Knut Heidar

Professor emeritus
Bilde av Knut Heidar
English version of this page
Rom 754
Treffetider Onsdager 12-13
Brukernavn

Faglige interesser

Hovedinteressen knytter seg til politiske partier og partisystemer, samt komparativ politikk med Vest-Europa som hovedområde. Tematisk er forskningen konsentrert om partiene og partimedlemmenes rolle og betydning i ulike politiske systemer.
 

Bakgrunn

Magister Artium, University of Oslo, 1973. Hovedfag: Statsvitenskap. Støttefag: Sosiologi og statistikk.
Ph.D., London School of Economics, 1980.

Professor, Statsvitenskapelig institutt, Universitetet i Oslo, 1992- . Dekan SV-fakulteet 2008-11.

Verv

Har hatt en rekke administrative stillinger ved fakultetet og instituttet. Var leder av statsvitenskapelig institutt i 1985-86 og 1999-2001
Leder av Norsk forskningsråd sin komite for statsvitenskap fra 1995 til 1997
Medredaktør av Scandinavian Political Studies 1990-93.
Medlem av redaksjonen i Scandinavian Political Studies 1993-2008
Medlem av redaksjonen i West European Politics  2001-10.

Emneord: Komparativ politikk, Politiske partier, Norsk politisk historie, Nordic

Publikasjoner

 • Heidar, Knut & Jupskås, Anders Ravik (2022). Deliberative democracy in contemporary political parties: Longitudinal evidence from Norway. Party Politics. ISSN 1354-0688. s. 1–14. doi: 10.1177/13540688221080538.
 • Heidar, Knut & Rommetvedt, Hilmar (2020). Er fagkomiteene eller partigruppene Stortingets "politiske verksteder"? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66460-2.
 • Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). The current state and future Challenges of Nordic party membership linkage. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 247–260.
 • Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Party workers, ambassadors, veterans and all the other party members. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 157–174.
 • Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). The degree, type and quality of participation: Dimensions in participation. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 137–156.
 • Heidar, Knut; Kristinsson, Gunnar Helgi; Saarinen, Arttu; Koivula, Aki & Keipi, Teo (2019). Who are the party members and are they representative of the party voters? I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 75–96.
 • Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Why do members join parties? I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 51–72.
 • Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Nordic Party Democracies. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 1–26.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). "The times they are a'changing…", ook vor partijorganisatiers. I Louwerse, Tom (Red.), Van driestromenland tot delta?. Leiden University Press (LUP). ISSN 9789087283421. s. 63–80.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). Representativeness of parties: old problems, new challenges. I Heidar, Knut & Wauters, Bram (Red.), Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISSN 978-0-8153-6294-4. s. 169–181. doi: 10.4324/9781351110952-10.
 • Heidar, Knut (2019). Norwegian parties at work:representative capacities and political trust. I Heidar, Knut & Wauters, Bram (Red.), Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISSN 978-0-8153-6294-4. s. 126–148. doi: 10.4324/9781351110952-8.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). Party membership as linkage. I Heidar, Knut & Wauters, Bram (Red.), Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISSN 978-0-8153-6294-4. s. 1–14. doi: 10.4324/9781351110952-1.
 • Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2018). All about the Party? Constituency Representation—and Service—in Norway. Representation. ISSN 0034-4893. 54(1), s. 69–85. doi: 10.1080/00344893.2018.1489890. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heidar, Knut (2015). Linjene fram til I dag. I Bull, Kirsti Strøm (Red.), Borgerrolle og borgerrett . Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-044-8. s. 194–207.
 • Heidar, Knut (2015). Party membership in Norway: declining but still viable? I van Haute, Emilie & Gauja, Anika (Red.), Party Members and Activists. Routledge. ISSN 978-1-138-85423-9. s. 151–168.
 • Heidar, Knut (2015). Politiske Partier. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 550–562.
 • Grønlie, Olav Tore & Heidar, Knut (2014). Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 11–20.
 • Heidar, Knut (2014). Partigruppene: samordnings og maktarena. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 399–416.
 • Heidar, Knut (2014). Institusjon og arbeidsplass. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 359–383.
 • Heidar, Knut (2014). Partiene - fra aristokratiske diskusjonsklubber til populistiske meningsbyråer. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 157–175.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Øyvind Østerud - en forskerprofil. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. s. 13–40.
 • Heidar, Knut (2013). Parliamentary Party Groups: To Whom is the Midfield Accountable? I Müller, Wolfgang & Narud, Hanne Marthe (Red.), Party Governance and Party Democracy. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6588-1. s. 115–136. doi: 10.1007/978-1-4614-6588-1_7.
 • Heidar, Knut (2012). Hva betyr partiene for valg og regjeringsdannelse i dag – og hva er konsekvensene for det norske demokratiet? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 28(3), s. 173–195.
 • Heidar, Knut; Kosiara-Pedersen, Karina & Saglie , Jo (2012). Party Change and Party Member Participation in Denmark and Norway. I Blom-Hansen, J.; Green-Pedersen, Christoffer & Skaanning, Svend-Erik (Red.), Democracy, Elections and Political Parties. Politica. ISSN 978-87-7335-165-9. s. 155–163.
 • Heidar, Knut & Bakke, Elisabeth (2008). Politikk i Europa. I Heidar, Knut; Bakke, Elisabeth & Berntzen, Einar (Red.), Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01284-1. s. 17–41.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Norwegian Parties and the Party System. I Østerud, Øyvind (Red.), Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. ISSN 978-0-415-37821-5. s. 103–129.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Does Federalism Affect the Democratic Impact of Parties and Party Systems? I Gloppen, Siri & Rakner, Lise (Red.), Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor of Lars Svåsand. Fagbokforlaget. ISSN 9788245006940. s. 235–258.
