Oversikt over Maktutredningens sluttrapportering


Ønsker du infomasjon om Makt- og demokratiutredningens sluttbok, sluttrapport (NOU), kortversjon, foredrag eller artikler? Les mer om dette på denne siden.

 Hovedkonklusjoner

Makt- og demokratiutredningens hovedkonklusjoner framkommer i tre dokumenter: Sluttbok, sluttrapport (NOU) og kortversjon (brosjyre).
- Sluttbok: Kan bestilles gjennom bokhandelen. Mer informasjon fra Gyldendal
- Sluttrapport NOU 2003 19: Kan bestilles gjennom bokhandelen. Elektronisk versjon hos Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
- Brosjyre: Kortversjonen av sluttbok og brosjyre i pdf-format.
- Foredrag fra sluttkonferansen: Østerud (ppt) , Engelstad (pdf), Selle (rtf) og Rømming (ppt).

 

Aktuelle artikler og media
En rekke artikler har beskrevet bøker og rapporter fra Makt- og demokratiutredningen. Også media har dekket utredningens arbeid på en omfattende måte. Du finner mer informasjon om dette her:
- Nyhetsarkiv
- Klipp fra Media

Menneskene bak

Øyvind Østerud, Hege Skjeie, Fredrik Engelstad (over) og ...


... Siri Meyer og Per Selle (over) har utgjort Makt- og demokratiutredningens forskergruppe. Ellen Rømming (t.h. over) har vært sekretariatsleder for utredningen.

Fakta om Makt- og demokratiutredningen
Makt- og demokratiutredningen avsluttet sitt femårige arbeid under en sluttkonferanse 26. august 2003. Et par hundre forskere har vært involvert i arbeidet, 50 bøker og 77 rapporter er utgitt.

- Makt- og demokratiutredningen har vært ledet av professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo. Øvrige medlemmer i forskergruppen har vært professor Fredrik Engelstad, Institutt for samfunnsforskning, professor Siri Meyer, Universitetet i Bergen, professor Per Selle, Universitetet i Bergen og professor Hege Skjeie, Universitetet i Oslo. Sekretariatets leder har vært Ellen Rømming.
- Bakgrunnen for utredningen er Stortingets vedtak 11. desember 1997 om å utføre en utredning om makt og demokrati i Norge. Hovedtemaet skulle være vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse.
- Tre problemstillinger sto sentralt sentralt: 1) På hvilken måte endres individets muligheter for innflytelse og medvirkning i organisasjons- og samfunnslivet? 2) Hvordan endres det politiske systemet og styringsorganene? 3) Og hvordan endres samspillet mellom individuelle og institusjonelle faktorer?

 

Menneskene bak

Øyvind Østerud, Hege Skjeie, Fredrik Engelstad (over) og ...


... Siri Meyer og Per Selle (over) har utgjort Makt- og demokratiutredningens forskergruppe. Ellen Rømming (t.h. over) har vært sekretariatsleder for utredningen.

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 1. aug. 2017 11:07