Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 4. mai 2017

Møtet finner sted på møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak:

1. Sammenslåing av programplan og utfyllende regler til én programbeskrivelse

Saksnotat

Vedlegg: tabell, pdf-versjon og tabell, word-versjon

Diskusjonssak:

2. Revisjon av ph.d.-programmet

Saksnotat

Orienteringssaker:

3. Dr. philos.-forskriften er endret, det samme gjelder dokumentet Ramme for disputas

Rektor har på fullmakt vedtatt endringer i dr.philos.-forskriften og dokumentet "Ramme for disputas". Endringene dreide seg i stor grad om harmonisering med den reviderte versjonen av ph.d.-forskriften og noe opprydding i begrepsbruk. Etter at detaljerte bestemmelser om disputasavvikling ble fjernet fra ph.d.-forskriften ble det aktuelt å oppdatere "Ramme for disputas".

Vedlegg: Dr.philos.-forskriften og Ramme for disputas

4. Eventueltsaker

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 27. apr. 2017 09:40 - Sist endret 27. apr. 2017 09:42