Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet onsdag 10. mai 2017

Møtet finner sted på møterom 648, ES-hus kl. 10.15-11.30.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak:

1. Revisjon av opplæringsdelen

Saksnotat

 

2. Eventueltsaker

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 9. mai 2017 09:43 - Sist endret 9. mai 2017 09:43