English version of this page

Comparative Institutions and Regimes

Om forskningsgruppen

Comparative Institutions and Regimes (CIR) forsker på årsaker til og effekter av variasjon i politiske institusjoner og regimer, samt begrepsfesting og måling av institusjoner og regimer. Forskningen på regimer knytter, blant annet, an til skillet mellom diktaturer og demokratier. Forskningen på mer spesifikke institusjoner omhandler enten politiske partier, lovgivende forsamlinger eller valgregler.

CIR er organisert i fem sammenkoplede noder, hvorav to fokuserer på regime rog tre på mer spesifikke institusjoner. Disse nodene er:

  • Patterns and causes of regime change
  • Effects of political regimes
  • Parties and organized interests
  • Legislatures and political behaviour
  • Effects of electoral institutions

 

Publisert 10. aug. 2017 09:36 - Sist endret 12. apr. 2021 14:32