English version of this page

Aldring starter i mors liv

Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer hos eldre voksne for å kunne forstå hva som påvirker sunn aldring.

Om prosjektet

Dette prosjektet vil identifisere innflytelsen av tidlige faktorer i livsløpsendringer og aldring. Dette er avgjørende for å forstå de tidlige mekanismene, og for å kunne identifisere hva og hvordan gjenværende variasjon kan påvirkes av faktorer senere i livet. Genetikk og erfaring samspiller gjennom livet, og er med på å forme hjerne og kognisjon. Dermed starter aldring i mors liv, og flere risikofaktorer for lavere kognitiv funksjon og kortere levealder kan samsvare med forstyrret utvikling

Mål

Prosjektet vil kartlegge variasjon i hjerne og kognisjon på tvers av ulike aldre (3-100 år) knyttet til faktorer tidlig i livet. En hypotese er at faktorer som påvirker hjerne og kognisjon i aldring ofte vil gjøre det gjennom livslang akkumulasjon av effekter og ikke være spesifikke for aldring. Dette kan bety at det er kvantitative heller enn kvalitative forskjeller mellom helse og sykdom, og vil omfatte en rekke miljømessige og genetiske faktorer og deres samspill.

Resultater

I en tidlig fase av prosjektet har vi funnet at faktorer tidlig i livet (bl.a. fødselsvekt og foreldres utdanningsnivå) har innvirkning på hjernens aldring (Walhovd et al, PNAS, 2016).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - Forskerprosjekt) 2015 - 2022.

Publisert 20. okt. 2016 10:30 - Sist endret 8. sep. 2021 11:36