 • Rose, Lawrence E & Heidar, Knut Martin (2007). Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor? I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 276–294.
 • Heidar, Knut Martin & Semb, Anne Julie (2007). Nyliberalistfri sone? Debatter om statsborgerskap, stemmerett og samemantallet i Norge. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 322–342.
 • Heidar, Knut Martin (2006). Party membership and participation. I Katz, Richard S. & Crotty, William (Red.), Handbook of Party Politics. Sage Publications. ISSN 0-7619-4314-5.
 • Heidar, Knut Martin & Pedersen, Kariana (2006). Party Feminism: Gender Gaps within Nordic Political Parties. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 29 (3 ), s. 192–218.
 • Heidar, Knut Martin (2006). Parliamentary Party Group Unity: Does the Electoral System Matter? Acta Politica. ISSN 0001-6810. 41(3), s. 249–266.
 • Heidar, Knut Martin (2005). Norwegian parties and the party system: Steadfast and changing. West European Politics. ISSN 0140-2382. 28(4), s. 807–833.
 • Heidar, Knut Martin (2004). State and Nation-building in the Nordic area. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 9–23.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Preface. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 7–8.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Parties and party systems. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 40–59.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Comparative Perspectives on the Northern Countries. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 262–270.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2004). Kristenfolket i KrF - noe for seg selv i norsk politikk? Tallenes tale 2003 Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag. s. 45–72.
 • Saglie , Jo & Heidar, Knut Martin (2004). Democracy within Norwegian Political Parties. Complacency or Pressure for Change? Party Politics. ISSN 1354-0688. 10(4), s. 385–405. doi: 10.1177/1354068804043905.
 • Svåsand, Lars G & Heidar, Knut (2004). Political parties in Norway - 40 years later. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 295–318.
 • Heidar, Knut Martin (2003). Political parties in Norway -- National institutions, locally anchored. I Baldersheim, Harald & Daloz, Jean-Pascal (Red.), Political Leadership in a Global Age. Ashgate. ISSN 0-7546-3556-2. s. 93–108.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2003). A decline of linkage? Intra-party participation in Norway, 1991–2000. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 42(6), s. 761–786. doi: 10.1111/1475-6765.00103.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2003). Predestined Parties? Organizational Change in Norwegian Political Parties. Party Politics. ISSN 1354-0688. 9(2), s. 219–239. doi: 10.1177/13540688030092005.
 • Heidar, Knut Martin (2001). det moderne nettverkspartiet. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. s. 93–102.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Heidar, Knut Martin (2001). Partier og interesseorganisasjoner i Norge. I Sundberg, Jan (Red.), Partier och interesseorganisationer i Norden. Nordisk ministerråd. s. 103–140.
 • Heidar, Knut Martin & Koole, Ruud (2000). Approaches to the study of Parliamentary Party Groups. I Heidar, Knut & Koole, Ruud (Red.), Parliamentary party groups in European democracies : political parties behind closed doors. Routledge. ISSN 0-415-22336-9. s. 4–22.
 • Heidar, Knut Martin & Koole, Ruud (2000). Parliamentary party groups compared. I Heidar, Knut & Koole, Ruud (Red.), Parliamentary party groups in European democracies : political parties behind closed doors. Routledge. ISSN 0-415-22336-9. s. 248–270.
 • Esaiasson, Peter & Heidar, Knut Martin (2000). The Age of representative Democracy. I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 1–16.
 • Heidar, Knut Martin (2000). Parliamentary Party Groups. I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 183–209.
 • Esaiasson, Peter & Heidar, Knut Martin (2000). Learning from the Nordic Experience. I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 409–440.
 • Heidar, Knut Martin; Damgaard, Erik; Esaiasson, Peter; Hardarsson, Olafur & Raunio, Tapio (2000). Five Most Similar Systems? I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 17–47.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars (1998). Nordiske partiers samarbeidsmønstre - med hverandre og med Europa. I Olsen, Johan P & Sverdrup, Bjørn Otto (Red.), Europa i Norden. Europeisering av nordisk samarbeid. TANO, Oslo. s. 290–317.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Politisk historie, Samfunnsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Konservatisme, Samfunnsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Sosialisme, Samfunnsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars (1997). Politiske partier og den internasjonale arena. I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 258–270.
 • Heidar, Knut Martin; Pettersen, Hanne C. & Svåsand, Lars (1997). Norske partiers internasjonale forbindelser. I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 67–101.
 • Heidar, Knut Martin; Pettersen, Hanne C. & Svåsand, Lars (1997). Internasjonalt partisamarbeid. I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 33–66.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars (1997). Internasjonale partisammenslutninger: partier eller organisasjoner? I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 17–32.
 • Heidar, Knut Martin (1997). A "New" Party Leadership? I Strøm, Kåre & Svåsand, Lars (Red.), Challenges to Political Parties. The Case of Norway. The University of Michigan Press, Ann Arbor. ISSN 0-472-10680-5. s. 125–148.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Roles, Structures and Behaviour: Norwegian Parliamentarians in the Nineties. I Müller, Wolfgang C. & Saalfeld, Thomas (Red.), Members of Parliament in Western Europe. Frank Cass, London. ISSN 0-7146-4821-3. s. 91–109.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Roles, Structures and Behaviour: Norwegian Parlamentarians in the Nineties. The Journal of Legislative Studies. ISSN 1357-2334. 3(1), s. 91–109.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Norway. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 28(3-4).
 • Heidar, Knut Martin (1997). Norway. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 32(3-4), s. 463–468.

