Bjørn Lau

Instituttleder - Psykologisk institutt
Bilde av Bjørn Lau
Telefon +47 22858065
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser ligger i skjæringspunktet mellom arbeid- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi; det som i Norge betegnes som klinisk arbeidspsykologi og arbeidshelsepsykologi. I den forbindelse er jeg involvert i ulike forskningsprosjekter som undersøker kliniske forhold som symptomer, arbeidsevne og diagnoser, men også psykososialt arbeidsmiljø, nærværspress, ledelse og tilrettelegging på arbeidsplassen er viktige forskningsområder. Individuelle forskjeller i motivasjon, mestringsstil, tro på egne evner og personlighet blir også undersøkt.

Bakgrunn

2015 -             Professor II, UiO, Psykologisk institutt

2010 -             Psykolog /Seniorforsker, Lovisenberg DPS

2009 - 2011    Professor II, NTNU, Psykologisk institutt

2011 -2013     Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet

2006 - 2011    Avdelingsdirektør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

2003 - 2006    Forsker, Statens arbeidsmiljøinstitutt

2005 - 2006    Veileder, Bedriftsøkonomisk Institutt, BI

2002 - 2003    Rådgiver, Bedriftshelsen AS

1999 - 2002    Forsker, Universitetet i Oslo

1995 - 1999    Stipendiat, Universitetet i Bergen

1994 - 1995    Konsulent, Haukeland Sykehus

Undervisning og veiledning

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner

PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi

PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi

PSY4090 – Masteroppgave i psykologi

PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3

PSYC6100 – Hovedoppgave

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder: A randomized control trial of web-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression among "return to work patients" on a waiting list: The e-Work Study. Funded by the Research Council and EU.

Prosjektleder: Challenging and Demanding work: Operative and  Organizational Work Demands and Individual and Organizational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service. Funded by the Police College.

Prosjektleder: Can psychotherapy reduce sick leave: a prospective study of patients at the Lovisenberg DPS Return to Work Clinic. (REK number: 2010/494). Funded by the Lovisenberg Hospital.

Medveileder: Goal Management Training for persons with active and remitted major depression: a randomized control trial (REK number: 2017/666). Funded by the Health South-East.

Medveileder: A Multidisciplinary Intervention in Total Knee Arthroplasty - a  Multicenter, Randomized Controlled Trial in Osteoarthritis Patients (The MULTI-KNEE Trial) (REK number: 2017/968). Funded by the Research Council and Health South-East.

Samarbeidspartner: Children Living in Families with Parental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support (REK number: 2012/1370). Funded by the Research Council.

Samarbeidspartner: Schizophrenia and homicide: Identification of psychological predictors of homicide committed by people with schizophrenia (REK number: 2015/713). Founded by Health Sout-East.

Samarbeidspartner: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (REK number: 2010/2268).

Verv

Representant for Den norske psykologforeningen i den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (The European Federation of Psychologists' Associations).

Leder for Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap (NOS) i perioden 2003 - 2006.

Nestleder for Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose i perioden 2017 - 2019.

 

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Arbeids- og organisasjonspsykologi

