Elin Haugsgjerd Allern

Bilde av Elin Haugsgjerd Allern
English version of this page
Telefon +47 22858198
Rom 714
Treffetider Etter avtale, send epost
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundt's Hus Molkte Moes vei 31
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Politiske partier og partisystemer
 • Interessegrupper
 • Politisk representasjon 
 • Utforming av offentlig politikk
 • Flernivåstyring
 • Politiske organisasjoner og demokratiteori
 • Tekstdata, intervjuer, survey
 • Empirisk fokus på etablerte demokratier generelt

Bakgrunn

 • Dr. polit. (statsvitenskap), fra Universitetet i Oslo (2002-2006)
 • Professor ved Institutt for statsvitenskap (ISV), Universitetet i Oslo, siden 2013, ansatt ved UiO siden 2008
 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Oslo, 2006-2008
 • Gjesteforsker ved Department of Politics and Contemporary European Studies, University of Sussex, våren 2011
 • Gjesteforsker/doktorgradsstudent ved Department of Political Science ved Johns Hopkins University, USA, våren 2004
 • Forskningsassistent/forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning 2000-2002

Allerns doktoravhandling ble “shortlisted” til European Consortium for Political Research's Jean Blondel PhD Prize i 2008. Fra 2014-2020 ledet Allern et stor internasjonalt forskningsprosjekt om forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner i etablerte demokratier. Se denne nettsiden for mer informasjon. For detaljer om utdanning og yrkeserfaring, se CV. For Google scholar-profil, se her.

Verv

 • Medlem av redaksjonsrådet til Acta Politica
 • Medlem av redaksjonsrådet til Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 
 • Medlem av "The Kuratorium of the Düsseldorf Party Research Institute (PRuF)", University of Düsseldorf
 • Styremedlem Norsk senter for forskningsdata (NSD) (2013-2022)
 • Medlem av styret ved Institutt for statsvitenskap 2012- (varamedlem 2004-2005)
 • Medredaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning 2007-2010

Undervisning

Emneord: Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Politiske partier, Demokrati, Interesseorganisasjoner, Nordic

Utvalgte publikasjoner

Monografier og redigerte antologier

Spesialnumre av tidsskrifter

 • Allern, Elin H. og Tim Bale (2012, gjestered.): "Political Parties and Interest Groups: Qualifying the Common Wisdom". Spesialnummer av Party Politics, 18 (1).

Tidsskriftsartikler (med fagfellevurdering)

 • Allern, Elin H., Vibeke W. Hansen, Lise Rødland, Maiken Røed, Heike Klüver, Cal Le Gall, David Marshall, Simon Otjes, Thomas Poguntke, Anne Rasmussen, Sabine Saurugger, and Christopher Witko (2022):  “Introducing the Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies (PAIRDEM) Datasets”, Party Politics , først publisert online: https://doi.org/10.1177%2F13540688221075591
 • Allern, Elin H., Heike Klüver, David Marshall, Simon Otjes, Anne Rasmussen og Christopher Witko (2021): "Policy positions, power and interest group-party lobby routines", Journal of European Public Policy, først publisert online, https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1912148
 • Allern, Elin H., Simon Otjes, Thomas Poguntke, Vibeke W. Hansen, David Marshall and Sabine Saurugger (2020): "Conceptualizing and measuring party-interest group relationships", Party Politics, først publisert onlinehttps://doi.org/10.1177%2F1354068820949393   
 • Allern, Elin H., Vibeke W. Hansen, David Marshall, Anne Rasmussen og Paul Webb (2020): "Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space", European Journal of Political Research, først publisert online, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12403
 • Allern, Elin H., Vibeke W. Hansen, Simon Otjes, Maiken Røed, Anne Rasmussen og Tim Bale (2019): "All about the Money? A Cross-national Study of Parties' Relations with Trade Unions in 12 Western Democracies". Party Politics, først publisert online,              https://doi.org/10.1177/1354068819862143.

 • Poguntke,Thomas, Susan E. Scarrow, og Paul D. Webb, med Elin H. Allern, Nicholas Aylott, Ingrid van Biezen, Enrico Calossi, Marina Costa Lobo, William P. Cross, Kris Deschouwer, Zsolt Enyedi, Elodie Fabre, David M. Farrell, Anika Gauja, Eugenio Pizzimenti, Petr Kopecký, Ruud Koole, Wolfgang C. Müller, Karina Kosiara-Pedersen, Gideon Rahat, Aleks Szczerbiak, Emilie van Haute, og Tània Verge (2016, online first): "Party Rules, Party Resources and the Politics of Parliamentary Democracies: How Parties Organize in the 21st Century", Party Politics 22 (6): 661-78.  
 • Allern, Elin. H. and Rune Karlsen (2014):  "A Turn to the Right: The Norwegian Parliamentary Election of September 2013", West European Politics, 37 (3): 653-63.
 • Allern, Elin H., Ann-Helén Bay og Jo Saglie (2013): "The New Politics of the Welfare State? A Case Study of Extra-Parliamentary Party Politics in Norway", European Journal of Social Security, 15 (3): 249-272.
 • Allern Elin H. (2013): "The Contemporary Relationship of ‘New Left’ and ‘New Right’ Parties with Interest Groups: Exceptional or Mainstream? The Case(s) of Norway’s Socialist Left and Progress Party", Scandinavian Political Studies, 36 (1): 67-90.
 • Allern, Elin H. og Jo Saglie (2012): "Inside the Black Box: Parties as Multi-level Organizations in a Unitary State", West European Politics, 35 (5): 947–70.

