Forside

Forskningssenteret PROMENTA har som målsetting å framskaffe ny kunnskap om tre sentrale spørsmål innen psykisk helse, livskvalitet og rusbruk.

  • Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse?

  • Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse?

  • Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme psykisk helse i kommunene?

For å besvare disse spørsmålene undersøker vi sykdomsforebyggende og helsefremmende faktorer på en rekke nivåer som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten.