Farvel til folkestyret?

Boka "Farvel til folkestyret?" viser hvordan de politiske partiene og organisasjonene, som før var mer permanente kommunikasjonskanaler mellom folket og statens maktapparat, er svekket. - Det er blitt mer varierte og spesialiserte deltakelsesformer - og samtidig mer politisk sentralisering og mindre kontroll fra grunnplanet, opplyser forfatter Per Selle.

Det er forskerne Per Selle og Tommy Tranvik som står bak den siste boka fra Makt- og demokratiutredningen, "Farvel til folkestyret?
Nasjonalstaten og de nye nettverkene".

Boka stiller spørsmålene: Kan vi snart si farvel til norsk folkestyre, til det representative demokrati? Er vi på vei i retning av en politikk uten folkelig forankring?

Årsaken til endringene i de politiske partiene og organisasjonene er sterke innenlandske og utenlandske endringsprosesser, der konsekvensene av Internettets fremvekst er viktig. Forfatterne analyserer hvordan det nye informasjonssamfunnet og nettverksutviklingen påvirker folks tilknytning til statsapparatet, og hvordan staten tilpasser seg teknologidrevne globaliseringstendenser. De tar også for seg medias rolle.

 

 

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 14. nov. 2013 11:38