Politiske partier i moderne demokratier: Svekket eller i endring? (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å kartlegge partienes stilling i moderne demokratier.

Om prosjektet

  • Hvilke utfordringer står politiske partier overfor?
  • Hvordan fungerer partiene som moderne medlemsorganisasjoner?
  • Hvilke hensyn er viktige når de rekrutterer kandidater til offentlige verv?
  • Hvordan driver de valgkamp i en medialisert og personorientert virkelighet?
  • Hvor sentralt står partiene ved ansettelse til stillinger i statlige og halvstatlige institusjoner i Norge?
  • Vi spør også om hva som forklarer variasjon over tid, mellom land og mellom partier.

Prosjektet besvarer disse spørsmålene gjennom undersøkelser foretatt på flere nivåer i de norske partiene. For å sette det norske systemet i et internasjonalt perspektiv, sammenliknes de norske studiene med tilsvarende undersøkelser i andre land.

Du kan lese mer på prosjektets engelske nettsider 

Finansiering

Prosjektet er finansier av FRISAM, Norges forskningsråd.

Publikasjoner

Prosjektets publikasjoner finner du her 

 

 

Publisert 24. sep. 2010 14:10 - Sist endret 19. aug. 2014 14:01