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 22:1054, s. 1–14. doi: 10.1186/s12891-021-04924-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognsvåg, Turid; Lindberg, Maren Falch; Lerdal, Anners; Stubberud, Jan Egil; Furnes, Ove Nord & Holm, Inger [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Development of an internet-delivered cognitive behavioral therapy program for use in combination with exercise therapy and education by patients at increased risk of chronic pain following total knee arthroplasty. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1), s. 1–14. doi: 10.1186/s12913-021-07177-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Landrø, Nils Inge; Hoorelbeke, Kristof; Lau, Bjørn & Stubberud, Jan Egil (2021). Characteristics associated with the discrepancy between subjective and objective executive functioning in depression. Applied neuropsychology: Adult. ISSN 2327-9095. s. 1–11. doi: 10.1080/23279095.2021.1969398. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lau, Bjørn (2021). Ledelse ved sykefraværsoppfølging. I Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (Red.), Klinisk arbeidspsykologi. Universitetsforlaget. ISSN 9788215035956.
 • Hersoug, Anne Grete; Wærsted, Morten & Lau, Bjørn (2021). Defensive functioning moderates the effects of nondirective meditation. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.629784. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Landrø, Nils Inge; Lau, Bjørn; Koster, Ernst & Stubberud, Jan (2020). Predictors of long-term improvement following cognitive remediation in a sample with elevated depressive symptoms. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11:2232, s. 1–11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.02232. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Lau, Bjørn; Joormann, Jutta; Småstuen, Milada Cvancarova; Landrø, Nils Inge & Stubberud, Jan (2020). Goal management training as a cognitive remediation intervention in depression: A randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. doi: 10.1016/j.jad.2020.07.015.
 • Lau, Bjørn (2020). Mental health challenges and work engagement: The results from a cross-sectional study of Norwegian priests. Cogent Psychology. ISSN 2331-1908. 7(1). doi: 10.1080/23311908.2020.1726094.
 • Kristiansen, Vidar Roald; Handeland, Tore Bergby; Lau, Bjørn; Søderstrøm, Kerstin; Håkansson, UIrika & Øie, Merete Glenne (2019). Trauma in childhood and adolescence and impaired executive functions are associated with uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive Behaviors Reports. ISSN 2352-8532. 11. doi: 10.1016/j.abrep.2019.100245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Riley, Henriette; Sharashova, Ekaterina; Rugkåsa, Jorun; Nyttingnes, Olav; Christensen, Tore Buer & Austegard, Ann-Torunn Andersen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Out-patient commitment order use in Norway: Incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 5(5), s. 1–7. doi: 10.1192/bjo.2019.60. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Lau, Bjørn; Vaskinn, Anja & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Increased prevalence of psychopathy and childhood trauma in homicide offenders with schizophrenia compared to nonviolent individuals with schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 73(8), s. 501–508. doi: 10.1080/08039488.2019.1656777.
 • Handeland, Tore Bergby; Kristiansen, Vidar Roald; Lau, Bjørn; Håkansson, UIrika & Øie, Merete Glenne (2019). High degree of uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive Behaviors Reports. ISSN 2352-8532. 10. doi: 10.1016/j.abrep.2019.100193. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hersoug, Anne Grete; Wærsted, Morten & Lau, Bjørn (2019). Acem Meditation in the workplace. A useful tool for stress management. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 118–125.
 • Lau, Bjørn; Shiryaeva, Olga; Ruud, Torleif & Victor, Mattias Erik (2019). What Are They Returning To? Psychosocial Work Environment as a Predictor of Returning to Work Among Employees in Treatment for Common Mental Disorders: A prospective observational pre–post study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(4). doi: 10.1371/journal.pone.0215354. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne-Kari; Lau, Bjørn; Ueland, Torill & Vaskinn, Anja (2018). Large social cognitive impairments characterize homicide offenders With schizophrenia. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 272, s. 209–215. doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.087.
 • Rugkåsa, Jorun; Nyttingnes, Olav; Simonsen, Tone Breines; Saltyte Benth, Jurate; Lau, Bjørn & Riley, Henriette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve? International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 62, s. 7–15. doi: 10.1016/j.ijlp.2018.11.001.