Publikasjoner

 • Lau, Bjørn (2020). Mental health challenges and work engagement: The results from a cross-sectional study of Norwegian priests. Cogent Psychology.  ISSN 2331-1908.  7(1) . doi: https://doi.org/10.1080/23311908.2020.1726094
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Lau, Bjørn; Vaskinn, Anja & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Increased prevalence of psychopathy and childhood trauma in homicide offenders with schizophrenia compared to nonviolent individuals with schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  73(8), s 501- 508 . doi: 10.1080/08039488.2019.1656777
 • Handeland, Tore Bergby; Kristiansen, Vidar Roald; Lau, Bjørn; Håkansson, UIrika & Øie, Merete Glenne (2019). High degree of uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive Behaviors Reports.  ISSN 2352-8532.  10 . doi: 10.1016/j.abrep.2019.100193 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hersoug, Anne Grete; Wærsted, Morten & Lau, Bjørn (2019). Acem Meditation in the workplace. A useful tool for stress management, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy.  Dyade Press.  ISBN 978-82-91405-55-1.  Kap. 8.  s 118 - 125
 • Kristiansen, Vidar Roald; Handeland, Tore Bergby; Lau, Bjørn; Söderström, Kerstin; Håkansson, UIrika & Øie, Merete Glenne (2019). Trauma in childhood and adolescence and impaired executive functions are associated with uncertain reflective functioning in mothers with substance use disorder. Addictive Behaviors Reports.  ISSN 2352-8532. . doi: 10.1016/j.abrep.2019.100245 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn; Shiryaeva, Olga; Ruud, Torleif & Victor, Mattias Erik (2019). What Are They Returning To? Psychosocial Work Environment as a Predictor of Returning to Work Among Employees in Treatment for Common Mental Disorders: A prospective observational pre–post study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0215354 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Riley, Henriette; Sharashova, Ekaterina; Rugkåsa, Jorun; Nyttingnes, Olav; Christensen, Tore Buer; Austegard, Ann-Torunn Andersen; Løvsletten, Anna Maria; Lau, Bjørn & Høyer, Georg (2019). Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study. BJPsych Open.  ISSN 2056-4724.  5, s 1- 7 . doi: 10.1192/bjo.2019.60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne-Kari; Lau, Bjørn; Ueland, Torill & Vaskinn, Anja (2018). Large social cognitive impairments characterize homicide offenders With schizophrenia. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  272, s 209- 215 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.087
 • Engelstad, Katharina Nymo; Vaskinn, Anja; Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine; Lau, Bjørn & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Impaired Neuropsychological Profile in Homicide Offenders with Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  85, s 55- 60 . doi: 10.1016/j.comppsych.2018.06.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hersoug, Anne Grete; Wærsted, Morten & Lau, Bjørn (2018). Nondirective meditation used in stress management. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276. . doi: 10.1080/19012276.2018.1443278 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn; Dye, Anette Høy & Aarseth, Sara (2018). Lederes erfaringer med oppfølging av sykmeldte: Kjennetegn ved enkle versus utfordrende saker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(7), s 586- 596
 • Rugkåsa, Jorun; Nyttingnes, Olav; Simonsen, Tone Breines; Saltyte Benth, Jurate; Lau, Bjørn; Riley, Henriette; Løvsletten, Anna Maria; Christensen, Tore Buer; Austegard, Ann-Torunn Andersen & Høyer, Georg (2018). The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  62, s 7- 15 . doi: 10.1016/j.ijlp.2018.11.001 Vis sammendrag
 • Strugstad, Benedicte; Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2018). Associations between cognition and internalizing problems in young adults with early-onset schizophrenia: A 13-year follow-up study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  265, s 161- 166 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.04.033
 • Lau, Bjørn (2017). Mental health among Norwegian priests: Associations with effort-reward imbalance and overcommitment. International Archives of Occupational and Environmental Health.  ISSN 0340-0131.  91(1), s 81- 89 . doi: 10.1007/s00420-017-1256-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn & Ruud, Torleif (2017). Predictors of Return to Work 6 Months After the End of Treatment in Patients with Common Mental Disorders: A Cohort Study. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487.  s 1- 11 . doi: 10.1007/s10926-017-9747-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn & Ruud, Torleif (2017). Predictors of return to work among patients in treatment for common mental disorders: a pre-post study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  18(27) . doi: 10.1186/s12889-017-4581-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Marchand, Gunn Hege; Lau, Bjørn; Myhre, Kjersti; Røe, Cecilie; Bautz-Holter, Erik & Leivseth, Gunnar (2016). Pain and disability do not influence psychological and social factors at work among sick-listed patients with neck and back pain. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation.  ISSN 1051-9815.  53(3), s 499- 509 . doi: 10.3233/WOR-152226 Vis sammendrag
