English version of this page

Organisasjon

Instituttets øverste organ er instituttstyret. Instituttleder leder organisasjonen. Instituttet består av seks fagavdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder, samt en administrasjon som ledes av kontorsjef. I tillegg til disse sitter utdanningsleder og forskningsleder i ledergruppen.

Instituttstyret
Instituttleder

Kontorsjef

Utdanningsleder
Administrasjon
Forskningsleder
Avdeling for klinikk, praktisk og klinisk ferdighetstrening
Fagavdeling helse, utviklings- og personlighetspsykologi
Fagavdeling klinisk psykologi
Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap Fagavdeling metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)
 
Publisert 15. jan. 2019 15:07 - Sist endret 1. nov. 2022 12:07