Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 16. februar 2017

Møtet finner sted i fakultetsstyrerommet 450, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Diskusjonssaker:

1. Offentlig sektor-ph.d.

Fakultetet har 5 kandidater på slike ordninger (Samfunnsøkonomi: 1 offentlig sektor-ph.d, TIK: 1 nærings-ph.d. og 2 offentlig sektor-ph.d, Psykologi: 1 nærings-ph.d.). NFR er invitert til å orientere om nåværende utlysning.

12.15 -12.35 Janike Harsheim, spesialrådgiver NFR, orienterer om Offentlig sektor-ph.d. og utlysningen som åpnet 1. februar.

Vedlegg: arbeidsgruppens rapport (UHR), og UiOs nettsider om TDI

2. Framdriftsrapportering 2016

 

Studieretningene deler erfaringer om fremdriftsrapporteringen ved egen studieretning. Anbefaler programrådet oppfølgingstiltak?

 

Framdriftsrapportene som vedlegg

Vedtakssaker:

3. Sammenslåing av programplan og utfyllende regler til en programbeskrivelse

Saksnotat med vedlegg

4. Innføring av regionalt essay som obligatorisk innlevering første semester - sosialantropologi

Saksnotat med vedlegg

5. Endring i studieplan – sosialantropologi

Erstatte et årlig 10 stp kurs i nyere antropologisk teori med 2x 5 stp kurs.

Saksnotat med vedlegg

Diskusjonssak:

6. Revidering ph.d.

Oppfølging av den eksterne evalueringsrapporten

Saksnotat

7. Eventueltsaker

  • Programrådsmøte torsdag 4. mai flyttes likevel ikke, men holdes 12.15-14

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 9. feb. 2017 11:17 - Sist endret 14. juni 2018 21:12