 • Allern, Elin H. og Tim Bale (2012): "Political Parties and Interest Groups: Disentangling Complex Relationships", Party Politics, 18 (1): 7-25.
 • Allern, Elin H. og Tim Bale (2012): "Conclusion: Qualifying the Common Wisdom", Party Politics, 18 (1): 99-106.
 • Allern, Elin H. (2010): “The Survival of a Majority Coalition: The Norwegian 2009 Parliamentary Elections”, West European Politics 33 (4): 904–12.
 • Allern, Elin H. og Nicholas Aylott (2009): “Overcoming the Fear of Commitment: Pre-electoral Coalitions in Norway and Sweden”, Acta Politica: 44: 259–85.
 • Allern, Elin H., Nicholas Aylott og Flemming J. Christiansen (2007): “Social Democrats and Trade Unions in Scandinavia: The Decline and Persistence of Institutional Relationships”, European Journal of Political Research 46 (5): 607–35.
 • Allern, Elin H. og Karina Pedersen (2007): “The Impact of Party Organizational Changes on Democracy”, West European Politics 30 (1): 69–92.
 • Allern, Elin H. og Terje Kleven (2002): “Ånden som går? Om utbredelse og utforming av kommunal målstyring i Sverige, Danmark og Norge”, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 18 (3): 195–224.

Kapitler i redigerte antologier (etter 2009)

 • Allern, Elin H. (forthcoming 2020): Political Parties and Interest Groups, chapter in The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs, Palgrave Mcmillan, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-138950  
 • Allern, Elin H. og Vibeke Wøien Hansen (2019): "Organiserte interesser: Hvem har tilgang til partiene"?, kap.11 i Allern, Elin H., Jo Saglie og Øyvind Østerud (red.): Makt og opposisjon: De politiske partiene som demokratisk paradoks. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Allern Elin H. og Tània Verge (2017): “Still Connecting with Society? Political Parties’ Formal Links with Social Groups in the 21st century?”, kap. 5 i Poguntke, Thomas, Susan E. Scarrow and Paul D. Webb (red.): Organizing Representation: Political Parties, Participation, and Power. Oxford: Oxford University Press
 • Allern, Elin H. og Tim Bale (2017): "The Relationship Between Left-of-Centre Parties and Trade Unions”, kap. 1 i Allern, Elin H. ogTim Bale (2017, red.): Left-of-centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press.
 • Allern Elin H., Tim Bale og Simon Otjes (2017a): “Mapping Party-Trade Union Relationships in Contemporary Democracies”, kap. 2 i Allern, Elin H. og Tim Bale (2017, eds): Left-of-centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press.
 • Allern Elin H., Tim Bale og Simon Otjes (2017b): “The Relationship between Left-of-Centre Parties and Trade Unions in Contemporary Democracies”, kap. 15 i Allern, Elin H. og Tim Bale (2017, eds): Left-of-centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press.
 • Allern Elin H., Tim Bale og Simon Otjes (2017c): “Variations in Party-Union Relationships: Explanations and Implications”, kap. 16 i Allern, Elin H. og Tim Bale (2017, eds): Left-of-centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press.
 • Allern, Elin H. (2015): ‘Borgerrollen og ulike sosiale grupper 1913-2013’, kap. i Kirsti Strøm Bull (red.): Borgerrolle og borgrrett. Oslo: Dreyers forlag
 • Allern, Elin Haugsgjerd, Rune Karlsen og Hanne Marthe Narud (2014): “Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner” i Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red): Stortingets historie 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Allern, Elin Haugsgjerd, Rune Karlsen og Hanne Marthe Narud (2014): “En representativ forsamling?” i Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stortingets historie 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Allern, Elin Haugsgjerd, Rune Karlsen og Hanne Marthe Narud (2014): “Stortingets sosiale sammensetning” i Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stortingets historie 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Allern, Elin H. og Rune Karlsen (2013): "Unanimous, by Acclamation? Selecting Party Leadership in Norway", kap. i Cross, William og Jean-Benoit Pilet (eds.): The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study. London: Routledge.
 • Allern, Elin H. (2012): "Appointments to Public Administration in Norway: No Room for Political Parties?", kap. 14 i Kopecký, Petr, Peter Mair og Maria Spirova (eds): Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press.
 • Allern, Elin H. og Jo Saglie (2012): "Partiene mellom kommune og stat – organisatorisk bindeledd eller «missing link»?", kap. i Saglie, Jo, Marit Reitan og Eivind Smith (red.): Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Allern, Elin H. (2010): “Parties as Vehicles of Democracy in Norway: Still Working after All These Years?”, kap. 7 i Lawson, Kay (red.): Political Parties and Democracy: Europe, vol. 2. Westport, Conn. : Praeger.
 • Allern, Elin H., Ann-Helén Bay og Jo Saglie (2009): “Velferdspolitisk konsensus og elitesamarbeid? Partiprogrammer og politikkutforming på 2000-tallet”, kap. i Bay, Ann-Helén, Jo Saglie and Aksel West-Pedersen (red.): Når velferd blir politikk: Partier, organisasjoner, opinion. Oslo: Abstrakt forlag.

Publiserte rapporter (working papers og dokumentasjonsrapporter)

For komplett oversikt over publikasjoner og work-in-progress, se CV.

 

 

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 22. juni 2022 21:06