referater-2018

Sist endret 17. sep. 2019 08:48 av Ingebjørg Hovde

Til stede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI) (frem til 12:45, avga stemme i alle vedtakssaker),  Jon Hovi (vara for Jostein Askim) (ISV), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. Arena), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Kristian Stokke (ISS), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Mette Andersson (ISS)

Sist endret 10. mai 2019 14:33 av Ingebjørg Hovde

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jostein Askim (ISV), Tore Nilsen (ØI), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. Arena), Martin Søyland (stip. ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Marianne Lien (SAI), Tor Endestad (PSI)

Sist endret 7. feb. 2019 09:12 av Ingebjørg Hovde

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Tor Endestad (PSI), Tore Nilsen (ØI), Martin Søyland (stip. ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. Arena)

Ikke møtt: Vegard Sjurseike Wiborg (stip. ØI, vara for Jan Pesl)

Sist endret 30. jan. 2020 08:03 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted i fakultetsstyrerommet 450, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Til stede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI) ,  Jostein Askim (ISV), Susanne Bauer (TIK), Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jan Pesl (stip. Arena), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall:  Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI)