Norwegian version of this page

AgeConsolidate: The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

Vil du delta i forskningsprosjektet biologiske prediktorer for hukommelse?

Klikk på link for å melde interesse til å delta i dette prosjektet:  Jeg ønsker å delta!

Om prosjektet

Vår evne til å huske, tenke og løse problemer er unik, og krever utstrakt samarbeid mellom mange forskjellige områder i hjernen. Vi driver et forskningsprosjekt der vi undersøker hva som påvirker hvor godt vi husker. Fordi søvn ser ut til å ha betydning for hukommelse, og søvnmønstret vårt endrer seg med alder, studerer vi også hvordan søvn påvirker lagringen av minner i hjernen.

Deltagelse

Undersøkelsene vil omfatte en EEG-måling som vil foregå på Psykologisk Institutt, hvor du skal overnatte én natt i vår søvnlab. I tillegg blir deltagerne bedt om å fylle ut noen elektroniske spørreskjemaer som blir tilsendt på mail. Som kompensasjon for tidsbruk og reiseutgifter vil alle deltagere motta 500 kr for EEG-
målingen.

Deltagerne vil i tillegg bli invitert til en kombinert EEG-MR undersøkelse som vil foregå på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet i etterkant av EEG-undersøkelsen. 


Bilde av Liisa Raud med EEG-cap

For å kunne delta i dette prosjektet må du:

  • Være mellom 20-40 år gammel
  • Være høyrehendt
  • Ha norsk som morsmål, eller kunne flytende norsk muntlig og skriftlig
  • Ha normal hørsel
  • Ikke være bekymret for egen hukommelse 
  • Ikke ha noen kjent sentralnervøs skade/sykdom (f.eks. slag, MS, Parkinsons)
  • Ikke bruke medisiner som påvirker sentralnervesystemet, eller gå til psykiatrisk behandling
  • Ha en noenlunde normal søvnsyklus (leggetid mellom kl 22 og 01, og oppvåkning mellom kl 06 og 09)
  • Ikke hatt søvnproblemer eller jobbet natt de siste 6 ukene


Illustrasjon av søvn-laben med Liisa Raud og Anne Cecilie Sjøli Bråthen 


Other info on this project


About the project

Which brain mechanisms are responsible for the faith of the memories we make with age, whether they wither or stay, and in what form? Episodic memory function does decline with age. While this decline can have multiple causes, research has focused almost entirely on encoding and retrieval processes, largely ignoring a third critical process– consolidation.

Objectives

The objective of this project is to provide this missing link, by combining novel experimental cognitive paradigms with neuroimaging in a longitudinal large-scale attempt to directly test how age-related changes in consolidation processes in the brain impact episodic memory decline. The ambitious aims of the present proposal are two-fold:
(1) Use recent advances in memory consolidation theory to achieve an elaborate model of episodic memory deficits in aging
(2) Use aging as a model to uncover how structural and functional brain changes affect episodic memory consolidation in general

Outcomes

The novelty of the project lies in the synthesis of recent methodological advances and theoretical models for episodic memory consolidation to explain age-related decline, by employing a unique combination of a range of different techniques and approaches. This is ground-breaking, in that it aims at taking our understanding of the brain processes underlying episodic memory decline in aging to a new level, while at the same time advancing our theoretical understanding of how episodic memories are consolidated in the human brain.

Financing

Project full title: AgeConsolidate – The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging: The Role of Inefficient Systems Consolidation.

Bildet kan inneholde: font, logo.This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 725025).

Published May 5, 2017 10:54 AM - Last modified Oct. 6, 2022 11:20 AM

Contact

Principal investigator

Professor Anders M Fjell

Project type

Consolidator Grant 2016

ERC funding

EUR 1 999 481,75

Project duration

60 months

Start date

1 May 2017