Referater 2016

Sist endret 15. feb. 2016 12:16 av Cecilie Wingerei Lilleheil
Sist endret 15. feb. 2016 11:22 av Cecilie Wingerei Lilleheil
Sist endret 15. feb. 2016 11:23 av Cecilie Wingerei Lilleheil
Sist endret 21. des. 2016 15:35 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Susanne Bauer (TIK), Tor Endestad (PSI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tone Vold-Sarnes (leder for studieseksjonen), Ingjerd Hoëm (studiedekan), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

 

Sist endret 25. okt. 2016 09:44 av Mari Corell

Til stede: Knut Nustad (vara fra SAI), Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tor Endestad (PSI), Fulvio Castellacci (TIK), Jo Thori Lind (vara fra ØI), Nicolai Ellingsen (stip. ØI), Elisabeth Fevang (stip. ØI), Olav Schram Stokke (vara fra ISV), Solveig Hillesund (stip. ISV), Tim Brennen (leder)

Ikke til stede: Jostein Askim (ISV), Tore Nilssen (ØI), Marit Melhus (SAI), Peter Egge Langsæther (stip. ISV).

Sist endret 26. okt. 2018 12:39 av ingesha@uio.no

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Tina Næss (TIK), Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Ikke til stede: Samira Aminihajibashi (stip. PSI)

Sist endret 12. mai 2022 10:03 av Therese Marthinsen

Til stede: Marit Melhuus (SAI), Kristian Stokke (ISS), Jostein Askim (ISV), Susanne Bauer (TIK), Tore Nilssen (ØI), Solveig Hillesund (stip. ISV), Elisabeth Fevang (stip. ØI), Tim Brennen (leder)

Ikke til stede: Tor Endestad (PSI), Mette Andersson (ISS), Nicolai Ellingsen (stip. ØI), Peter Egge Langsæther (stip. ISV).

Sist endret 11. okt. 2016 12:41 av Mari Corell

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Susanne Bauer (TIK), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI) og Tim Brennen (leder).

Ikke til stede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI) og Jostein Askim (ISV)