Referanter 2013

Sist endret 22. nov. 2018 11:06 av ingesha@uio.no
Sist endret 8. juni 2015 15:03 av Cecilie Wingerei Lilleheil

Til stede: Espen Stokkereit, Göran Sundquist, Christian Krohn-Hansen, Tore Nilssen, Terje Wessel (observatør), Inga Ydersbond, Geir Asheim

Forfall: Anne Inger Helmen Borge, Arne Mastekaasa, Jostein Askim