 • Myhre, Kjersti; Lau, Bjørn; Marchand, Gunn Hege; Leivseth, Gunnar; Bautz-Holter, Erik & Røe, Cecilie (2016). Demand, Control and Support at Work Among Sick-Listed Patients with Neck or Back Pain: A Prospective Study. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487.  26(2), s 183- 194 . doi: 10.1007/s10926-015-9602-5 Vis sammendrag
 • Røe, Cecilie; Myhre, Kjersti; Marchand, Gunn Hege; Lau, Bjørn; Leivseth, Gunnar & Bautz-Holter, Erik (2016). Measurement Properties of the Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work: A Rasch Analysis. Journal of Applied Measurement.  ISSN 1529-7713.  17(2), s 227- 238 Vis sammendrag
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn & Ruud, Torleif (2016). Patient characteristics in a return to work programme for common mental disorders: a cross-sectional study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  16(1) . doi: 10.1186/s12889-016-3431-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn; Edvardsen, Tove Helene & Victor, Mattias Erik (2015). Vanlige psykiske helseproblemer og sykenærvær i arbeidslivet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(11), s 972- 981
 • Lau, Bjørn; Victor, Mattias Erik & Ruud, Torleif (2015). Sickness absence and presence among employees in treatment for common mental disorders. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494815621418
 • Marchand, Gunn Hege; Myhre, Kjersti; Leivseth, Gunnar; Sandvik, Leiv; Lau, Bjørn; Bautz-Holter, Erik & Røe, Cecilie (2015). Change in pain, disability and influence of fear-avoidance in a work-focused intervention on neck and back pain: a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  16(1) . doi: 10.1186/s12891-015-0553-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Myhre, Kjersti; Marchand, Gunn Hege; Leivseth, Gunnar; Keller, Anne; Bautz-Holter, Erik; Sandvik, Leiv; Lau, Bjørn & Røe, Cecilie (2014). The effect of work-focused rehabilitation among patients with neck and back pain: A randomized controlled trial. Pain.  ISSN 0304-3959.  39(24), s 1999- 2006 . doi: 10.1097/BRS.0000000000000610 Vis sammendrag
 • Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Knardahl, Stein & Lau, Bjørn (2014). The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  55(1), s 45- 52 . doi: 10.1111/sjop.12092 Vis sammendrag
 • Ljoså, Cathrine Haugene; Tyssen, Reidar & Lau, Bjørn (2013). Perceived Mastery of Work among Shift Workers in the Norwegian Offshore Petroleum Industry. Industrial Health.  ISSN 0019-8366.  51(2), s 145- 153 . doi: 10.2486/indhealth.2012-0086 Vis sammendrag
 • Myhre, Kjersti; Røe, Cecilie; Marchand, Gunn Hege; Keller, Anne; Bautz-Holter, Erik; Leivseth, Gunnar; Sandvik, Leiv & Lau, Bjørn (2013). Fear-avoidance beliefs associated with perceived psychological and social factors at work among patients with neck and back pain: a cross-sectional multicentre study. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  14 . doi: 10.1186/1471-2474-14-329 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berthelsen, Mona; Skogstad, Anders; Lau, Bjørn & Einarsen, Ståle (2011). Do they stay or do they go? A longitudinal study of intentions to leave and exclusion from working life among targets of workplace bullying. International journal of manpower.  ISSN 0143-7720.  32(2), s 178- 193 . doi: 10.1108/01437721111130198 Vis sammendrag
 • Finne, Live Bakke; Knardahl, Stein & Lau, Bjørn (2011). Workplace bullying and mental distress - a prospective study of Norwegian employees. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.  ISSN 0355-3140.  37(4), s 276- 287 . doi: 10.5271/sjweh.3156 Vis sammendrag
 • Hauge, Lars Johan; Einarsen, Ståle; Knardahl, Stein; Lau, Bjørn; Notelaers, Guy & Skogstad, Anders (2011). Leadership and role stressors as departmental level predictors of workplace bullying. International Journal of Stress Management.  ISSN 1072-5245.  18(4), s 305- 323 . doi: 10.1037/a0025396 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn (2011). Arbeid, I: Siri Næss; John Eriksen & Torbjørn Moum (red.),  Livskvalitet. Forskning om det gode liv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1210-1.  Arbeid.  s 214 - 225
 • Lau, Bjørn; Finne, Live Bakke & Berthelsen, Mona (2011). Deltakelse i arbeidslivet : helsefremmende eller en risiko for utvikling av dårlig mental helse?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(8), s 745- 750 Vis sammendrag
 • Ljoså, Cathrine Haugene; Tyssen, Reidar & Lau, Bjørn (2011). Mental distress among shift workers in Norwegian offshore petroleum industry - relative influence of individual and psychosocial work factors. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.  ISSN 0355-3140.  37(6), s 551- 555 . doi: 10.5271/sjweh.3191 Vis sammendrag
