English version of this page

Grensene mellom normal aldring og Alzheimers sykdom (avsluttet)

Hvilket forhold som eksisterer mellom normal aldring og Alzheimers sykdom er et stort spørsmål i moderne nevrovitenskap.

Om prosjektet

Mye forskning indikerer at nevrale systemer som er sårbare for Alzheimer også er sårbare for en rekke ulike faktorer assosiert med normal aldring, der noen er sykdomsrelaterte mens andre ikke er det.

Mål

Målet med prosjektet er å identifisere de fundamentale mekanismene som gjør at disse systemene ikke lenger fungerer optimalt også i ikke-demente eldre. På den måten ønsker vi å belyse det overordnede spørsmålet om hva det er som gjør at noen mennesker opprettholder sine kognitive evner når de blir eldre mens andre opplever reduksjoner.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - Unge forskertalenter) 2014 - 2018.

Publisert 20. okt. 2016 15:46 - Sist endret 8. sep. 2021 11:40