English version of this page

AgeConsolidate: Minnekonsolidering

Hva skjer med minnene våre nå vi blir eldre? Hvilke hjernemekanismer er ansvarlige for at minnene fester seg i hukommelsen, om de glemmes eller blir husket, og hvordan?

Om prosjektet

I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan minner konsolideres (lagres) i hjernen, og hvordan denne prosessen endrer seg med alderen. Fordi viktige deler av konsolideringen skjer når vi sover, og søvnmønstret vårt endrer seg med alderen, vil vi se på hva slags rolle søvn spiller i konsolidering. Dette gjør vi ved å undersøke et stort utvalg av deltagere fra 20 år og oppover med blant annet magnetisk resonansavbildning (MR) av hjernen, hukommelsesoppgaver og andre nevropsykologiske tester, samt aktivitets- og søvnmåling. I tillegg forsøker vi å kartlegge andre faktorer som kan ha påvirkning på forholdet mellom hjerne og hukommelse, som for eksempel ernæring, fysisk helse og genetikk (for de som samtykker til det). 

Mål

Forskning på hukommelse og aldring har hittil fokusert nesten utelukkende på innlæring og gjenhenting av minner, og i stor grad ignorert den tredje viktige hukommelsesprosessen: konsolidering – prosessen der minner blir lagret i langtidshukommelsen vår. Viktige deler av denne minnekonsolideringen skjer når vi sover. Formålet med prosjektet er derfor å få mer kunnskap om hvordan konsolideringsprosessen utspiller seg i hjernen, også i sammenheng med søvn. Dette kan være en viktig brikke i å bedre forstå hvorfor hukommelsen endres når vi blir eldre.

Finansiering

Prosjektets fulle tittel: AgeConsolidate – The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging: The Role of Inefficient Systems Consolidation.

Bildet kan inneholde: font, logo.Dette prosjektet har mottatt midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram (grant agreement No 725025).

Publisert 7. des. 2018 15:08 - Sist endret 29. mai 2020 12:16

Kontakt

Prosjektleder

Professor Anders M Fjell

Prosjekttype

Consolidator Grant 2016

ERC finanisering

EUR 1 999 481,75

Prosjektperiode

60 måneder

Startdato

1. mai 2017