English version of this page

Hvorfor er den aldrende hjernen utsatt for Alzheimers sykdom? (avsluttet)

Forekomsten av Alzheimers sykdom stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse.

Om prosjektet

I dette prosjektet er vi opptatt av å forstå hvorfor det er den aldrende hjerne er så sårbar for Alzheimer, og hva som er det hjernemessige grunnlaget for de kognitive endringene vi ser i Alzheimer versus de endringene vi også finner i ellers friske eldre. Vi fokuserer spesielt på forholdet mellom det vi kaller episodisk hukommelse,  hjerneintegritet og akkumulering i hjernen av et spesielt protein som kalles beta-amyloid. Dette undersøker vi i deltagere med ulik risiko for Alzheimers sykdom fra de med spesielt lav risiko til de med høy risiko basert på genetisk informasjon, kognitiv funksjon og ulike biomarkører, og også pasienter med mild kognitiv svikt og en klinisk Alzheimers diagnose.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (BEDREHELSE - Forskerprosjekt) 2014 - 2018.

Publisert 25. okt. 2016 11:01 - Sist endret 8. sep. 2021 11:43