Kristine Beate Walhovd

Senterleder for LCBC - Psykologisk institutt
Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Kristine Beate Walhovd
English version of this page
Telefon +47-22845130
Rom A04.011
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningen min har som mål å bidra til forståelse av mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, og hvorvidt og hvordan vi kan påvirke disse. Hjernen og kognitive funksjoner er i kontinuerlig endring gjennom livet, og noen av disse endringene er del av positiv utvikling, andre er negative. I forsøk på å avdekke markører og mekanismer for endring, studerer jeg sammen med kollegaer personer i aldersspennet 4 til 90 år. Jeg er interessert i å forstå normal kognisjon og hjerne-adferdsforhold gjennom det menneskelige livsløpet, og er også involvert i studier av grupper av pasienter og personer med biomedisinsk risiko, inkludert for eksempel subjektivt opplevde og klinisk verifiserte hukommelsesvansker, Alzheimers demens, og rusmiddeleksponering i fosterlivet. Hyppig anvendte forskningsmetoder inkluderer ved siden av standardiserte nevropsykologiske og eksperimentelle kognitive tester, MRI (for det meste morfometri og DTI) og hendelsesrelaterte elektrofysiologiske potensialer (ERP) 

Undervisning

Jeg underviser innen kognitiv nevrovitenskap, eksperimentalpsykologisk metode og oppgaveskriving, foruten å fungere som veileder og biveileder for flere doktorgradskandidater

Bakgrunn

Professor i nevropsykologi 

Priser og utmerkelser

2015 Universitet i Oslos Forskningspris, delt med Anders Fjell

2015 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende forskningsgrupper ved UiO

2012 Morgenbladets top 10-liste over unge (< 40 år) norske forskere

2011 Innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi

2006 Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 

2006 Hans Majestet Kongens Gullmedalje for beste doktoravhandling

Aktuelle prosjekter

2016-2021 Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive neuroscience (NFR, € 2.5 mill)

2015-2020 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende forskningsgrupper ved UiO (€ 3mill)

2015-2018 Aging starts in the womb - Lifespan mediators and moderators of healthy brain and Cognition (NFR FriPro, € 1 mill)

2013-2018 Neurocognitive Plasticity – Lifespan Mechanisms of Change (Det Europeiske Forskningsrådet, Starting Grant, € 1.5 mill)

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Publikasjoner

 • Grydeland, Håkon; Wang, Yunpeng; Sederevicius, Donatas; Bartres-Faz, David; Bertram, Lars; Dobricic, Valerija; Düzel, Sandra; Ebmeier, Klaus; Lindenberger, Ulman; Nyberg, Lars Erik; Pudas, Sara; Sexton, Claire E; Solé-Padullés, Cristina; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2021). Sleep Efficiency Relates to Hippocampal Integrity Decline in β-Amyloid Positive Adults. Sleep.  ISSN 0161-8105. . doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.28.061184 Vis sammendrag
 • Roe, James Michael; Vidal-Piñeiro, Didac; Sørensen, Øystein; Brandmaier, Andreas M.; Düzel, Sandra; Gonzalez, Hector A.; Kievit, Rogier A.; Knights, Ethan; Kühn, Simone; Lindenberger, Ulman; Mowinckel, Athanasia Monika; Nyberg, Lars; Park, Denise C.; Pudas, Sara; Rundle, Melissa M.; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin & Westerhausen, Rene (2021). Asymmetric thinning of the cerebral cortex across the adult lifespan is accelerated in Alzheimer’s disease. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  12:721, s 1- 11 . doi: 10.1038/s41467-021-21057-y
 • Roe, James Michael; Vidal-Piñeiro, Didac; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin & Westerhausen, Rene (2021). Asymmetric thinning of the cerebral cortex across the adult lifespan is accelerated in Alzheimer’s Disease. Nature Communications.  ISSN 2041-1723. . doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.18.158980 Vis sammendrag
 • Sørensen, Øystein; Brandmaier, Andreas M.; Macià, Dídac; Ebmeier, Klaus; Ghisletta, Paolo; Kievit, Rogier A.; Mowinckel, Athanasia Monika; Walhovd, Kristine B; Westerhausen, Rene & Fjell, Anders Martin (2021). Meta-analysis of generalized additive models in neuroimaging studies. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  224 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117416 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Walhovd, Kristine B; Westerhausen, Rene & Fjell, Anders Martin (2021). Meta-analysis of generalized additive models in neuroimaging studies. NeuroImage.  ISSN 1053-8119. . doi: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117416 Vis sammendrag
 • Sørensen, Øystein; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2021). A recipe for accurate estimation of lifespan brain trajectories, distinguishing longitudinal and cohort effects. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  226 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117596 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; de Lange, Ann-Marie Glasø; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2020). Risk- and protective factors for memory plasticity in aging. Aging, Neuropsychology and Cognition.  ISSN 1382-5585.  28(2), s 201- 217 . doi: 10.1080/13825585.2020.1727834 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Danielsen, Vilde Marie; Vidal-Piñeiro, Didac; Mowinckel, Athanasia Monika; Sederevicius, Donatas; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B & Westerhausen, Rene (2020). Lifespan trajectories of relative corpus callosum thickness: Regional differences and cognitive relevance. Cortex.  ISSN 0010-9452.  130, s 127- 141 . doi: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.05.020 Vis sammendrag
 • Fjell, Anders Martin; Sederevicius, Donatas; Sneve, Markus Handal; de Lange, Ann-Marie Glasø; Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; Idland, Ane-Victoria; Watne, Leiv Otto; Wang, Yunpeng; Reinbold, Céline Sonja; Dobricic, Valerija; Kilpert, Fabian; Blennow, Kaj; Zetterberg, Henrik; Hong, S; Bertram, Lars & Walhovd, Kristine B (2020). Self-reported sleep problems are related to amyloid deposition in cortical regions with high HOMER1 gene expression. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  30(4), s 2144- 2156 . doi: 10.1093/cercor/bhz228 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Amlien, Inge Kasbohm; Bartrés-Faz, David; Brandmaier, Andreas M.; Buchmann, Nikolaus; Demuth, Ilja; Drevon, Christian A; Düzel, Sandra; Ebmeier, Klaus; Ghisletta, Paolo; Idland, Ane-Victoria; Kietzmann, Tim C; Kievit, Rogier A.; Kühn, Simone; Lindenberger, Ulman; Magnussen, Fredrik; Macià Bros, Didac; Mowinckel, Athanasia Monika; Nyberg, Lars Erik; Sexton, Claire E; Sole-Padulles, Cristina; Pudas, Sara; Roe, James Michael; Sederevicius, Donatas; Suri, Sana; Vidal-Piñeiro, Didac; Wagner, Gerd; Watne, Leiv Otto; Westerhausen, Rene; Zsoldos, Eniko & Walhovd, Kristine B (2020). Poor Self-Reported Sleep is Related to Regional Cortical Thinning in Aging but not Memory Decline-Results From the Lifebrain Consortium. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  s 1- 17 . doi: 10.1093/cercor/bhaa332 Vis sammendrag
 • Gorbach, Tetiana; Pudas, Sara; Bartrés-Faz, David; Brandmaier, Andreas M.; Düzel, Sandra; Henson, Rik; Idland, Ane-Victoria; Lindenberger, Ulman; Macià Bros, Didac; Mowinckel, Athanasia Monika; Solé-Padullés, Cristina; Sørensen, Øystein; Walhovd, Kristine B; Watne, Leiv Otto; Westerhausen, Rene; Fjell, Anders Martin & Nyberg, Lars Erik (2020). Longitudinal association between hippocampus atrophy and episodic‐memory decline in non‐demented APOE ε4 carriers. Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring.  ISSN 2352-8729.  12(1) . doi: https://doi.org/10.1002/dad2.12110 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Idland, Ane-Victoria; Sala Llonch, Roser; Watne, Leiv; Brækhus, Anne; Hansson, Oskar; Blennow, Kaj; Zetterberg, Henrik; Sørensen, Øystein; Walhovd, Kristine B; Wyller, Torgeir Bruun & Fjell, Anders Martin (2020). Biomarker Profiling Beyond Amyloid and Tau: Cerebrospinal Fluid Markers, Hippocampal Atrophy, and Memory Change in Cognitively Unimpaired Older Adults. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  93, s 1- 15 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2020.04.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Langnes, Espen; Sneve, Markus Handal; Sederevicius, Donatas; Amlien, Inge Kasbohm; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2020). Anterior and posterior hippocampus macro‐ and microstructure across the lifespan in relation to memory—A longitudinal study. Hippocampus.  ISSN 1050-9631.  s 1- 15 . doi: 10.1002/hipo.23189 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljøsne, Isabelle Sylvie Budin; Friedman, Barbara Bodorkos; Suri, Sana; Solé-Padullés, Cristina; Düzel, Sandra; Drevon, Christian A; Baaré, William F.C.; Mowinckel, Athanasia Monika; Zsoldos, Enikő; Madsen, Kathrine Skak; Carver, Rebecca Bruu; Ghisletta, Paolo; Arnesen, Mari; Bartrés Faz, David; Brandmaier, Andreas M.; Fjell, Anders Martin; Kvalbein, Aud; Henson, Richard N.; Kievit, Rogier A.; Nawijn, Laura; Pochet, Roland; Schnitzler, Alfons; Walhovd, Kristine B & Zasiekina, Larysa (2020). The global brain health survey: Development of a multi-language survey of public views on brain health. Frontiers In Public Health.  ISSN 2296-2565.  8:387, s 1- 13 . doi: 10.3389/fpubh.2020.00387 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nyberg, Claudia; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2020). Level of body fat relates to memory decline and interacts with age in its association with hippocampal and subcortical atrophy. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  91, s 112- 124 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.10.005
 • Nyberg, Lars Erik; Grande, Xenia; Andersson, Micael; Berron, David; Lundquist, Anders; Stiernstedt, Mikael; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B & Orädd, Greger (2020). Forecasting memory function in aging: pattern-completion ability and hippocampal activity relate to visuospatial functioning over 25 years. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  94, s 217- 226 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2020.06.005
 • Vidal-Piñeiro, Didac; Parker, Nadine; Shin, Jean; French, Leon; Grydeland, Håkon; Jackowski, Andrea; Mowinckel, Athanasia Monika; Patel, Yash; Pausova, Zdenka; Salum, Giovanni; Sørensen, Øystein; Walhovd, Kristine B; Paus, Tomáš & Fjell, Anders Martin (2020). Cellular correlates of cortical thinning throughout the lifespan. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10(1), s 1- 14 . doi: 10.1038/s41598-020-78471-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Amlien, Inge Kasbohm; Grydeland, Håkon; Mowinckel, Athanasia Monika; Roe, James Michael; Sørensen, Øystein; Nyberg, Lars; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2020). The Functional Foundations of Episodic Memory Remain Stable Throughout the Lifespan. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211. . doi: 10.1093/cercor/bhaa348 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Amlien, Inge Kasbohm; Schrantee, Anouk; Rohani, Darius Adam; Groote, Inge Rasmus; Bjørnerud, Atle; Fjell, Anders Martin & Reneman, Liesbeth (2020). Methylphenidate effects on cortical thickness in children and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomized clinical trial. American Journal of Neuroradiology.  ISSN 0195-6108.  41(5), s 758- 765 . doi: 10.3174/AJNR.A6560 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Walhovd, Kristine B; Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; Panizzon, Matthew S.; Mowinckel, Athanasia Monika; Sørensen, Øystein; de Lange, Ann-Marie Glasø; Krogsrud, Stine Kleppe; Håberg, Asta; Franz, Carol E.; Kremen, William S & Fjell, Anders Martin (2020). Within-session verbal learning slope is predictive of lifespan delayed recall, hippocampal volume, and memory training benefit, and is heritable. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10, s 1- 13 . doi: 10.1038/s41598-020-78225-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Reinbold, Céline Sonja; Idland, Ane-Victoria; Watne, Leiv; Franke, Andre; Dobricic, Valerija; Kilpert, Fabian; Bertram, Lars & Wang, Yunpeng (2020). Genetic risk for Alzheimer disease predicts hippocampal volume through the human lifespan. Neurology: Genetics.  ISSN 2376-7839.  6(5) . doi: doi:10.1212/NXG.0000000000000506 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Westerhausen, Rene; Fjell, Anders Martin; Kompus, Kristiina; Schapiro, Steven J.; Sherwood, Chet C.; Walhovd, Kristine B & Hopkins, William D. (2020). Comparative morphology of the corpus callosum across the adult lifespan in chimpanzees (Pan troglodytes) and humans. Journal of Comparative Neurology.  ISSN 0021-9967.  s 1- 13 . doi: 10.1002/cne.25039
 • Amlien, Inge Kasbohm; Sneve, Markus Handal; Vidal-Piñeiro, Didac; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2019). Elaboration Benefits Source Memory Encoding Through Centrality Change. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9(1), s 1- 13 . doi: 10.1038/s41598-019-39999-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørnebekk, Astrid; Westlye, Lars Tjelta; Walhovd, Kristine B; Jørstad, Marie Lindvik; Sundset, Øyvind & Fjell, Anders Martin (2019). Cognitive Performance and Structural Brain Correlates in Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Exposed and Nonexposed Weightlifters. Neuropsychology.  ISSN 0894-4105.  33(4), s 547- 559 . doi: 10.1037/neu0000537
 • Ferschmann, Lia; Vijayakumar, Nandita; Grydeland, Håkon; Øverbye, Knut; Sederevicius, Donatas; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Pfeifer, Jennifer H. & Tamnes, Christian Krog (2019). Prosocial behavior relates to the rate and timing of cortical thinning from adolescence to young adulthood. Developmental Cognitive Neuroscience.  ISSN 1878-9293.  40:100734, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.dcn.2019.100734 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Chen, Chi-Hua Chen; Sederevicius, Donatas; Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Krogsrud, Stine Kleppe; Amlien, Inge Kasbohm; Ferschmann, Lia; Ness, Hedda; Folvik, Line; Beck, Dani; Mowinckel, Athanasia Monika; Tamnes, Christian Krog; Westerhausen, René; Håberg, Asta; Dale, Anders M & Walhovd, Kristine B (2019). Continuity and discontinuity in human cortical development and change from embryonic stages to old age. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  29(9), s 3879- 3890 . doi: 10.1093/cercor/bhy266 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Sneve, Markus Handal; Sederevicius, Donatas; Sørensen, Øystein; Krogsrud, Stine Kleppe; Mowinckel, Athanasia Monika & Walhovd, Kristine B (2019). Volumetric and microstructural regional changes of the hippocampus underlying development of recall performance after extended retention intervals. Developmental Cognitive Neuroscience.  ISSN 1878-9293.  40:100723, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.dcn.2019.100723 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Amlien, Inge Kasbohm; Bartrés-Faz, David; Bros, Didac Macia; Buchmann, Nikolaus; Demuth, Ilja; Drevon, Christian A; duzel, Sandra; Ebmeier, K P; Idland, Ane-Victoria; Kietzmann, Tim C; Kievit, Rogier; Kühn, Simone; Lindenberger, Ulman; Mowinckel, Athanasia Monika; Nyberg, Lars Erik; Price, Darren; Sexton, Claire; Sole-Padulles, Cristina; Pudas, Sara; Sederevicius, Donatas; Suri, Sana; Wagner, Gerd; Watne, Leiv Otto; Westerhausen, René; Zsoldos, Eniko & Walhovd, Kristine B (2019). Self-reported sleep relates to hippocampal atrophy across the adult lifespan – results from the Lifebrain consortium. Sleep.  ISSN 0161-8105. . doi: 10.1093/sleep/zsz280 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Friedman, Barbara Bodorkos; Suri, Sana; Sole-Padulles, Cristina; Düzel, Sandra; Drevon, Christian A; Baaré, William F. C.; Bartrés-Faz, David; Fjell, Anders Martin; Johansen-Berg, Heidi; Madsen, Kathrine S.; Nyberg, Lars; Penninx, Brenda W.J.H.; Sexton, Claire; Walhovd, Kristine B; Zsoldos, Enikő & Ljøsne, Isabelle Sylvie Budin (2019). Are People Ready for Personalized Brain Health? Perspectives of Research Participants in the Lifebrain Consortium. The gerontologist.  ISSN 0016-9013. . doi: 10.1093/geront/gnz155 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grydeland, Håkon; Vértes, Petra; Váša, František; Romero-Garcia, Rafael; Whitaker, Kirstie; Aaron F., Alexander-Bloch; Bjørnerud, Atle; Patel, Ameera X.; Sederevicius, Donatas; Tamnes, Christian Krog; Westlye, Lars Tjelta; White, Simon; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin & Bullmore, Edward T. (2019). Waves of Maturation and Senescence in Microstructural MRI Markers of Human Cortical Myelination over the Lifespan. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  29(3), s 1369- 1381 . doi: 10.1093/cercor/bhy330 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halaas, Nathalie Bodd; Henjum, Kristi; Blennow, Kaj; Dakhil, Shams; Idland, Ane-Victoria; Nilsson, Lars; Sederevicius, Donatas; Vidal-Piñeiro, Didac; Walhovd, Kristine B; Wyller, Torgeir Bruun; Zetterberg, Henrik; Watne, Leiv & Fjell, Anders Martin (2019). CSF sTREM2 and Tau Work Together in Predicting Increased Temporal Lobe Atrophy in Older Adults. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  00, s 1- 12 . doi: 10.1093/cercor/bhz240 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hauger, Lisa Evju; Westlye, Lars Tjelta; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B & Bjørnebekk, Astrid (2019). Structural brain characteristics of anabolic-androgenic steroid dependence in men. Addiction.  ISSN 0965-2140.  s 1- 11 . doi: 10.1111/add.14629
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2019). Mental health in youth prenatally exposed to opioids and poly-drugs and raised in permanent foster/adoptive homes: A prospective longitudinal study. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  140:104910, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.104910 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Parker, Nadine; Vidal-Piñeiro, Didac; French, Leon; Shin, Jean; Adams, Hieab H.; Brodaty, Henry; Cox, Simon R; Deary, Ian; Fjell, Anders Martin; Frenzel, Stefan; Grabe, Hans; Hosten, Norbert; Ikram, Mohammad A.; jiang, jiyang; Knol, Maria J.; Mazoyer, Bernard; Mishra, Aniket; Sachdev, Perminder; salum, giovanni; Satizabal, Claudia L; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Seshadri, Sudha; Schumann, Gunter; Volzke, Henry; Walhovd, Kristine B; Wen, Wei; Wittfeld, Katharina; Yang, Qiong; debette, stephanie; Pausova, Zdenka & Paus, Tomáš (2019). Corticosteroids and Regional Variations in Thickness of the Human Cerebral Cortex across the Lifespan. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  30(2), s 575- 586 . doi: 10.1093/cercor/bhz108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roe, James Michael; Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Kompus, Kristiina; Greve, Douglas N.; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin & Westerhausen, René (2019). Age-Related Differences in Functional AsymmetryDuring Memory Retrieval Revisited: No Evidence forContralateral Overactivation or Compensation. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  0(0), s 1- 19 . doi: 10.1093/cercor/bhz153 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Smith, Steve; Duff, Eugene; Groves, Adrian; Nichols, Thomas E.; Jbabdi, Saad; Westlye, Lars Tjelta; Tamnes, Christian Krog; Engvig, Andreas; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Johansen-Berg, Heidi & Douaud, Gwenaëlle (2019). Structural variability in the human brain reflects fine-grained functional architecture at the population level. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  39(31), s 6136- 6149 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.2912-18.2019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Rosa, Marcello G P; Paus, Tomáš; Chaplin, Tristan; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2019). High-expanding regions in primate cortical brain evolution support supramodal cognitive flexibility. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  29(9), s 3891- 3901 . doi: 10.1093/cercor/bhy268 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Nyberg, Lars; Mowinckel, Athanasia Monika; Sederevicius, Donatas; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2019). Maintained Frontal Activity Underlies High Memory Function Over 8 Years in Aging. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  29(7), s 3111- 3123 . doi: 10.1093/cercor/bhy177 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Howell, Gareth R; Ritchie, Stuart J.; Staff, Roger T. & Cotman, Carl W (2019). What are the earlier life contributions to reserve and resilience?. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  s 1- 5 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.04.014
 • Øverbye, Knut; Walhovd, Kristine B; Paus, Tomáš; Fjell, Anders Martin; Huster, Rene & Tamnes, Christian Krog (2019). Error processing in the adolescent brain: Age-related differences in electrophysiology, behavioral adaptation, and brain morphology. Developmental Cognitive Neuroscience.  ISSN 1878-9293.  38 . doi: 10.1016/j.dcn.2019.100665 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Amlien, Inge Kasbohm; Sneve, Markus Handal; Vidal-Piñeiro, Didac; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2018). The lifespan trajectory of the encoding-retrieval flip: A multimodal examination of medial parietal cortex contributions to episodic memory. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  38(40), s 8666- 8679 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.1702-17.2018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; de Lange, Ann-Marie Glasø; Rohani, Darius; Sneve, Markus Handal; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). Multimodal cortical and hippocampal prediction of episodic‐memory plasticity in young and older adults. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  39(11), s 4480- 4492 . doi: 10.1002/hbm.24287 Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Lange, Ann-Marie Glasø; Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; Rohani, Darius; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). The temporal dynamics of brain plasticity in aging. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  28(5), s 1857- 1865 . doi: 10.1093/cercor/bhy003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ferschmann, Lia; Fjell, Anders Martin; Vollrath, Margarete E.; Grydeland, Håkon; Walhovd, Kristine B & Tamnes, Christian Krog (2018). Personality Traits Are Associated With Cortical Development Across Adolescence: A Longitudinal Structural MRI Study. Child Development.  ISSN 0009-3920.  89(3), s 811- 822 . doi: 10.1111/cdev.13016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haabrekke, Kristin Johanne Økern; Siqveland, Torill Sundet; Nygaard, Egil; Bjørnebekk, Astrid; Slinning, Kari; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(5), s 581- 594 . doi: 10.1002/imhj.21733 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krogsrud, Stine Kleppe; Fjell, Anders Martin; Tamnes, Christian Krog; Grydeland, Håkon; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; Sampaio-Baptista, Cassandra; Andersson, Jesper; Johansen-Berg, Heidi & Walhovd, Kristine B (2018). Development of white matter microstructure in relation to verbal and visuospatial working memory - A longitudinal study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13:e0195540(4), s 1- 22 . doi: 10.1371/journal.pone.0195540 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Langnes, Espen; Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Amlien, Inge Kasbohm; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2018). Development and decline of the hippocampal long-axis specialization and differentiation during encoding and retrieval of episodic memories. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  s 1- 17 . doi: 10.1093/cercor/bhy209 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nyberg, Claudia Kim; Nordvik, Jan Egil; Becker, Frank; Rohani, Darius; Sederevicius, Donatas; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). A longitudinal study of computerized cognitive training in stroke patients - effects on cognitive function and white matter. Topics in Stroke Rehabilitation.  ISSN 1074-9357.  25(4), s 241- 247 . doi: 10.1080/10749357.2018.1443570 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). Neuroanatomical characteristics of youths with prenatal opioid and poly-drug exposure. Neurotoxicology and Teratology.  ISSN 0892-0362.  68, s 13- 26 . doi: 10.1016/j.ntt.2018.04.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skumlien, Martine; Sederevicius, Donatas; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B & Westerhausen, Rene (2018). Parallel but independent reduction of emotional awareness and corpus callosum connectivity in older age. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13(12), s 1- 18 . doi: 10.1371/journal.pone.0209915 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tamnes, Christian Krog; Øverbye, Knut; Ferschmann, Lia; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Blakemore, Sarah-Jayne & Dumontheil, Iroise (2018). Social perspective taking is associated with self-reported prosocial behavior and regional cortical thickness across adolescence. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  54(9), s 1745- 1757 . doi: 10.1037/dev0000541 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Westerhausen, René; Nyberg, L; Ebmeier, K P; Lindenberger, U; Bartres-Faz, D; Baare, W F C; Siebner, H R; Henson, R; Drevon, C A; Knudsen, Gun Peggy S.; Ljøsne, Isabelle Budin; Penninx, B W J H; Ghisletta, P; Røgeberg, Ole; Tyler, L & Bertram, L (2018). Healthy minds 0-100 years: Optimising the use of European brain imaging cohorts ("Lifebrain"). European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  50, s 47- 56 . doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.12.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øverbye, Knut; Huster, Rene; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin & Tamnes, Christian Krog (2018). Development of the P300 from childhood to adulthood: a multimodal EEG and MRI study. Brain Structure and Function.  ISSN 1863-2653.  223, s 4337- 4349 . doi: 10.1007/s00429-018-1755-5
 • de Lange, Ann-Marie Glasø; Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; Rohani, Darius; Grydeland, Håkon; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2017). The Effects of Memory Training on Behavioral and Microstructural Plasticity in Young and Older Adults. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  38(11), s 5666- 5680 . doi: 10.1002/hbm.23756 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Idland, Ane-Victoria; Sala Llonch, Roser; Watne, Leiv Otto; Borza, Tom; Brækhus, Anne; Lona, Tarjei; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Wyller, Torgeir Bruun & Walhovd, Kristine B (2017). Neuroinflammation and tau interact with amyloid in predicting sleep problems in aging independently of atrophy. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  28(8), s 2775- 2785 . doi: 10.1093/cercor/bhx157
 • Fjell, Anders Martin; Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Storsve, Andreas Berg; Amlien, Inge Kasbohm; Yendiki, Anastasia & Walhovd, Kristine B (2017). Relationship between structural and functional connectivity change across the lifespan – a longitudinal investigation. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  38(1), s 561- 573 . doi: 10.1002/hbm.23403 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Idland, Ane-Victoria; Roser, Sala-Llonch; Borza, Tom; Watne, Leiv Otto; Wyller, Torgeir Bruun; Brækhus, Anne; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). CSF neurofilament light levels predict hippocampal atrophy in cognitively healthy older adults. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  49, s 138- 144 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.09.012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Cognitive function of youths born to mothers with opioid and poly-substance abuse problems during pregnancy. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  23(2), s 159- 187 . doi: 10.1080/09297049.2015.1092509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sala Llonch, Roser; Idland, Ane-Victoria; Borza, Tom; Watne, Leiv Otto; Wyller, Torgeir Bruun; Brækhus, Anne; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). Inflammation, Amyloid, and Atrophy in The Aging Brain: Relationships with Longitudinal Changes in Cognition. Journal of Alzheimer's Disease.  ISSN 1387-2877.  58(3), s 829- 840 . doi: 10.3233/JAD-161146 Vis sammendrag
 • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). Decoupling of large-scale brain networks supports the consolidation of durable episodic memories. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  153, s 336- 345 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.05.048 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vidal-Piñeiro, Didac; Sneve, Markus Handal; Storsve, Andreas Berg; Roe, James Michael; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). Neural correlates of durable memories across the adult lifespan: brain activity at encoding and retrieval. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  60, s 20- 33 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2017.08.017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Westerhausen, Rene; Friesen, Charline-Marie; Rohani, Darius; Krogsrud, Stine Kleppe; Tamnes, Christian Krog; Skranes, Jon Sverre; Håberg, Asta; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2017). The corpus callosum as anatomical marker of intelligence? A critical examination in a large-scale developmental study. Brain Structure and Function.  ISSN 1863-2653.  223, s 285- 296 . doi: 10.1007/s00429-017-1493-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Almaas, Astrid; Tamnes, Christian Krog; Nakstad, Britt; Henriksen, Christine; Grydeland, Håkon; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Iversen, Per Ole & Drevon, Christian A (2016). Diffusion tensor imaging and behavior in premature infants at 8 years of age, a randomized controlled trial with long-chain polyunsaturated fatty acids. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  95, s 41- 46 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2016.01.021
 • Amlien, Inge; Fjell, Anders Martin; Tamnes, Christian Krog; Grydeland, Håkon; Krogsrud, Stine Kleppe; Chaplin, Tristan A.; Rosa, Marcello G.P. & Walhovd, Kristine B (2016). Organizing Principles of Human Cortical Development - Thickness and Area from 4 to 30 Years: Insights from Comparative Primate Neuroanatomy. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  26(1), s 257- 267 . doi: 10.1093/cercor/bhu214
 • Chepkoech, Joy-Loi; Walhovd, Kristine B; Grydeland, Håkon & Fjell, Anders Martin (2016). Effects of change in FreeSurfer version on classification accuracy of patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  37(5), s 1831- 1841 . doi: 10.1002/hbm.23139
 • de Lange, Ann-Marie Glasø; Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; Grydeland, Håkon; Sexton, Claire; Johansen-Berg, Heidi; Andersson, Jesper L.R.; Rohani, Darius; Nyberg, Lars; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2016). White-matter integrity as a marker for cognitive plasticity in aging. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  47, s 74- 82 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.07.007