 • Engelstad, Katharina Nymo; Vaskinn, Anja; Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine; Lau, Bjørn & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Impaired Neuropsychological Profile in Homicide Offenders with Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 85, s. 55–60. doi: 10.1016/j.comppsych.2018.06.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lau, Bjørn; Dye, Anette Høy & Aarseth, Sara (2018). Lederes erfaringer med oppfølging av sykmeldte: Kjennetegn ved enkle versus utfordrende saker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(7), s. 586–596.
 • Strugstad, Benedicte; Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2018). Associations between cognition and internalizing problems in young adults with early-onset schizophrenia: A 13-year follow-up study. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 265, s. 161–166. doi: 10.1016/j.psychres.2018.04.033. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hersoug, Anne Grete; Wærsted, Morten & Lau, Bjørn (2018). Nondirective meditation used in stress management. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2018.1443278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn & Ruud, Torleif (2017). Predictors of Return to Work 6 Months After the End of Treatment in Patients with Common Mental Disorders: A Cohort Study. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. s. 1–11. doi: 10.1007/s10926-017-9747-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lau, Bjørn (2017). Mental health among Norwegian priests: Associations with effort-reward imbalance and overcommitment. International Archives of Occupational and Environmental Health. ISSN 0340-0131. 91(1), s. 81–89. doi: 10.1007/s00420-017-1256-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn & Ruud, Torleif (2017). Predictors of return to work among patients in treatment for common mental disorders: a pre-post study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 18(27). doi: 10.1186/s12889-017-4581-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røe, Cecilie; Myhre, Kjersti; Marchand, Gunn Hege; Lau, Bjørn; Leivseth, Gunnar & Bautz-Holter, Erik (2016). Measurement Properties of the Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work: A Rasch Analysis. Journal of Applied Measurement. ISSN 1529-7713. 17(2), s. 227–238.
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn & Ruud, Torleif (2016). Patient characteristics in a return to work programme for common mental disorders: a cross-sectional study . BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 16(1). doi: 10.1186/s12889-016-3431-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Marchand, Gunn Hege; Lau, Bjørn; Myhre, Kjersti; Røe, Cecilie; Bautz-Holter, Erik & Leivseth, Gunnar (2016). Pain and disability do not influence psychological and social factors at work among sick-listed patients with neck and back pain. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. ISSN 1051-9815. 53(3), s. 499–509. doi: 10.3233/WOR-152226.
 • Myhre, Kjersti; Lau, Bjørn; Marchand, Gunn Hege; Leivseth, Gunnar; Bautz-Holter, Erik & Røe, Cecilie (2016). Demand, Control and Support at Work Among Sick-Listed Patients with Neck or Back Pain: A Prospective Study. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. 26(2), s. 183–194. doi: 10.1007/s10926-015-9602-5.
 • Lau, Bjørn; Victor, Mattias Erik & Ruud, Torleif (2015). Sickness absence and presence among employees in treatment for common mental disorders. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. doi: 10.1177/1403494815621418.
 • Lau, Bjørn; Edvardsen, Tove Helene & Victor, Mattias Erik (2015). Vanlige psykiske helseproblemer og sykenærvær i arbeidslivet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(11), s. 972–981.
 • Marchand, Gunn Hege; Myhre, Kjersti; Leivseth, Gunnar; Sandvik, Leiv; Lau, Bjørn & Bautz-Holter, Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Change in pain, disability and influence of fear-avoidance in a work-focused intervention on neck and back pain: a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 16(1). doi: 10.1186/s12891-015-0553-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Kjersti; Marchand, Gunn Hege; Leivseth, Gunnar; Keller, Anne; Bautz-Holter, Erik & Sandvik, Leiv [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). The effect of work-focused rehabilitation among patients with neck and back pain: A randomized controlled trial. Pain. ISSN 0304-3959. 39(24), s. 1999–2006. doi: 10.1097/BRS.0000000000000610.
 • Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Knardahl, Stein & Lau, Bjørn (2014). The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 55(1), s. 45–52. doi: 10.1111/sjop.12092.
