Knut Martin Heidar

Bilde av Knut Martin Heidar
English version of this page
Rom 754
Treffetider Onsdager 12-13
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 9. etasje 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Universitetsdirektørens stab

Faglige interesser

Hovedinteressen knytter seg til politiske partier og partisystemer, samt komparativ politikk med Vest-Europa som hovedområde. Tematisk er forskningen konsentrert om partiene og partimedlemmenes rolle og betydning i ulike politiske systemer.
 

Bakgrunn

Magister Artium, University of Oslo, 1973. Hovedfag: Statsvitenskap. Støttefag: Sosiologi og statistikk.
Ph.D., London School of Economics, 1980.

Professor, Statsvitenskapelig institutt, Universitetet i Oslo, 1992- . Dekan SV-fakulteet 2008-11.

Verv

Har hatt en rekke administrative stillinger ved fakultetet og instituttet. Var leder av statsvitenskapelig institutt i 1985-86 og 1999-2001
Leder av Norsk forskningsråd sin komite for statsvitenskap fra 1995 til 1997
Medredaktør av Scandinavian Political Studies 1990-93.
Medlem av redaksjonen i Scandinavian Political Studies 1993-2008
Medlem av redaksjonen i West European Politics  2001-10.

Emneord: Komparativ politikk, Politiske partier, Norsk politisk historie, Nordic

Publikasjoner

 • Heidar, Knut & Rommetvedt, Hilmar (2020). Er fagkomiteene eller partigruppene Stortingets "politiske verksteder"? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66460-2.
 • Heidar, Knut (2019). Norwegian parties at work:representative capacities and political trust. I Heidar, Knut & Wauters, Bram (Red.), Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISSN 978-0-8153-6294-4. s. 126–148. doi: 10.4324/9781351110952-8.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). Party membership as linkage. I Heidar, Knut & Wauters, Bram (Red.), Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISSN 978-0-8153-6294-4. s. 1–14. doi: 10.4324/9781351110952-1.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). Representativeness of parties: old problems, new challenges. I Heidar, Knut & Wauters, Bram (Red.), Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISSN 978-0-8153-6294-4. s. 169–181. doi: 10.4324/9781351110952-10.
 • Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Party workers, ambassadors, veterans and all the other party members. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 157–174.
 • Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). The degree, type and quality of participation: Dimensions in participation. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 137–156.
 • Heidar, Knut; Kristinsson, Gunnar Helgi; Saarinen, Arttu; Koivula, Aki & Keipi, Teo (2019). Who are the party members and are they representative of the party voters? I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 75–96.
 • Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Nordic Party Democracies. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 1–26.
 • Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). The current state and future Challenges of Nordic party membership linkage. I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 247–260.
 • Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Why do members join parties? I Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (Red.), Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISSN 978-1-78552-325-0. s. 51–72.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). "The times they are a'changing…", ook vor partijorganisatiers. I Louwerse, Tom (Red.), Van driestromenland tot delta?. Leiden University Press (LUP). ISSN 9789087283421. s. 63–80.
 • Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2018). All about the Party? Constituency Representation—and Service—in Norway. Representation. ISSN 0034-4893. 54(1), s. 69–85. doi: 10.1080/00344893.2018.1489890. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heidar, Knut (2015). Politiske Partier. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 550–562.
 • Heidar, Knut (2015). Party membership in Norway: declining but still viable? I van Haute, Emilie & Gauja, Anika (Red.), Party Members and Activists. Routledge. ISSN 978-1-138-85423-9. s. 151–168.
 • Heidar, Knut (2015). Linjene fram til I dag. I Bull, Kirsti Strøm (Red.), Borgerrolle og borgerrett . Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-044-8. s. 194–207.