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2011). A comparison of general and ambulance specific stressors. predictors of job satisfaction and health problems in a nationwide one-year follow up study of Norwegian ambulance personnel. Journal of Occupational Medicine and Toxicology.  ISSN 1745-6673.  6(1) . doi: 10.1186/1745-6673-6-10 Vis sammendrag
 • Ljoså, Cathrine Haugene & Lau, Bjørn (2009). Shiftwork in the Norwegian petroleum industry: overcoming difficulties with family and social life – a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology.  ISSN 1745-6673.  4 . doi: 10.1186/1745-6673-4-22 Vis sammendrag
 • Magerøy, Nils; Lau, Bjørn; Riise, Trond & Moen, Bente Elisabeth (2009). Association of psychosocial factors and bullying at individual and department levels among naval military personnel. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  66(4), s 343- 351 . doi: 10.1016/j.jpsychores.2008.10.009 Vis sammendrag
 • Gamperiene, Migle; Nygård, Jan Franz; Sandanger, Inger; Lau, Bjørn & Bruusgaard, Dag (2008). Self-reported work ability of Norwegian women in relation to physical and mental health, and to the work environment. Journal of Occupational Medicine and Toxicology.  ISSN 1745-6673.  3(8) . doi: 10.1186/1745-6673-3-8
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2008). Health problems and help-seeking in a nationwide sample of operational Norwegian ambulance personnel. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  8 . doi: 10.1186/1471-2458-8-3 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn (2008). Effort-reward imbalance and overcommitment in employees in a Norwegian municipality: a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology.  ISSN 1745-6673.  3 . doi: 10.1186/1745-6673-3-9 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn & Knardahl, Stein (2008). Perceived job insecurity, job predictability, personality, and health. Journal of Occupational and Environmental Medicine.  ISSN 1076-2752.  50(2), s 172- 181 . doi: 10.1097/JOM.0b013e31815c89a1 Vis sammendrag
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2008). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel. BMC Emergency Medicine.  ISSN 1471-227X.  8 . doi: 10.1186/1471-227X-8-16 Vis sammendrag
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2008). Suicidal Ideation and Suicide Attempts in a Nationwide Sample of Operational Norwegian Ambulance Personnel. Journal of Occupational Health.  ISSN 1341-9145.  50(5), s 406- 414 . doi: 10.1539/joh.L8025 Vis sammendrag
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational police and ambulance personnel in Norway. Journal of Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1937-1888.  68(6), s 896- 904 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn (2007). I jakten på det gode arbeidsmiljø – Hvilken betydning har balanse mellom innsatsen man gir og belønningen man mottar i jobben?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  3, s 315- 321
 • Berg, Anne Marie Lie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2006). An exploration of job stress and health in the Norwegian police service: a cross sectional study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology.  ISSN 1745-6673.  1(26) . doi: 10.1186/1745-6673-1-26 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn; Hem, Erlend; Berg, Anne Marie Lie; Ekeberg, Øivind & Torgersen, Svenn (2006). Personality types, coping, and stress in the Norwegian police service. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  41(5), s 971- 982 . doi: 10.1016/j.paid.2006.04.006 Vis sammendrag
 • Berg, Anne Marie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2006). Help-seeking in the Norwegian police service. Journal of Occupational Health.  ISSN 1341-9145.  48(3), s 142- 153 . doi: 10.1539/joh.48.145 Vis sammendrag
 • Berg, Anne Marie Lie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn; Håseth, Kjell & Ekeberg, Øivind (2005). Stress in the Norwegian police service. Occupational Medicine.  ISSN 0962-7480.  55(2), s 113- 120 . doi: 10.1093/occmed/kqi023 Vis sammendrag
 • Berg, Anne Marie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn; Loeb, Mitch & Ekeberg, Øivind (2003). Suicidal ideation and attempts in Norwegian police. Suicide and Life-Threatening Behaviour.  ISSN 0363-0234.  33, s 302- 312
 • Lau, Bjørn; Moum, Torbjørn; Sørensen, Tom & Tambs, Kristian (2002). Sivilstand og mental helse. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  12, s 281- 290
 • Lau, Bjørn (2001). The role of global negative self-evaluations in the influence of body weight on weight and eating concerns. Eating and Weight Disorders.  ISSN 1124-4909.  6, s 25- 31 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn & Alsaker, Francoise (2001). Dieting behavior in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  42, s 25- 32 Vis sammendrag
 • Lau, Bjørn (2000). Global negative self-evaluations, weight and eating concerns, and depressive symptoms: A prospective study of adolescents. Journal of Weight and Eating Disorders.  5, s 7- 15
 • Lau, Bjørn & Alsaker, Francoise (2000). Assessment of Weight and Eating Concerns in Norwegian Adolescents. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  41, s 189- 196

