English version of this page

Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

— innsikt i forholdet mellom kognitive prosesser og hjernen

Foto: Colourbox

Om gruppen

Vår mentale kapasitet er i konstant endring gjennom livet. Noen av disse forandringene er del av en positiv utvikling, mens andre svekker hjernen. Vi vet foreløpig for lite om mekanismene bak kognitive endringer, samt om det er mulig å innvirke på dem.

Mål

Målsettingen er å fremskaffe bedre kunnskap om forandringer i hjernen fra fødsel til alderdom, hvilke konsekvenser disse endringene har for kognitive prosesser og i hvilken grad trening og øvelser kan bidra til vedlikehold og forsterkning av vår kognitive kapasitet.

Samarbeid

Gruppen samarbeider med universiteter i USA og Norge, henholdsvis Harvard, California og Bergen, samt med Oslo universitetssykehus.

Verdensledende miljø

Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon utpekes som verdensledende miljø. Samtidig får gruppens grunnleggere, Anders Fjell og Kristine Walhovd, universitetets Forskningspris i 2015. Både Walhovd og Fjell har ERC starting grants fra det Europeiske forskningsrådet

UiO:Livsvitenskap

Vi er en del av den tverrfakultære satsingen UiO:Livsvitenskap.

Publisert 10. feb. 2013 21:06 - Sist endret 7. jan. 2022 10:12