English version of this page

Biologiske prediktorer for hukommelse

En oppfølgingsundersøkelse

Om prosjektet

Vår evne til å huske, tenke, og løse problemer er unik og krever utstrakt samspill mellom mange forskjellige områder i hjernen. Formålet er å få mer kunnskap om dette samspillet. Det er viktig for bedre å forstå hvordan hjernen opererer når den fungerer som den skal, og også for å forstå hva som skjer når hukommelsen svikter, f.eks. ved sykdommer som Alzheimers demens. 

Mål

Vår lab driver et stort forskningsprosjekt der vi undersøker hvordan ulike områder av hjernen spiller sammen i å skape god hukommelse. Dette gjør vi ved å undersøke et stort utvalg av friske deltagere mellom 20 og 90 år med nevropsykologiske tester, eksperimentelle kognitive oppgaver og Magnetisk Resonans Imaging (MRI) av hjernen. I tillegg forsøker vi å kartlegge flere ulike faktorer som kan ha en påvirkning på forholdet mellom hjernen og hukommelse, som for eksempel ernæring, fysisk helse, mosjon og genetikk.  

Finansiering

Prosjektet er finansiert av et ERC - Starting Grant og Norges Forskningsråd (NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning) 2012 - 2017. 

Samarbeid

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, med bidrag fra forskere ved Harvard Medical School, Oxford University og University of California, San Diego.

 

Publisert 20. okt. 2016 15:05 - Sist endret 22. nov. 2016 10:57