Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 23. november 2017

Møtet finner sted på Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssaker

V-SAK 1 Foreslåtte endringer i fakultetets fellesdel - arbeidsgruppens rapport

Forslag til vedtak:

Fakultetets fellesdel endres i tråd med skisse 1 i arbeidsgruppens rapport. Endringen innebærer en økning fra 6 til 10 studiepoeng. Endringene trer i kraft fra høsten 2018. Arbeidet med plassering av emneansvar, plassering av administrasjon, informasjon og utformingen av innholdet i emnene fortsetter i henhold til tidsplanen i rapporten.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Arbeidsgruppens rapport

V-SAK 2 Foreslåtte endringer i studieretningenes studieplaner

Forslag til vedtak:

Endringene i studieplanene beskrevet i framleggsnotatet innføres høsten 2018.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Beskrivelser av endringene i studieretningenes studieplaner fra alle studieretningene

V-SAK 3 Forslag om endringer i fakultetets krav til avhandlinger

Forslag til vedtak:

Endringen i fakultetets krav til avhandlinger vedtas.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Utkast til endret tekst i programbeskrivelsen

Utkast til endret nettside med krav til avhandlingen

V-SAK 4 Forslag til endringer i retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for samfunnsøkonomi

Forslag til vedtak:

Endringene i retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for samfunnsøkonomi vedtas.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Notat fra Økonomisk institutt om forslag til nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

Til sammenlikning, retningslinjene slik de er i dag

Orienteringssaker

O-SAK 1 Møteplan 2018

- torsdag 1. februar, 12.15-14.00

- torsdag 8. mars, 12.15-14.00

- torsdag 26. april, 12.15-14.00

- torsdag 14. september, 12.15-14.00

- torsdag 8. november, 12.15-14.00

Eventueltsaker

Rapport fra ekstern evalueringskomité om Oslo Summer School in Comparative Social Science studies, sendes ut med referatet.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 16. nov. 2017 13:01 - Sist endret 23. nov. 2017 10:40