Kjønnsbalanse og mangfold ved Psykologisk institutt

Til tross for en betydelig overvekt av kvinnelige studenter i psykologi, har Psykologisk institutt (PSI) en overvekt av menn i faglige toppstillinger. 

Om prosjektet

Denne ubalansen førte til at ledelsen ved PSI opprettet en arbeidsgruppe som evaluerte ansettelsesprosessene ved instituttet. Arbeidsgruppen la frem konkrete forslag til både systemorienterte og karrierefremmende tiltak for å øke kvinneandelen ved rekruttering til førstestillinger. Disse tiltakene vil nå bli fulgt opp gjennom instituttets deltagelse i BalanseHub. Blant tiltakene som skal gjennomføres er etablering av et norsk akademisk kvinnenettverk basert på Athena Swan Charter i Storbritannia, en halv rådgiverstilling med ansvar for likestilling og mangfold ved instituttet og et akademisk karriereutviklingsprogram, som fokuserer på kvalifikasjonskrav for faglige toppstillinger. Man vil også bruke bruke eksisterende nasjonale nettverk som Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi for å å diskutere og fremme relevante problemstillinger og virkemidler. 

Prosjektet koordineres av ledelsen ved PSI, og har en klar forankring i instituttets ledergruppe og sentrale strategiske dokumenter og målsetninger.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (BALANSE - Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse) 2021 - 2022.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 19. jan. 2021 16:31 - Sist endret 19. jan. 2021 16:31