Forside

Forskningssenteret PROMENTA har som målsetting å framskaffe ny kunnskap om tre sentrale spørsmål innen psykisk helse, livskvalitet og rusbruk.

  • Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse?

  • Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse?

  • Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme psykisk helse i kommunene?

For å besvare disse spørsmålene undersøker vi sykdomsforebyggende og helsefremmende faktorer på en rekke nivåer som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten.

Arrangementer

15 jan.
11:15, Auditorium 2, Harald Schjelderups Hus

Nyheter