referater-2021

Sist endret 5. jan. 2022 11:07 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted på Zoom fra 13:15-15:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi (ISV), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV), Signe Mikkelsen (ph.d.-kandidat, SAI), Nefissa Naguib (SAI), Ida Rudi Bellizia (fak.adm), Ingebjørg Hovde (fak.adm, referent) og Tore Nilssen (leder)

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI)

Sist endret 27. mai 2021 09:11 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted på Zoom 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi (ISV), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV), Ida Rudi Bellizia (fak.adm), Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (fak.adm, referent).

 

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Nefissa Naguib (SAI), Deniz Zelihić (ph.d.-kandidat, PSI)

Sist endret 19. okt. 2021 16:25 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted på Zoom 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Jon Hovi (ISV), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat, ISV), Signe Mikkelsen (ph.d.-kandidat, SAI), Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI), Nefissa Naguib (SAI), Ingebjørg Hovde (fak.adm). Ida Rudi Bellizia (fak.adm, referent) og Tore Nilssen (leder)

Sist endret 15. feb. 2021 09:26 av Ingebjørg Hovde

Møtet fant sted på Zoom 12:15-14:00.

Til stede: Inger Furseth (ISS), Hege Knutsen (ISS), Elin Lerum Boasson (ISV), Nefissa Naguib (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lars Tjelta Westlye (PSI), Deniz Zelihić (ph.d.-kandidat. PSI), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat. ISV), Barbro Kolbjørnsrud (på sak 2), Ida Rudi Bellizia (fakultetsadministrasjonen) Tore Nilssen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI)