English version of this page

Nevrokognitiv plastisitet (avsluttet)

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan vi best kan trene våre kognitive evner, hvilke faktorer som påvirker utbyttet av treningen, og hva som skjer i hjernen under og etter treningen.

Om prosjektet

Forskning har vist at vi kan forbedre vår kognitive funksjon ved målrettet trening. Vi vet imidlertid ikke hvor mye trening som er optimalt, hvor lenge man bør trene, hva slags trening som virker best, om positive effekter av trening vil vare over tid, og om de som trener opplever at de har nytte av det i dagliglivet. Videre er det forskjellige hvor mye utbytte ulike personer får av kognitiv trening, men vi vet ikke hvorfor disse forskjellene finnes. Det hjernemessige grunnlaget for effekten av trening er også dårlig forstått i mennesker.

Formålet med dette prosjektet er å få kunnskap om disse spørsmålene.

Vi vil for eksempel undersøke hvor lang tid det tar å se effekter av treningen, om positive effekter av trening vil vare over tid, og om de som trener opplever at de har nytte av det i dagliglivet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av et ERC - Starting Grant (2013 - 2018).

Publisert 24. okt. 2016 10:41 - Sist endret 4. des. 2018 14:32