To av Norges ledende unge forskere

Kristine Walhovd og Anders Fjell er blant vinnerne i Morgenbladets forskerkåring.

Presentasjon. Alle vinnerne fikk noen få minutter på seg til å presentere forskningen sin. Her er det Kristine Walhovd som har ordet.

Foto: Niklas R. Lello, Morgenbladet

Ukeavisen har i en artikkelserie denne høsten kåret landets fremste 11 forskere under 40. To av dem kommer altså fra PSI.

– Det er rett og slett imponerende, sier professor og jurymedlem Øyvind Østerud til SV-nytt.

Juryen mottok til sammen 150 nominasjoner.

Teamarbeid

– Det er flott at Morgenbladet setter fokus på forskning, og kåringen har gitt oss mye positiv oppmerksomhet, sier Anders Fjell.

– Men det er litt uvant med det sterke personfokuset. Spesielt innenfor vårt felt, kognitiv nevrovitenskap. Her er det ikke enkeltforskerne, men forskergrupper, som leverer resultatene.

Fjell og Walhovd leder en gruppe ved PSI, Forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, med flere postdoktorer, stipendiater, vitenskapelige assistenter og studenter i teamet.

– Forskningen vi gjør skjer i tett samarbeid med disse, sier Fjell.

I artikkelen om Fjell og Walhovd legger Morgenbladet vekt på at de leder en hjerneforskningsgruppe i verdensklasse.

Kontakter på tvers

Forskerparet synes det er bra at kvalitetsforskning fremheves på denne måten. Det har ført til en økning i henvendelser. For eksempel har det kommet flere forespørsler fra media, og for ikke lenge siden slo Dagbladet opp en dobbeltside om hjernetrim med blant annet Kristine Walhovd.

En annen viktig effekt, som de nevner, er at dette har bidratt til å samle forskere innenfor ulike fagfelter som ellers mangler et naturlig møtested.

– Gjennom arrangementene i forbindelse med denne kåringen har vi møtt unge og veldig dyktige forskere innen andre fagfelter, som det er nyttig og hyggelig å ha kontakt med, forteller Kristine Walhovd.

Bra forskningsformidling?

I et ganske langt og et litt kortere intervju i Morgenbladet fikk Walhovd og Fjell fortalt en god del om forskningen sin.

Under arrangementet på Blå, der Thomas Hylland Eriksen var ordfører, ble det også anledning til å fortelle mer.

– Alt i alt fikk vi formidlet forskningen vår på en god måte, konkluderer Walhovd.

Flere bilder fra Blå

morgenbladet
Av informasjonsrådgiver Svein Harald Milde
Publisert 10. feb. 2013 21:08 - Sist endret 26. juni 2019 13:47