Se alle arbeider i Cristin

 • Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISBN 978-1-78552-325-0. 268 s.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISBN 978-0-8153-6294-4. 185 s.
 • Grindheim, Jan Erik; Heidar, Knut & Strøm, Kaare (2017). Norsk Politikk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502603-9. 416 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2015). After the mass party : Continuity and change in political parties and representation in Norway. Lexington Books. ISBN 978-1-4985-1654-9. 168 s.
 • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (2014). Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1586-7. 608 s.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022598. 376 s.
 • Bakke, Elisabeth; Berntzen, Einar & Heidar, Knut (2013). Politikk i Europa: Partier, regjeringsmakt, styreform (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215022208. 404 s.
 • Heidar, Knut; Bakke, Elisabeth & Berntzen, Einar (2008). Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01284-1. 386 s.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00628-4. 311 s.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2002). Hva skjer med partiene? Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31315-6. 334 s.
 • Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (2001). Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-333-3. 328 s.
 • Heidar, Knut Martin (2001). Norway. Elites on Trial. Westview Press. ISBN 0-8133-3200-1. 196 s.
 • Heidar, Knut & Koole, Ruud (2000). Parliamentary party groups in European democracies : political parties behind closed doors. Routledge. ISBN 0-415-22336-9. 303 s.
 • Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (2000). Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISBN 0-8142-0839-8. 506 s.
 • Heidar, Knut Martin & Berntzen, Einar (1998). Vesteuropeisk politikk Partier, regjeringsmakt, styreform 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42711-0. 375 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Heidar, Knut (2019). Book review Susan E Scarrow, Paul D Webb and Thomas Poguntke (eds), Organizing Political Parties. Representation, Participation, and Power, Oxford: Oxford University Press, 2017; xvi þ 345 pp.: ISBN 9780198758631, £60 (hbk). Party Politics. ISSN 1354-0688.
 • Heidar, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2017). Political representation and parliamentarism. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2. s. 105–124.
 • Heidar, Knut (2016). Hva betyr partiene for demokratiet? I Malnes, Raino Sverre (Red.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8. s. 168–186.
 • Grønlie, Olav Tore & Heidar, Knut (2014). Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Narud, Hanne Marthe & Heidar, Knut (2008). Party Members and Membership Parties in the Age of Professional Politics: A study of Norwegian Political Parties 1985-2010.
 • Heidar, Knut Martin (2007). kaderparti. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Kings Bay-saken. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Wyller, Thomas Christian. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Heidar, Knut Martin (2006). How parties respond. Interest aggregation revisited. Party Politics. ISSN 1354-0688. 12, s. 769–771.
 • Heidar, Knut Martin (2000). Matthews, Donald R., and Henry Valen. Parliamentary Representation: The Case of the Norwegian Storting. American Political Science Review. ISSN 0003-0554. 94(2), s. 488–489.
 • Heidar, Knut Martin & Kjølsrød, Lise (2000). Forskning er for fremtiden. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Heidar, Knut Martin (2000). Parties and Interest Organizations in Norway.
 • Heidar, Knut Martin (1999). Folkeavstemning til besvær. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (1999). Ytringer og politisk TV-reklame. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (1999). Lena Wägnerud: Politikens andra sida. Statsvetenskaplig Tidsskrift. ISSN 0039-0747. 102(1), s. 84–90.
 • Heidar, Knut Martin (1998). Politikerne som sviktet sine egne, kronikk. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (1998). Vokter Høyre perleporten? Kommentar. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Heidar, Knut Martin; Egeberg, Morten & Nordby, Trond (1997). Forord. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 3/97(13).
 • Heidar, Knut Martin (1997). Vil mediene avgjøre valget? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heidar, Knut Martin (1999). Civil Society and the Mobilization of Bias: Comparing Political Participation in the U.S. and Norway. Departmetn of Political Science, University of Oslo. ISSN 82-570-4415-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 12. mai 2022 13:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter