Før sluttkonferansen - korte faktaDenne meldingen inneholder en oversikt over opplegget for fremleggelsen av sluttbok 26. august. Faktaopplysningene om utredningen er oppdatert. Pressekonferansen blir avholdt i Oslo Militære Samfund Myntgata 3. Tidspunkt: 13 10 - 14 00.


Sluttbok og NOU legges fram på sluttkonferansen 26. august. Materialet blir ikke utlevert til pressen på forhånd. Kortversjon av materialet kan forhåndsbestilles hos informasjonsrådgiver Steinar Haugsvær (steinar.haugsvar@stv.uio.no). Dette vil da bli sendt ut elektronisk i det statsministeren får overlevert sluttdokumentene (kl. 09 15 26. august).

Sluttkonferansen for Makt- og demokratiutredningen gjennomføres tirsdag 26. august 2003 Gamle Logen, Grev Wedels plass 2. Les mer her.

Pressekonferanse i Oslo Militære Samfund
Pressekonferanse og presselunsj arrangeres i Oslo Militære Samfund Myntgata 3. Tidspunkt: 13 10 - 14 00. Hovedinnleggene fra forskere og deres kommentatorer avsluttes i Gamle Logen kl. 13 00. Raskt etter dette gjennomføres pressekonferansen i Oslo Militære Samfund 2-300 meter fra konferanselokalene.

Bakgrunnsartikkel om Makt- og demokratiutredningen
Oppmerksomheten omkring Makt- og demokratiutredningen har vært stor siden starten i 1998. I perioder har de kritiske merknadene haglet.
- Vi skal opp til eksamen om fem år, sa professor Øyvind Østerud timer etter han var oppnevnt som leder. Nå er eksamen rett rundt hjørnet.

Les mer her.

Fakta om Makt- og demokratiutredningen
o Makt- og demokratiutredningen avslutter sitt femårige arbeid under en sluttkonferanse 26. august 2003. Et par hundre forskere har vært involvert i arbeidet, 50 bøker og 77 rapporter er utgitt.
o Makt- og demokratiutredningen er ledet av professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo. Øvrige medlemmer i forskergruppen er professor Fredrik Engelstad, Institutt for samfunnsforskning, professor Siri Meyer, Universitetet i Bergen, professor Per Selle, Universitetet i Bergen og professor Hege Skjeie, Universitetet i Oslo. Sekretariatets leder har vært Ellen Rømming.
o Bakgrunnen for utredningen er Stortingets vedtak 11. desember 1997 om å utføre en utredning om makt og demokrati i Norge. Hovedtemaet skulle være vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse.
o Tre problemstillinger har stått sentralt: 1) På hvilken måte endres individets muligheter for innflytelse og medvirkning i organisasjons- og samfunnslivet? 2) Hvordan endres det politiske systemet og styringsorganene? 3) Og hvordan endres samspillet mellom individuelle og institusjonelle faktorer?


Gjenstående publikasjoner

Flere bøker og rapporter er pr. 18. august tilgjengelig fra Makt- og demokratiutredningen. Presentasjoner blir gitt på www.maktutredningen.no.

Det gjelder:
1. Næringslivet mellom marked og politikk, Engelstad, Fredrik, Espen Ekberg, Trygve Gulbrandsen og Jon Vatnaland [Bok]
2. Likhet under press. Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen, Barth, Erling, Kalle Moene og Michael Wallerstein [Bok]
3. Makt og demokrati i arbeidslivet, Engelstad, Fredrik, Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen og Aagoth Elise Storvik [Bok]
4. Omsorgens pris. Om kjønn, makt og marked i velferdsstaten, Isaksen, Lise Widding, red. [Bok]
5. Folkets makt, Strømsnes, Kristin [Bok]
6. Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen, Tvedt, Terje (2003)
7. Strukturendringer i norsk finanssektor. Fragmentering, makt og styringsavmakt i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk, Ekberg, Espen og Jon Vatnaland (2003) [Rapport]
8. Norsk Hydro´s takeover of Saga Petroleum in 1999. A case study, Nore, Petter [Rapport]
9. Eldre og helse først. Alder, makt og ressurser, Daatland, Svein Olav, Frode Berglund, Irene Andreassen og Monica Skjøld Johansen [Rapport]
10. Institusjonelle investorer. Makt og avmakt i aksjemarkedet, Andersen, Bjørn [Rapport]
11. Globalisering, regionalisering og distriktspolitikk, Johnstad, Tom, Jan Erling Klausen og Jan Mønnesland [Rapport]

 

Publisert 25. nov. 2010 13:52