Aktuelle saker

Publisert 31. aug. 2015 08:30

Hva gjør du når tenåringen i huset ikke lenger vil snakke med deg, spurte Guro Hotun Gjestad (45). Og fikk enorm respons fra andre foreldre som også lå våkne på nettene og ventet.

Publisert 29. juni 2015 15:47

Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon utpekes som verdensledende miljø. Samtidig får gruppens grunnleggere, Anders Fjell og Kristine Walhovd, universitetets Forskningspris i 2015.

Publisert 12. apr. 2013 13:27

Evnen til å regulere egen atferd og styre sine impulser utvikles raskt gjennom barndom og tenårene. Nå har norske og amerikanske forskere vist hvor i hjernen denne utviklingen skjer. Funnene kan bli viktige for å forstå problematferd i fremtiden.

Publisert 10. feb. 2013 21:45

Hukommelsesfunksjoner hos barn og unge modnes gradvis. Først formes barns lagringsferdigheter. Senere utvikler unge evnen til å søke opp minner de har lagret.

Publisert 10. feb. 2013 21:42

Vi gjør av og til valg som tilsynelatende ikke bygger på erfaring. I hippocampus oppstår assosiasjoner automatisk uten at vi er oss det bevisst, skriver Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Publisert 10. feb. 2013 21:08

PSIs professor Kristine Walhovd får ERC Starting Grant for å undersøke effekter av hjernetrening. Dette er andre året på rad at instituttet mottar Starting Grant av EU.

Publisert 10. feb. 2013 21:08

Kristine Walhovd ved Universitetet i Oslo får 12 millioner kroner fra EU for å studere effekten av hjernetrening. Dermed har enda en søker fra en norsk institusjon fått ERC Starting Grant i 2012.

Publisert 10. feb. 2013 21:08

Har du mange levende minner fra fortiden? Da er du sannsynligvis også god til å forestille deg hva som kan skje i fremtiden.

Publisert 10. feb. 2013 21:08

Professor Anders Martin Fjell ved PSI er en av tre fra SV-fakultetet som har vært på intervju i Brussels vedrørende tildeling av forskningsmidler fra ERC Starting Grants 2011.