Kristine Beate Walhovd

Senterleder for LCBC - Psykologisk institutt
Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Kristine Beate Walhovd
English version of this page
Telefon +47-22845130
Rom A04.011
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningen min har som mål å bidra til forståelse av mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, og hvorvidt og hvordan vi kan påvirke disse. Hjernen og kognitive funksjoner er i kontinuerlig endring gjennom livet, og noen av disse endringene er del av positiv utvikling, andre er negative. I forsøk på å avdekke markører og mekanismer for endring, studerer jeg sammen med kollegaer personer i aldersspennet 4 til 90 år. Jeg er interessert i å forstå normal kognisjon og hjerne-adferdsforhold gjennom det menneskelige livsløpet, og er også involvert i studier av grupper av pasienter og personer med biomedisinsk risiko, inkludert for eksempel subjektivt opplevde og klinisk verifiserte hukommelsesvansker, Alzheimers demens, og rusmiddeleksponering i fosterlivet. Hyppig anvendte forskningsmetoder inkluderer ved siden av standardiserte nevropsykologiske og eksperimentelle kognitive tester, MRI (for det meste morfometri og DTI) og hendelsesrelaterte elektrofysiologiske potensialer (ERP) 

Undervisning

Jeg underviser innen kognitiv nevrovitenskap, eksperimentalpsykologisk metode og oppgaveskriving, foruten å fungere som veileder og biveileder for flere doktorgradskandidater

Bakgrunn

Professor i nevropsykologi 

Priser og utmerkelser

2015 Universitet i Oslos Forskningspris, delt med Anders Fjell

2015 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende forskningsgrupper ved UiO

2012 Morgenbladets top 10-liste over unge (< 40 år) norske forskere

2011 Innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi

2006 Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 

2006 Hans Majestet Kongens Gullmedalje for beste doktoravhandling

Aktuelle prosjekter

2016-2021 Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive neuroscience (NFR, € 2.5 mill)

2015-2020 LCBC tildelt status som en av 5 verdensledende forskningsgrupper ved UiO (€ 3mill)

2015-2018 Aging starts in the womb - Lifespan mediators and moderators of healthy brain and Cognition (NFR FriPro, € 1 mill)

2013-2018 Neurocognitive Plasticity – Lifespan Mechanisms of Change (Det Europeiske Forskningsrådet, Starting Grant, € 1.5 mill)

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 9. jan. 2020 13:59