Bjørn Lau

Instituttleder - Psykologisk institutt
Bilde av Bjørn Lau
Telefon +47 22858065
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Mine faglige interesser ligger i skjæringspunktet mellom arbeid- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi; det som i Norge betegnes som klinisk arbeidspsykologi og arbeidshelsepsykologi. I den forbindelse er jeg involvert i ulike forskningsprosjekter som undersøker kliniske forhold som symptomer, arbeidsevne og diagnoser, men også psykososialt arbeidsmiljø, nærværspress, ledelse og tilrettelegging på arbeidsplassen er viktige forskningsområder. Individuelle forskjeller i motivasjon, mestringsstil, tro på egne evner og personlighet blir også undersøkt.

Bakgrunn

2020 -             Instituttleder, UiO, Psykologisk institutt

2015 - 2019    Professor II, UiO, Psykologisk institutt

2010 - 2019    Psykolog /Seniorforsker, Lovisenberg DPS

2009 - 2011    Professor II, NTNU, Psykologisk institutt

2011 - 2013    Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet

2006 - 2011    Avdelingsdirektør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

2003 - 2006    Forsker, Statens arbeidsmiljøinstitutt

2005 - 2006    Veileder, Bedriftsøkonomisk Institutt, BI

2002 - 2003    Rådgiver, Bedriftshelsen AS

1999 - 2002    Forsker, Universitetet i Oslo

1995 - 1999    Stipendiat, Universitetet i Bergen

1994 - 1995    Konsulent, Haukeland Sykehus

Undervisning og veiledning

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner

PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi

PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi

PSY4090 – Masteroppgave i psykologi

PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3

PSYC6100 – Hovedoppgave

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder: A randomized control trial of web-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression among "return to work patients" on a waiting list: The e-Work Study. Funded by the Research Council and EU.

Prosjektleder: Challenging and Demanding work: Operative and  Organizational Work Demands and Individual and Organizational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service. Funded by the Police College.

Prosjektleder: Can psychotherapy reduce sick leave: a prospective study of patients at the Lovisenberg DPS Return to Work Clinic. (REK number: 2010/494). Funded by the Lovisenberg Hospital.

Medveileder: Goal Management Training for persons with active and remitted major depression: a randomized control trial (REK number: 2017/666). Funded by the Health South-East.

Medveileder: A Multidisciplinary Intervention in Total Knee Arthroplasty - a  Multicenter, Randomized Controlled Trial in Osteoarthritis Patients (The MULTI-KNEE Trial) (REK number: 2017/968). Funded by the Research Council and Health South-East.

Samarbeidspartner: Children Living in Families with Parental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support (REK number: 2012/1370). Funded by the Research Council.

Samarbeidspartner: Schizophrenia and homicide: Identification of psychological predictors of homicide committed by people with schizophrenia (REK number: 2015/713). Founded by Health Sout-East.

Samarbeidspartner: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (REK number: 2010/2268).

Verv

Representant for Den norske psykologforeningen i den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (The European Federation of Psychologists' Associations).

Leder for Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap (NOS) i perioden 2003 - 2006.

Nestleder for Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose i perioden 2017 - 2019.

 

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Arbeids- og organisasjonspsykologi
Publisert 3. juli 2015 14:04 - Sist endret 1. okt. 2020 11:31