referater-2018

Sist endret 27. nov. 2020 15:15 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted på Zoom 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Keir Martin (SAI) tilstede på sak 4, Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI) tilstede på sak 4, Fulvio Castellacci (TIK), Deniz Zelihic (ph.d.-kandidat. PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISV), Malin Folgerø Stensland (på sak 4 og 5), Andreas Moxnes på sak 4, Barbro Kolbjørnsrud (på sak 4), Johannes Elgvin (på sak 4) Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Sist endret 12. mai 2022 10:04 av Therese Marthinsen

Møtet fant sted i Fakultetsstyrerommet 12:15-14:00

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Fulvio Castellacci (TIK) (via Zoom), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI) (via Zoom), Deniz Zelihic  (ph.d.-kandidat. PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISV), Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Keir Martin (SAI)

Sist endret 8. mai 2020 12:42 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted i Zoom kl. 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi, vara for Elin Lerum Boasson (ISV), Keir Martin (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Jan Pesl (ph.d.-kandidat. ISS /ARENA), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISS / TØI), Malin Folgerø Stensland (på sak 4 og 6) Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Sist endret 10. feb. 2020 11:23 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted i møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Til stede: Mette Andersson (ISS) vara for Inger Furseth, Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Keir Martin (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karen Helene Ullveit-Moe (ØI), Jan Pesl (ph.d.-kandidat. ISS /ARENA), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISS / TØI), Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).