Referater 2017

Sist endret 27. nov. 2017 13:09 av Mari Corell
Sist endret 17. feb. 2017 13:42 av Mari Corell
Sist endret 15. mai 2017 16:03 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Knut Inge Fostervold (møtte for Tor Endestad, PSI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall:  Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI),

Sist endret 5. mai 2017 10:55 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall: Susanne Bauer (TIK) og Tor Endestad (PSI)

Sist endret 28. sep. 2017 13:29 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Tor Endestad (PSI), Lotte Danielsen (stip. SAI), Stein Helge Kingsrød (kand. ISV), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Sist endret 13. des. 2017 10:44 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tor Endestad (PSI), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lotte Danielsen (stip. SAI),  Mari Andrine Hjorteset (stip. ISS), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Sist endret 8. mai 2017 09:59 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall:  Tor Endestad (PSI)