English version of this page

Set-to-change: Hvordan miljøfaktorer og genetikk samspiller i å regulere nevrokognitiv plastisitet

Er vi utviklingsmessig nevralt innstilt til å endre oss på visse måter gjennom livet?

Om prosjektet

Vi vil teste hvordan miljøfaktorer og genetikk samspiller i å regulere nevrokognitiv plastisitet, dvs. endringer i hjerne og kognisjon i respons på miljømessige krav over tid. Forskjeller i plastisitet vil bli testet i mono- (MZ) og dizygote (DZ) tvillinger (n = 600), med ulik grad av prenatal miljøvariasjon, som indeksert ved fødselsvekt (FV). Ulik fødselsvekt i MZ-tvillinger muliggjør å skille tidlige miljømessige og genetiske innflytelser på plastisitet. Vi vil benytte en 3 mnd hukommelsesintervensjon med navigasjon i en virtuell virkelighet, avbildning av hjernen, kognitive, helsemessige og epigenetiske mål over 2.5 år. Vi vil undersøke plastisitet og aldersendringer, livstils- og epigenetiske faktorer som påvirker endringene. En hypotese er at miljøfaktorer tidlig i livet, som indeksert ved fødselsvekt, vil samspille med genetikk i å avgjøre grad av nevrokognitiv plastisitet i voksen alder. 

Finansiering

Prosjektets fulle tittel: Set-to-change: early life factors restricting and promoting neurocognitive plasticity through life.

Bildet kan inneholde: font, logo.Dette prosjektet har mottatt midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram (grant agreement No 771355).

Publisert 7. des. 2018 14:51 - Sist endret 27. mai 2020 11:33

Kontakt

Prosjektleder

Professor Kristine Beate Walhovd

Prosjekttype

Consolidator Grant 2017

ERC finansiering

EUR 1 999 996,88

Prosjektperiode

60 måneder

Startdato

1. oktober 2018