 • Ljoså, Cathrine Haugene; Tyssen, Reidar & Lau, Bjørn (2013). Perceived Mastery of Work among Shift Workers in the Norwegian Offshore Petroleum Industry. Industrial Health. ISSN 0019-8366. 51(2), s. 145–153. doi: 10.2486/indhealth.2012-0086.
 • Myhre, Kjersti; Røe, Cecilie ; Marchand, Gunn Hege; Keller, Anne; Bautz-Holter, Erik & Leivseth, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Fear-avoidance beliefs associated with perceived psychological and social factors at work among patients with neck and back pain: a cross-sectional multicentre study. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 14. doi: 10.1186/1471-2474-14-329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lau, Bjørn (2011). Arbeid. I Næss, Siri; Eriksen, John & Moum, Torbjørn (Red.), Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1210-1. s. 214–225.
 • Hauge, Lars Johan; Einarsen, Ståle; Knardahl, Stein; Lau, Bjørn; Notelaers, Guy & Skogstad, Anders (2011). Leadership and role stressors as departmental level predictors of workplace bullying. International Journal of Stress Management. ISSN 1072-5245. 18(4), s. 305–323. doi: 10.1037/a0025396.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2011). A comparison of general and ambulance specific stressors. predictors of job satisfaction and health problems in a nationwide one-year follow up study of Norwegian ambulance personnel. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN 1745-6673. 6(1). doi: 10.1186/1745-6673-6-10.
 • Ljoså, Cathrine Haugene; Tyssen, Reidar & Lau, Bjørn (2011). Mental distress among shift workers in Norwegian offshore petroleum industry - relative influence of individual and psychosocial work factors. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 37(6), s. 551–555. doi: 10.5271/sjweh.3191.
 • Berthelsen, Mona; Skogstad, Anders; Lau, Bjørn & Einarsen, Ståle (2011). Do they stay or do they go? A longitudinal study of intentions to leave and exclusion from working life among targets of workplace bullying. International journal of manpower. ISSN 0143-7720. 32(2), s. 178–193. doi: 10.1108/01437721111130198.
 • Lau, Bjørn; Finne, Live Bakke & Berthelsen, Mona (2011). Deltakelse i arbeidslivet : helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(8), s. 745–750.
 • Finne, Live Bakke; Knardahl, Stein & Lau, Bjørn (2011). Workplace bullying and mental distress - a prospective study of Norwegian employees. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 37(4), s. 276–287. doi: 10.5271/sjweh.3156.
 • Magerøy, Nils; Lau, Bjørn; Riise, Trond & Moen, Bente Elisabeth (2009). Association of psychosocial factors and bullying at individual and department levels among naval military personnel. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 66(4), s. 343–351. doi: 10.1016/j.jpsychores.2008.10.009.
 • Ljoså, Cathrine Haugene & Lau, Bjørn (2009). Shiftwork in the Norwegian petroleum industry: overcoming difficulties with family and social life – a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN 1745-6673. 4. doi: 10.1186/1745-6673-4-22.
 • Lau, Bjørn & Knardahl, Stein (2008). Perceived job insecurity, job predictability, personality, and health. Journal of Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1076-2752. 50(2), s. 172–181. doi: 10.1097/JOM.0b013e31815c89a1.
 • Gamperiene, Migle; Nygård, Jan Franz; Sandanger, Inger; Lau, Bjørn & Bruusgaard, Dag (2008). Self-reported work ability of Norwegian women in relation to physical and mental health, and to the work environment. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN 1745-6673. 3(8). doi: 10.1186/1745-6673-3-8.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2008). Suicidal Ideation and Suicide Attempts in a Nationwide Sample of Operational Norwegian Ambulance Personnel. Journal of Occupational Health. ISSN 1341-9145. 50(5), s. 406–414. doi: 10.1539/joh.L8025.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2008). Health problems and help-seeking in a nationwide sample of operational Norwegian ambulance personnel. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 8. doi: 10.1186/1471-2458-8-3.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2008). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel. BMC Emergency Medicine. ISSN 1471-227X. 8. doi: 10.1186/1471-227X-8-16.
