print logo

Kristine Beate Walhovd

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Kristine Beate Walhovd
English version of this page
Telefon +47-22845130
Rom A04.011
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Forskningen min har som mål å bidra til forståelse av mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, og hvorvidt og hvordan vi kan påvirke disse. Hjernen og kognitive funksjoner er i kontinuerlig endring gjennom livet, og noen av disse endringene er del av positiv utvikling, andre er negative. I forsøk på å avdekke markører og mekanismer for endring, studerer jeg sammen med kollegaer personer i aldersspennet 4 til 90 år. Jeg er interessert i å forstå normal kognisjon og hjerne-adferdsforhold gjennom det menneskelige livsløpet, og er også involvert i studier av grupper av pasienter og personer med biomedisinsk risiko, inkludert for eksempel subjektivt opplevde og klinisk verifiserte hukommelsesvansker, Alzheimers demens, og rusmiddeleksponering i fosterlivet. Hyppig anvendte forskningsmetoder inkluderer ved siden av standardiserte nevropsykologiske og eksperimentelle kognitive tester, MRI (for det meste morfometri og DTI) og hendelsesrelaterte elektrofysiologiske potensialer (ERP) 

Undervisning

Jeg underviser innen kognitiv nevrovitenskap, eksperimentalpsykologisk metode og oppgaveskriving, foruten å fungere som veileder og biveileder for flere doktorgradskandidater

Bakgrunn

Professor i nevropsykologi 

Priser

2006 Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

2006 Hans Majestet Kongens gullmedalje

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 16. jan. 2013 16:27