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Lau, Bjørn; Landrø, Nils Inge; Joormann, Jutta & Stubberud, Jan (2019). Goal Management Training of executive functions in depression: Preliminary results from a randomized controlled trial.
 • Lindberg, Maren Falch; Rognsvåg, Turid; Badawy, Mona; Borchgrevink, Petter Chr.; Furnes, Ove; Gay, Caryl; Holm, Inger; Indrekvam, Kari; Lau, Bjørn; Rustøen, Tone; Skou, Søren T; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners (2019). Optimal behandling av artrosepasienter - en feasibilitystudie (MultiKnee trial).
 • Rabbing, Lillis; Lau, Bjørn; Bjørkelo, Brita & Fostervold, Knut Inge (2019). Norwegian Police Service Employee Study.
 • Lau, Bjørn & Øie, Merete Glenne (2017). Stress kan svekke hjernen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 31- 31
 • Lau, Bjørn (2013, 14. januar). Derfor har nordmenn det best på jobb.  Dagbladet.
 • Lau, Bjørn (2013, 04. november). Disse er MEST og MINST syke Sykefravær.  DAGBLADET.
 • Lau, Bjørn (2013, 13. juni). Elendige norske sjefer - Dette kan du gjøre selv.  Dagbladet.
 • Lau, Bjørn (2013, 01. november). Flytter arbeidsdagen og kontoret til kaffebaren. [Internett].  dt.no.
 • Lau, Bjørn (2013, 05. september). Politistudenter sier nei til en måned fri. [Internett].  NRK Nordland.
 • Lau, Bjørn (2013, 06. september). Sier nei til en måned fri. [Internett].  Politiets fellesforbund.
 • Ljoså, Cathrine Haugene & Lau, Bjørn (2013). Shift work in the Norwegian petroleum industry: work-home interference, mental distress and mastery of work. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. No.1584.
 • Lau, Bjørn (2012). Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke. AFI-rapport. 17.
 • Reknes, Iselin; Lau, Bjørn; Einarsen, Ståle & Knardahl, Stein (2012). The relationship between role stressors and exposure to workplace bullying-A prospective study of Norwegian employees.
 • Terjesen, Hans Chr. Aa; Lau, Bjørn & Salomon, Robert H (2012). ”Er du her, så regner jeg med deg!”. En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg: Hvordan kan utøvelse av ledelse bidra til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i en sektor preget av tidligpensjonering og uførhet?. AFI-rapport. 19.
 • Lau, Bjørn & GRIMSMO, Asbjørn (2011). Medarbeiderundersøkelse [Rapporten er unndratt offentlighet].
 • Skogstad, Marit; Skorstad, Monica; Lau, Bjørn; Conradi, Hilde Slørdahl; Heir, Trond & Weisæth, Lars (2011). Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet. STAMI-rapport. Nr. 3.
 • Tvedt, Sturle Danielsen; Nielsen, Morten Birkeland & Lau, Bjørn (2010). Healthy Change Process Index (HCPI) as a predictor of workplace bullying during organizational change.
 • Lau, Bjørn; Tvedt, Sturle Danielsen & Saksvik, Per Øystein (2009). How can the effort-reward imbalance be improved by a healthy change process?.
 • Tvedt, Sturle Danielsen; Saksvik, Per Øystein; Lau, Bjørn; Finne, Live Bakke; Pettersen, Marte Buvik; Ingstad, Gunhild Birgitte Zeiner & Vaag, Jonas Rennemo (2009). Developing the Healthy Change Process Index: a new measure assessing management of organizational change processes.
 • Tvedt, Sturle Danielsen; Saksvik, Per Øystein; Lau, Bjørn; Finne, Live Bakke; Buvik, Marte Pettersen; Sætren, Gunhild Birgitte & Vaag, Jonas (2009). Developing the Healthy Change Process Index: a new measure assessing management of organizational change processes.
 • Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth & Lau, Bjørn (2008). Bullying and psychosocial factors at work among navy personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational ambulance personnel and police in Norway.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational ambulance personnel and police in Norway.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2007). Suicidal ideation in a nationwide sample of operational Norwegian ambulance personnel.
 • Sterud, Tom; Hem, Erlend; Ekeberg, Øivind & Lau, Bjørn (2007). Occupational stress and alcohol use: A study of two nationwide samples of operational ambulance personnel and police in Norway. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  22, s s202
 • Berg, Anne Marie; Hem, Erlend; Lau, Bjørn & Ekeberg, Øivind (2003). Help-seeking among Norwegian police officers with suicidal behaviour.
 • Arnulf, Jan Ketil & Lau, Bjørn (2002). Evaluering av samtalegrupper for volds- og sedelighetsdømte.
 • Lau, Bjørn (2001). Weight and eating concerns in adolescence : the role of dieting, body weight, self-evaluation, depressive tendencies, and social norms related to weight and eating concerns in adolescent boys and girls.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2015 14:04 - Sist endret 16. aug. 2019 15:56