 • Fjell, Anders Martin; Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Storsve, Andreas Berg & Walhovd, Kristine B (2016). The Disconnected Brain and Executive Function Decline in Aging. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211. . doi: 10.1093/cercor/bhw082 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Sneve, Markus Handal; Storsve, Andreas Berg; Grydeland, Håkon; Yendiki, Anastasia & Walhovd, Kristine B (2016). Brain Events Underlying Episodic Memory Changes in Aging: A Longitudinal Investigation of Structural and Functional Connectivity. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  26(3), s 1272- 1286 . doi: 10.1093/cercor/bhv102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grydeland, Håkon; Westlye, Lars Tjelta; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2016). Intracortical Posterior Cingulate Myelin Content Relates to Error Processing – Results From T1- and T2-weighted MRI Myelin Mapping and Electrophysiology in Healthy Adults. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  26(6), s 2402- 2410 . doi: 10.1093/cercor/bhv065 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krogsrud, Stine Kleppe; Fjell, Anders Martin; Tamnes, Christian Krog; Grydeland, Håkon; Ferschmann, Lia; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; Sampaio-Baptista, Cassandra; Andersson, Jesper; Johansen-Berg, Heidi & Walhovd, Kristine B (2016). Changes in white matter microstructure in the developing brain - A longitudinal diffusion tensor imaging study of children from 4 to 11years of age. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  124, s 473- 486 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.09.017
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Behavior and attention problems in eight- year-old children with prenatal opiate and poly-substance exposure: A longitudinal study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0158054 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Piñeiro, Didac Vidal; Walhovd, Kristine B; Storsve, Andreas Berg; Grydeland, Håkon; Rohani, Darius Adam & Fjell, Anders Martin (2016). Accelerated longitudinal gray/white matter contrast decline in aging in lightly myelinated cortical regions. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  37(10), s 3669- 3684 . doi: 10.1002/hbm.23267 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsve, Andreas Berg; Fjell, Anders Martin; Yendiki, Anastasia & Walhovd, Kristine B (2016). Longitudinal changes in white matter tract integrity across the adult lifespan and its relation to cortical thinning. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0156770 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Giedd, J; Dale, AM & Brown, Timothy T. (2016). Through thick and thin: A need to reconcile contradictory results on trajectories in human cortical development. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211. . doi: 10.1093/cercor/bhv301 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Krogsrud, Stine Kleppe; Amlien, Inge Kasbohm; Bartsch, Hauke; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Grydeland, Håkon; Hagler, D.; Håberg, Asta; Kremen, William S.; Ferschmann, Lia; Nyberg, Lars; Panizzon, Matthew S; Rohani, Darius; Skranes, Jon Sverre; Storsve, Andreas Berg; Sølsnes, Anne Elisabeth; Tamnes, Christian Krog; Thompson, Wesley K.; Reuter, Chase; Dale, Anders & Fjell, Anders Martin (2016). Neurodevelopmental origins of lifespan changes in brain and cognition. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  113(33), s 9357- 9362 . doi: 10.1073/pnas.1524259113 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walhovd, Kristine B; Westerhausen, Rene; de Lange, Ann-Marie Glasø; Bråthen, Anne Cecilie Sjøli; Grydeland, Håkon; Engvig, Andreas & Fjell, Anders Martin (2016). Premises of plasticity - And the loneliness of the medial temporal lobe. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  131, s 48- 54 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.10.060 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Westerhausen, Rene; Fjell, Anders Martin; Krogsrud, Stine Kleppe; Rohani, Darius Adam; Skranes, Jon Sverre; Håberg, Asta & Walhovd, Kristine B (2016). Selective increase in posterior corpus callosum thickness between the age of 4 and 11 years. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  139, s 17- 25 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.06.008
 • Almaas, Astrid; Tamnes, Christian Krog; Nakstad, Britt; Henriksen, Christine; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Due-Tønnessen, Paulina; Drevon, Christian A & Iversen, Per Ole (2015). Long-chain polyunsaturated fatty acids and cognition in VLBW infants at 8 years: An RCT. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  135(6), s 972- 980 . doi: 10.1542/peds.2014-4094
 • Fjell, Anders Martin; Amlien, Inge; Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Tamnes, Christian Krog; Chaplin, Tristan; Rosa, Marcello & Walhovd, Kristine B (2015). The roots of Alzheimer's disease: Are high-expanding cortical areas preferentially targeted?. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  25(9), s 2556- 2565 . doi: 10.1093/cercor/bhu055 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Grydeland, Håkon; Krogsrud, Stine Kleppe; Amlien, Inge Kasbohm; Rohani, Darius Adam; Ferschmann, Lia; Storsve, Andreas Berg; Tamnes, Christian Krog; Sala Llonch, Roser; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; Sølsnes, Anne Elisabeth; Håberg, Asta; Skranes, Jon Sverre; Bartsch, Hauke; Chen, Chi-Hua; Thompson, Wesley K.; Panizzon, Matthew S.; Kremen, William S.; Dale, Anders M. & Walhovd, Kristine B (2015). Development and aging of cortical thickness correspond to genetic organization patterns. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  112(50), s 15462- 15467 . doi: 10.1073/pnas.1508831112 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fjell, Anders Martin; Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Storsve, Andreas Berg; de Lange, Ann-Marie Glasø; Amlien, Inge Kasbohm; Røgeberg, Ole & Walhovd, Kristine B (2015). Functional connectivity change across multiple cortical networks relates to episodic memory changes in aging. Neurobiology of Aging.  ISSN 0197-4580.  36(12), s 3255- 3268 . doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2015.08.020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Amlien, Inge; Tamnes, Christian Krog; Grydeland, Håkon; Engvig, Andreas; Espeseth, Thomas; Reinvang, Ivar; Lundervold, Astri; Lundervold, Arvid & Walhovd, Kristine B (2015). High-expanding cortical regions in human development and evolution are related to higher intellectual abilities. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  25, s 26- 34 . doi: 10.1093/cercor/bht201 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jack, Clifford R.; Barnes, Josephine; Bernstein, Matt A.; Borowski, Bret J.; Brewer, James; Clegg, Shona; Dale, Anders M.; Carmichael, Owen; Ching, Christopher; DeCarli, Charles; Desikan, Rahul S.; Fennema-Notestine, Christine; Fjell, Anders Martin; Fletcher, Evan; Fox, Nick C.; Gunter, Jeff; Gutman, Boris A.; Holland, Dominic; Hua, Xue; Insel, Philip; Kantarci, Kejal; Killiany, Ron J.; Krueger, Gunnar; Leung, Kelvin K.; Mackin, Scott; Maillard, Pauline; Malone, Ian B.; Mattsson, Niklas; McEvoy, Linda; Modat, Marc; Mueller, Susanne; Nosheny, Rachel; Ourselin, Sebastien; Schuff, Norbert; Senjem, Matthew L.; Simonson, Alix; Thompson, Paul M.; Rettmann, Dan; Vemuri, Prashanthi; Walhovd, Kristine B; Zhao, Yansong; Zuk, Samantha & Weiner, Michael (2015). Magnetic resonance imaging in Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative 2. Alzheimer's & Dementia.  ISSN 1552-5260.  11(7), s 740- 756 . doi: 10.1016/j.jalz.2015.05.002
 • Kanellopoulos, Adriani; Andersson, Stein; Zeller, Bernward; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Fosså, Sophie Dorothea & Ruud, Ellen (2015). Neurocognitive Outcome in Very Long-Term Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia After Treatment with Chemotherapy Only. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  63(1), s 133- 138 . doi: 10.1002/pbc.25690
 • Nygaard, Egil; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Walhovd, Kristine B (2015). Longitudinal cognitive development of children born to mothers with opioid and polysubstance use. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  78(3), s 330- 335 . doi: 10.1038/pr.2015.95
 • Nygaard, Gro Owren; Celius, Elisabeth Gulowsen; de Rodez Benavent, Sigrid Aune; Sowa, Piotr; Gustavsen, Marte Wendel; Fjell, Anders Martin; Landrø, Nils Inge; Walhovd, Kristine B & Harbo, Hanne Flinstad (2015). A longitudinal study of disability, cognition and gray matter atrophy in early multiple sclerosis patients according to evidence of disease activity. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0135974 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Gro Owren; Walhovd, Kristine B; Sowa, Piotr; Chepkoech, Joy-Loi; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Landrø, Nils Inge; Damangir, Soheil; Spulber, Gabriela; Storsve, Andreas Berg; Kristiansen Beyer, Mona; Fjell, Anders Martin; Celius, Elisabeth Gulowsen & Harbo, Hanne Flinstad (2015). Cortical thickness and surface area relate to specific symptoms in early relapsing−remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  21(4), s 402- 414 . doi: 10.1177/1352458514543811
 • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Nyberg, Lars; Bowles, Ben; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2015). Mechanisms underlying encoding of short-lived versus durable episodic memories. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  35(13), s 5202- 5212 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.4434-14.2015 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tamnes, Christian Krog; Zeller, Bernward; Amlien, Inge; Kanellopoulos, Adriani; Andersson, Stein; Due-Tønnessen, Paulina; Ruud, Ellen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2015). Cortical surface area and thickness in adult survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  62(6), s 1027- 1034 . doi: 10.1002/pbc.25386
 • Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Slinning, Kari; Nygaard, Egil; Fjell, Anders Martin; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle & Moe, Vibeke (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology.  ISSN 0887-8994.  52(3), s 326- 332.e3 . doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008
 • Walhovd, Kristine B; Tamnes, Christian Krog; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Holland, Dominic; Dale, Anders M. & Fjell, Anders Martin (2015). Maturation of Cortico-Subcortical Structural Networks - Segregation and Overlap of Medial Temporal and Fronto-Striatal Systems in Development. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  25(7), s 1835- 1841 . doi: 10.1093/cercor/bht424

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomas, Ayanna K.; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2020). The Cambridge Handbook of Cognitive Aging. Cambridge University Press.  ISBN 9781108552684.  780 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Slinning, Kari; Nygaard, Egil & Walhovd, Kristine B (2016). Barn og unge av mødre med rusproblemer. Hvordan går det med dem? Resultater fra 20 år med oppfølging.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Tamnes, Christian Krog; Krogsrud, Stine Kleppe; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2015). Regional development of hippocampal subfield volumes and its associations with cognition and memory.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 9. jan. 2020 13:59