 • Heidar, Knut (2014). Partigruppene: samordnings og maktarena. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 399–416.
 • Heidar, Knut (2014). Institusjon og arbeidsplass. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 359–383.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Øyvind Østerud - en forskerprofil. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. s. 13–40.
 • Heidar, Knut (2014). Partiene - fra aristokratiske diskusjonsklubber til populistiske meningsbyråer. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 157–175.
 • Grønlie, Olav Tore & Heidar, Knut (2014). Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. I Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (Red.), Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1586-7. s. 11–20.
 • Heidar, Knut (2013). Parliamentary Party Groups: To Whom is the Midfield Accountable? I Müller, Wolfgang & Narud, Hanne Marthe (Red.), Party Governance and Party Democracy. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6588-1. s. 115–136. doi: 10.1007/978-1-4614-6588-1_7.
 • Heidar, Knut; Kosiara-Pedersen, Karina & Saglie , Jo (2012). Party Change and Party Member Participation in Denmark and Norway. I Blom-Hansen, J.; Green-Pedersen, Christoffer & Skaanning, Svend-Erik (Red.), Democracy, Elections and Political Parties. Politica. ISSN 978-87-7335-165-9. s. 155–163.
 • Heidar, Knut (2012). Hva betyr partiene for valg og regjeringsdannelse i dag – og hva er konsekvensene for det norske demokratiet? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 28(3), s. 173–195.
 • Heidar, Knut & Bakke, Elisabeth (2008). Politikk i Europa. I Heidar, Knut; Bakke, Elisabeth & Berntzen, Einar (Red.), Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01284-1. s. 17–41.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Norwegian Parties and the Party System. I Østerud, Øyvind (Red.), Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. ISSN 978-0-415-37821-5. s. 103–129.
 • Heidar, Knut Martin & Semb, Anne Julie (2007). Nyliberalistfri sone? Debatter om statsborgerskap, stemmerett og samemantallet i Norge. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 322–342.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Does Federalism Affect the Democratic Impact of Parties and Party Systems? I Gloppen, Siri & Rakner, Lise (Red.), Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor of Lars Svåsand. Fagbokforlaget. ISSN 9788245006940. s. 235–258.
 • Rose, Lawrence E & Heidar, Knut Martin (2007). Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor? I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 276–294.
 • Heidar, Knut Martin & Pedersen, Kariana (2006). Party Feminism: Gender Gaps within Nordic Political Parties. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 29 (3 ), s. 192–218.
 • Heidar, Knut Martin (2006). Parliamentary Party Group Unity: Does the Electoral System Matter? Acta Politica. ISSN 0001-6810. 41(3), s. 249–266.
 • Heidar, Knut Martin (2006). Party membership and participation. I Katz, Richard S. & Crotty, William (Red.), Handbook of Party Politics. Sage Publications. ISSN 0-7619-4314-5.
 • Heidar, Knut Martin (2005). Norwegian parties and the party system: Steadfast and changing. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 28(4), s. 807–833.
 • Svåsand, Lars G & Heidar, Knut (2004). Political parties in Norway - 40 years later. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 295–318.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2004). Kristenfolket i KrF - noe for seg selv i norsk politikk? Tallenes tale 2003 Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag. s. 45–72.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Comparative Perspectives on the Northern Countries. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 262–270.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Preface. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 7–8.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Parties and party systems. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 40–59.
 • Heidar, Knut Martin (2004). State and Nation-building in the Nordic area. I Heidar, Knut Martin (Red.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. s. 9–23.
 • Saglie , Jo & Heidar, Knut Martin (2004). Democracy within Norwegian Political Parties. Complacency or Pressure for Change? Party Politics. ISSN 1354-0688. 10(4), s. 385–405. doi: 10.1177/1354068804043905.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2003). Predestined Parties? Organizational Change in Norwegian Political Parties. Party Politics. ISSN 1354-0688. 9(2), s. 219–239. doi: 10.1177/13540688030092005.
 • Heidar, Knut Martin (2003). Political parties in Norway -- National institutions, locally anchored. I Baldersheim, Harald & Daloz, Jean-Pascal (Red.), Political Leadership in a Global Age. Ashgate. ISSN 0-7546-3556-2. s. 93–108.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2003). A decline of linkage? Intra-party participation in Norway, 1991–2000. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 42(6), s. 761–786. doi: 10.1111/1475-6765.00103.
 • Heidar, Knut Martin (2001). det moderne nettverkspartiet. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. s. 93–102.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Heidar, Knut Martin (2001). Partier og interesseorganisasjoner i Norge. I Sundberg, Jan (Red.), Partier och interesseorganisationer i Norden. Nordisk ministerråd. s. 103–140.
 • Esaiasson, Peter & Heidar, Knut Martin (2000). The Age of representative Democracy. I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 1–16.
 • Heidar, Knut Martin (2000). Parliamentary Party Groups. I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 183–209.
 • Esaiasson, Peter & Heidar, Knut Martin (2000). Learning from the Nordic Experience. I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 409–440.
 • Heidar, Knut Martin & Koole, Ruud (2000). Approaches to the study of Parliamentary Party Groups. I Heidar, Knut & Koole, Ruud (Red.), Parliamentary party groups in European democracies : political parties behind closed doors. Routledge. ISSN 0-415-22336-9. s. 4–22.
 • Heidar, Knut Martin; Damgaard, Erik; Esaiasson, Peter; Hardarsson, Olafur & Raunio, Tapio (2000). Five Most Similar Systems? I Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (Red.), Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISSN 0-8142-0839-8. s. 17–47.
 • Heidar, Knut Martin & Koole, Ruud (2000). Parliamentary party groups compared. I Heidar, Knut & Koole, Ruud (Red.), Parliamentary party groups in European democracies : political parties behind closed doors. Routledge. ISSN 0-415-22336-9. s. 248–270.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars (1998). Nordiske partiers samarbeidsmønstre - med hverandre og med Europa. I Olsen, Johan P & Sverdrup, Bjørn Otto (Red.), Europa i Norden. Europeisering av nordisk samarbeid. TANO, Oslo. s. 290–317.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Roles, Structures and Behaviour: Norwegian Parlamentarians in the Nineties. The Journal of Legislative Studies. ISSN 1357-2334. 3(1), s. 91–109.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Norway. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 32(3-4), s. 463–468.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Norway. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 28(3-4).
 • Heidar, Knut Martin (1997). Roles, Structures and Behaviour: Norwegian Parliamentarians in the Nineties. I Müller, Wolfgang C. & Saalfeld, Thomas (Red.), Members of Parliament in Western Europe. Frank Cass, London. ISSN 0-7146-4821-3. s. 91–109.
 • Heidar, Knut Martin (1997). A "New" Party Leadership? I Strøm, Kåre & Svåsand, Lars (Red.), Challenges to Political Parties. The Case of Norway. The University of Michigan Press, Ann Arbor. ISSN 0-472-10680-5. s. 125–148.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Politisk historie, Samfunnsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Konservatisme, Samfunnsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heidar, Knut Martin (1997). Sosialisme, Samfunnsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars (1997). Internasjonale partisammenslutninger: partier eller organisasjoner? I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 17–32.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars (1997). Politiske partier og den internasjonale arena. I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 258–270.
 • Heidar, Knut Martin; Pettersen, Hanne C. & Svåsand, Lars (1997). Norske partiers internasjonale forbindelser. I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 67–101.
 • Heidar, Knut Martin; Pettersen, Hanne C. & Svåsand, Lars (1997). Internasjonalt partisamarbeid. I Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (Red.), Partier uten grenser?. Tano. ISSN 82-518-3623-9. s. 33–66.

Se alle arbeider i Cristin

 • Demker, Marie; Heidar, Knut & Kosiara-Pedersen, Karina (2019). Nordic Party Members Linkages in Troubled Times. Rowman & Littlefield International. ISBN 978-1-78552-325-0. 268 s.
 • Heidar, Knut & Wauters, Bram (2019). Do parties still represent? An analysis of the representativeness of political parties in Western democracies. Routledge. ISBN 978-0-8153-6294-4. 185 s.
 • Grindheim, Jan Erik; Heidar, Knut & Strøm, Kaare (2017). Norsk Politikk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502603-9. 416 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2015). After the mass party : Continuity and change in political parties and representation in Norway. Lexington Books. ISBN 978-1-4985-1654-9. 168 s.
 • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut & Grønlie, Olav Tore (2014). Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1586-7. 608 s.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022598. 376 s.
 • Bakke, Elisabeth; Berntzen, Einar & Heidar, Knut (2013). Politikk i Europa: Partier, regjeringsmakt, styreform (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215022208. 404 s.
 • Heidar, Knut; Bakke, Elisabeth & Berntzen, Einar (2008). Politikk i Europa. Partier Regjeringsmakt Styreform. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01284-1. 386 s.
 • Heidar, Knut Martin (2004). Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00628-4. 311 s.
 • Heidar, Knut Martin & Saglie , Jo (2002). Hva skjer med partiene? Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31315-6. 334 s.
 • Heidar, Knut Martin (2001). Norway. Elites on Trial. Westview Press. ISBN 0-8133-3200-1. 196 s.
 • Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (2001). Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-333-3. 328 s.
 • Heidar, Knut & Koole, Ruud (2000). Parliamentary party groups in European democracies : political parties behind closed doors. Routledge. ISBN 0-415-22336-9. 303 s.
 • Esaiasson, Peter & Heidar, Knut (2000). Beyond Westminster and Congress : the Nordic experience. Ohio State University Press. ISBN 0-8142-0839-8. 506 s.
 • Heidar, Knut Martin & Berntzen, Einar (1998). Vesteuropeisk politikk Partier, regjeringsmakt, styreform 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42711-0. 375 s.
 • Heidar, Knut Martin & Svåsand, Lars G (1997). Partier uten grenser? Tano. ISBN 82-518-3623-9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Heidar, Knut (2019). Book review Susan E Scarrow, Paul D Webb and Thomas Poguntke (eds), Organizing Political Parties. Representation, Participation, and Power, Oxford: Oxford University Press, 2017; xvi þ 345 pp.: ISBN 9780198758631, £60 (hbk). Party Politics. ISSN 1354-0688.
 • Heidar, Knut & Rasch, Bjørn Erik (2017). Political representation and parliamentarism. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2175-2. s. 105–124.
 • Heidar, Knut (2016). Hva betyr partiene for demokratiet? I Malnes, Raino Sverre (Red.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8. s. 168–186.
 • Grønlie, Olav Tore & Heidar, Knut (2014). Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Narud, Hanne Marthe & Heidar, Knut (2008). Party Members and Membership Parties in the Age of Professional Politics: A study of Norwegian Political Parties 1985-2010.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Kings Bay-saken. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Heidar, Knut Martin (2007). Wyller, Thomas Christian. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Heidar, Knut Martin (2007). kaderparti. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4.
 • Heidar, Knut Martin (2006). How parties respond. Interest aggregation revisited. Party Politics. ISSN 1354-0688. 12, s. 769–771.
 • Heidar, Knut Martin & Kjølsrød, Lise (2000). Forskning er for fremtiden. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (2000). Matthews, Donald R., and Henry Valen. Parliamentary Representation: The Case of the Norwegian Storting. American Political Science Review. ISSN 0003-0554. 94(2), s. 488–489.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Heidar, Knut Martin (2000). Parties and Interest Organizations in Norway.
 • Heidar, Knut Martin (1999). Folkeavstemning til besvær. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (1999). Ytringer og politisk TV-reklame. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (1999). Lena Wägnerud: Politikens andra sida. Statsvetenskaplig Tidsskrift. ISSN 0039-0747. 102(1), s. 84–90.
 • Heidar, Knut Martin (1998). Politikerne som sviktet sine egne, kronikk. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Heidar, Knut Martin (1998). Vokter Høyre perleporten? Kommentar. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Heidar, Knut Martin; Egeberg, Morten & Nordby, Trond (1997). Forord. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 3/97(13).
 • Heidar, Knut Martin (1997). Vil mediene avgjøre valget? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heidar, Knut Martin (1999). Civil Society and the Mobilization of Bias: Comparing Political Participation in the U.S. and Norway. Departmetn of Political Science, University of Oslo. ISSN 82-570-4415-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 5. aug. 2021 08:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter