Aktuelt

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Boka "Farvel til folkestyret?" viser hvordan de politiske partiene og organisasjonene, som før var mer permanente kommunikasjonskanaler mellom folket og statens maktapparat, er svekket. - Det er blitt mer varierte og spesialiserte deltakelsesformer - og samtidig mer politisk sentralisering og mindre kontroll fra grunnplanet, opplyser forfatter Per Selle.

Publisert 25. nov. 2010 13:52

I utredningens siste måneder ble det laget en rekke artikler om forskningen i bøker og rapporter. Har ungdom mindre makt? Hvorfor må likestillingen vike? Hva var egentlig hovedkonklusjonene fra Maktutredningen? Hvordan har makten flyttet seg i arbeidslivet? Er tilliten til partiene svekket? Du finner mer i artiklene på denne siden

Publisert 25. nov. 2010 13:52

I det offentlige Norge er det en utbredt vane å erklære seg "hundre prosent for likestilling". Siste bok fra Maktutredningen gir tidenes dypdykk i folks oppfatninger av likestilling. - Likestillingen tilhører feltet for de gode intensjoner. Men som vi viser i boka: likestilling er et rettferdighetsprinsipp som ofte viker. I dag handler det mest om ad hoc- politikk - en politikk som er fri for systematisk prioritet, sier maktforskerne Hege Skjeie og Mari Teigen.