 • Lau, Bjørn (2008). Effort-reward imbalance and overcommitment in employees in a Norwegian municipality: a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN 1745-6673. 3. doi: 10.1186/1745-6673-3-9.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational police and ambulance personnel in Norway. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1937-1888. 68(6), s. 896–904.
 • Lau, Bjørn (2007). I jakten på det gode arbeidsmiljø – Hvilken betydning har balanse mellom innsatsen man gir og belønningen man mottar i jobben? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 3, s. 315–321.
 • Berg, Anne Marie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2006). Help-seeking in the Norwegian police service. Journal of Occupational Health. ISSN 1341-9145. 48(3), s. 142–153. doi: 10.1539/joh.48.145.
 • Berg, Anne Marie Lie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2006). An exploration of job stress and health in the Norwegian police service: a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN 1745-6673. 1(26). doi: 10.1186/1745-6673-1-26.
 • Lau, Bjørn; Hem, Erlend; Berg, Anne Marie Lie; Ekeberg, Øivind & Torgersen, Svenn (2006). Personality types, coping, and stress in the Norwegian police service. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 41(5), s. 971–982. doi: 10.1016/j.paid.2006.04.006.
 • Berg, Anne Marie Lie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn; Håseth, Kjell & Ekeberg, Øivind (2005). Stress in the Norwegian police service. Occupational Medicine. ISSN 0962-7480. 55(2), s. 113–120. doi: 10.1093/occmed/kqi023.
 • Berg, Anne Marie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn; Loeb, Mitch & Ekeberg, Øivind (2003). Suicidal ideation and attempts in Norwegian police. Suicide and Life-Threatening Behaviour. ISSN 0363-0234. 33, s. 302–312.
 • Lau, Bjørn; Moum, Torbjørn; Sørensen, Tom & Tambs, Kristian (2002). Sivilstand og mental helse. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 12, s. 281–290.
 • Lau, Bjørn & Alsaker, Francoise (2001). Dieting behavior in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 42, s. 25–32.
 • Lau, Bjørn (2001). The role of global negative self-evaluations in the influence of body weight on weight and eating concerns. Eating and Weight Disorders. ISSN 1124-4909. 6, s. 25–31.
 • Lau, Bjørn & Alsaker, Francoise (2000). Assessment of Weight and Eating Concerns in Norwegian Adolescents. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 41, s. 189–196.
 • Lau, Bjørn (2000). Global negative self-evaluations, weight and eating concerns, and depressive symptoms: A prospective study of adolescents. Journal of Weight and Eating Disorders. 5, s. 7–15.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2021). Klinisk arbeidspsykologi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215035956. 200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rabbing, Lillis; Bjørkelo, Brita; Fostervold, Knut Inge; Strømme, Hilde & Lau, Bjørn (2021). Stress in the police: Measurements and psychometric properties .
 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2021). Innledningskapittel. I Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (Red.), Klinisk arbeidspsykologi. Universitetsforlaget. ISSN 9788215035956. s. 13–21.
 • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Landrø, Nils Inge; Lau, Bjørn & Stubberud, Jan (2020). Normal auditory attention performance in a depression sample with self-reported attentional difficulties.
 • Lau, Bjørn & Stubberud, Jan (2019). Kognitivt adferdsterapi knyttet til smerte og bruk av e-CBT program - for fysioterapeuter i MultiKnee studien.
 • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Lau, Bjørn; Landrø, Nils Inge; Joormann, Jutta & Stubberud, Jan (2019). Goal Management Training of executive functions in depression: Preliminary results from a randomized controlled trial.
 • Rabbing, Lillis; Lau, Bjørn; Bjørkelo, Brita & Fostervold, Knut Inge (2019). Norwegian Police Service Employee Study.
 • Lindberg, Maren Falch; Rognsvåg, Turid; Badawy, Mona; Borchgrevink, Petter Chr.; Furnes, Ove & Gay, Caryl [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Optimal behandling av artrosepasienter - en feasibilitystudie (MultiKnee trial).
 • Haaland Jahren, Henrik & Lau, Bjørn (2018). CBT-kurs for fysioterapeuter 2018.
 • Rognsvåg, Turid; Lindberg, Maren Falch; Borchgrevink, Petter Chr.; Furnes, Ove; Gay, Caryl & Holm, Inger [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Multi-Knee Trial. En feasibilty-studie av en intervensjon for artrosepasienter med økt risiko for langvarige smerter etter operasjon med kneprotese.
 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2017). Stress kan svekke hjernen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 31–31.
 • Lau, Bjørn (2013). Derfor har nordmenn det best på jobb. [Avis]. Dagbladet.
 • Lau, Bjørn (2013). Elendige norske sjefer - Dette kan du gjøre selv. [Avis]. Dagbladet .
 • Lau, Bjørn (2013). Politistudenter sier nei til en måned fri. [Internett]. NRK Nordland.
 • Lau, Bjørn (2013). Sier nei til en måned fri. [Internett]. Politiets fellesforbund.
 • Lau, Bjørn (2013). Flytter arbeidsdagen og kontoret til kaffebaren. [Internett]. dt.no.
 • Lau, Bjørn (2013). Disse er MEST og MINST syke Sykefravær. [Avis]. DAGBLADET .
 • Reknes, Iselin; Lau, Bjørn; Einarsen, Ståle & Knardahl, Stein (2012). The relationship between role stressors and exposure to workplace bullying-A prospective study of Norwegian employees.
 • Tvedt, Sturle Danielsen; Nielsen, Morten Birkeland & Lau, Bjørn (2010). Healthy Change Process Index (HCPI) as a predictor of workplace bullying during organizational change.
 • Lau, Bjørn; Tvedt, Sturle Danielsen & Saksvik, Per Øystein (2009). How can the effort-reward imbalance be improved by a healthy change process?
 • Tvedt, Sturle Danielsen; Saksvik, Per Øystein; Lau, Bjørn; Finne, Live Bakke; Pettersen, Marte Buvik & Ingstad, Gunhild Birgitte Zeiner [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Developing the Healthy Change Process Index: a new measure assessing management of organizational change processes.
 • Tvedt, Sturle Danielsen; Saksvik, Per Øystein; Lau, Bjørn; Finne, Live Bakke; Buvik, Marte Pettersen & Sætren, Gunhild Birgitte [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Developing the Healthy Change Process Index: a new measure assessing management of organizational change processes.
 • Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth & Lau, Bjørn (2008). Bullying and psychosocial factors at work among navy personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational ambulance personnel and police in Norway. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 22.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational ambulance personnel and police in Norway.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2007). Suicidal ideation in a nationwide sample of operational Norwegian ambulance personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational ambulance personnel and police in Norway.
 • Berg, Anne Marie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2003). Help-seeking among Norwegian police officers with suicidal behaviour.
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn; Ruud, Torleif & Lerdal, Anners Vetle (2020). Patient characteristics and factors associated with post-treatment work participation in a Norwegian return to work programme for common mental disorders. Universitetet i Oslo.
 • Terjesen, Hans Chr. Aa; Lau, Bjørn & Salomon, Robert H (2012). ”Er du her, så regner jeg med deg!”. En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg: Hvordan kan utøvelse av ledelse bidra til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i en sektor preget av tidligpensjonering og uførhet? Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-317-9.
 • Lau, Bjørn (2012). Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-315-5.
 • Lau, Bjørn & GRIMSMO, Asbjørn (2011). Medarbeiderundersøkelse [Rapporten er unndratt offentlighet]. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Skogstad, Marit; Skorstad, Monica; Lau, Bjørn; Conradi, Hilde Slørdahl; Heir, Trond & Weisæth, Lars (2011). Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet. Statens Arbeidsmiljøinstitutt; . ISSN 1502-0932. Årgang 12(Nr. 3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnulf, Jan Ketil & Lau, Bjørn (2002). Evaluering av samtalegrupper for volds- og sedelighetsdømte. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. ISSN 82-91910-20-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2015 14:04 - Sist endret 1. okt. 2020 11:31