referater-2018

Sist endret 1. okt. 2018 10:54 av Ingebjørg Hovde

Tilstede: Jon Hovi (ISV, vara for Jostein Askim), Mette Andersson (ISS), Kristian Stokke (ISS), Tore Nilssen (ØI), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent)

Ikke tilstede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. ARENA), Martin Søyland (stip. ISV)

Sist endret 19. nov. 2018 19:41 av Ingebjørg Hovde

Tilstede: Jon Hovi (ISV, vara for Jostein Askim),  Tore Nilssen (ØI), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. ARENA), Martin Søyland (stip. ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent)

Forfall: Tor Endestad (PSI), Mette Andersson (ISS), Kristian Stokke (ISS),

Sist endret 7. feb. 2018 12:20 av Mari Corell

Til stede: Arne Mastekaasa (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Susanne Bauer (TIK), Lotte Danielsen (stip. SAI), Stein Helge Kingsrød (ph.d.-kand. ISV), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall: Marianne Lien (SAI), Kristian Stokke (ISS)

Ikke møtt: Tor Endestad (PSI)

Fra Sommerskolen: Lars Mjøset og Tron Harald Torneby

Sist endret 3. mai 2018 15:05 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jon Hovi (ISV, vara for Jostein Askim), Christian Krohn-Hansen (SAI, vara for Marianne Lien), Lotte Danielsen (stip. SAI), Stein Helge Kingsrød (ph.d.-kand. ISV), Tor Endestad (PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall: Susanne Bauer (TIK) og Tore Nilsen (ØI)

Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes, leder av studieseksjonen, under sak 5.