Emeriti

Personer 1 - 20 av 20
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Harald Baldersheim Baldersheim, Harald Professor emeritus +4791690434 harald.baldersheim@stv.uio.no Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, Valg og Demokrati, Bypolitikk, Europeisk forvaltning og demokrati, Regionalisering
Bilde av Tor Bjørklund Bjørklund, Tor Professor emeritus tor.bjorklund@stv.uio.no Komparativ politikk, Folkeavstemning, Valg, Innvandring, Høyreradikale partier, Nordic
Bilde av Tom Christensen Christensen, Tom +47 22855163 tom.christensen@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM
Bilde av Knut-Andreas Abben Christophersen Christophersen, Knut-Andreas Abben k.a.a.christophersen@stv.uio.no Metode, Statistisk analyse, Målingsteori, Databehandling
Bilde av Morten Egeberg Egeberg, Morten Professor emeritus +47 22858887 morten.egeberg@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Sentraladministrasjon, EU-administrasjon, Forvaltningspolitikk, Organisasjonsteori
Bilde av Bernt Hagtvet Hagtvet, Bernt Professor emeritus 99575610 bernt.hagtvet@stv.uio.no Komparativ politikk, Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Europeisk politikk, Ideologier
Bilde av Tore Hansen Hansen, Tore Professor emeritus tore.hansen@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Metode, Kommunalpolitikk, Nordic
Bilde av Knut Martin Heidar Heidar, Knut Martin k.m.heidar@stv.uio.no Komparativ politikk, Politiske partier, Norsk politisk historie, Nordic
Bilde av Ottar Hellevik Hellevik, Ottar Professor emeritus ottar.hellevik@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Verdier, Livskvalitet, Valg og Demokrati, Ulikhet, Opinion, Nordic
Bilde av Helge Hveem Hveem, Helge +4795053437 helge.hveem@stv.uio.no Internasjonal politikk, Politisk økonomi, Utviklingsforskning, Globalisering, Direkteinvesteringer, Markedsmakt, Internasjonale institusjoner
Bilde av Werner Christie Mathisen Mathisen, Werner Christie +47 22855171 w.c.mathisen@stv.uio.no
Midgaard, Knut Olav Professor emeritus k.o.midgaard@stv.uio.no
Bilde av Per Kristen Mydske Mydske, Per Kristen p.k.mydske@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Regional og lokalpolitikk, Klimapolitikk, Stat og marked
Bilde av Trond Gunnar Nordby Nordby, Trond Gunnar Professor emeritus t.g.nordby@stv.uio.no Politisk teori, Offentlig politikk og administrasjon, Stortinget, Parlamentarisme, Nordic
Bilde av Lawrence Edmund Rose Rose, Lawrence Edmund Professor emeritus l.e.rose@stv.uio.no Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunepolitikk, Metode, Statistikk, Demokrati, Statsvitenskap
Bilde av Anton Steen Steen, Anton +47 22855182 anton.steen@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Innvandring, Migrasjon, Integrering, Velferdsstat, Eliter
Bilde av Olle Törnquist Törnquist, Olle Professor +47 22855328 olle.tornquist@stv.uio.no Komparativ politikk, Utviklingsforskning, Demokrati, Sør og Sørøstasia
Bilde av Arild Underdal Underdal, Arild Professor emeritus Internasjonal politikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Energi, Internasjonale forhandlinger, Internasjonale institusjoner
Bilde av Øyvind Østerud Østerud, Øyvind oyvind.osterud@stv.uio.no Internasjonal politikk, Demokrati, Geopolitikk
Bilde av Bernt Olav Aardal Aardal, Bernt Olav +47 22844234 +47 92434801 berntaa@stv.uio.no Valg, Valgkamp, Valgordninger, Velgeratferd, Opinion, E-valg, Nordic