Innkallinger 2017

Sist endret 9. mai 2017 09:43 av Mari Corell

Møtet finner sted på møterom 648, ES-hus kl. 10.15-11.30.

Sist endret 14. juni 2018 21:12 av Mari Corell

Møtet finner sted i fakultetsstyrerommet 450, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Sist endret 14. juni 2018 21:13 av Mari Corell

Møtet finner sted på møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Sist endret 23. nov. 2017 10:40 av Mari Corell

Møtet finner sted på Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus kl. 12:15-14:00.

Sist endret 27. apr. 2017 09:42 av Mari Corell

Møtet finner sted på møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.