English version of this page

Verv, 2016-2019

Verv, råd og utvalg ved Økonomisk institutt 2016-2019

Bibliotekskontakt og ansvarlig for CRISTIN

 • Tore Nilssen

Doktorgradsutvalget

 • Tore Nilssen (leder), Jo Thori Lind, Monique de Haan (vikar for Karen Helene Ulltveit-Moe våren-2018), Vegard Wiborg

Eksamensansvarlig

 • Gaute Torsvik (leder), Ragnar Nymoen, Kjell Arne Brekke

Emnegruppeledere

 • Makro (inkl. internasjonal handel): Steinar Holden (bachelor), Kjetil Storesletten (master, PhD)
 • Mikro (inkl. finans og næringsøkonomi): Tore Nilssen
 • Offentlig økonomi (inkl. arbeidsmarked, helse, miljø og ressurs): Jo Thori Lind
 • Statistikk og empirisk metode: Edwin Leuven
 • Matematikk: Nils Christian Framstad
 • Demografi: Øystein Kravdal

Innpassingskomiteen

 • Karine Nyborg (leder), Monique de Haan (permisjon høsten 2018 og våren 2019), Gaute Torsvik, Marcus Hagedorn, Nico Keilman (vikar for Monique de Haan)

Instituttets representanter i andre programråd

 • Offentlig administrasjon og ledelse: Karine Nyborg
 • Internasjonale studier: Karen Helene Ulltveit-Moe
 • Utviklingsstudier: Jo Thori Lind
 • Matematikk og økonomi: Kjell Arne Brekke

Instituttets representanter i CREE-styret

 • Karine Nyborg (representant), Katinka Holtsmark (vara)

Masteroppgavekomite

 • Kjell Arne Brekke, (leder), Andreas Moxnes, Edwin Leuven

Memoredaktør

 • Edwin Leuven (forskningstermin H18 og V19), Christian Traeger 

Placement officer

 • Andreas Moxnes

Prisansvarlig

 • Tore Nilssen

Seminarkomiteen

 • Andreas Moxnes (leder), Hans Holter, Manudeep Bhuller, Tuomas Laiho, Halvor Mehlum (Staff lunch seminar), Jo Thori Lind (Staff lunch seminar)

Stiftelsen Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning 

 • Medlemmer til rådet: Jon Vislie (leder), Nico Keilman, Karine Nyborg, Andreas Moxnes (vara)
 • Medlemmer til styret: Kjell Arne Brekke, (leder), Gaute Torsvik, Tone Ognedal, Jo Thori Lind (vara).

Styringsgruppen for Sommerskolen

 • Jo Thori Lind

Fond

Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal, Nico Keilman

Den Norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiO

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

 • Jo Thori Lind

Norges Banks fond til økonomisk forskning

 • Jo Thori Lind

Trygve Haavelmo's fond

 • Jo Thori Lind, Nico Keilman (vikar for Monique de Haan), Mari Gakkestad

Wilhelm Keilhaus minnefond

 • Jo Thori Lind
Publisert 4. jan. 2016 10:22 - Sist endret 13. mars 2019 16:12