Forside

Bildet kan inneholde: fotografi, stående, svart og hvit, fotografering, hav.

PROMENTA er et tverrfaglig forskningssenter med fokus på psykisk helse, rusbruk og livskvalitet i befolkningen. Senteret har hovedbase ved Universitetet i Oslo  og ble etablert i 2019. 

Årsakene til psykisk uhelse er sammensatte og komplekse. I PROMENTA forsker vi derfor på psykisk helse og livskvalitet i et helhetlig perspektiv – fra genetikk og biologi til lokalsamfunn og politikk. Vi er særlig opptatt av å forstå prosessene som fører til dagens skjevfordeling av god psykisk helse og livskvalitet, og å bidra til en utjevning av sosiale helseforskjeller.