English version of this page

The Emergence, Life, and Demise of Autocratic Regimes (ELDAR)

Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, nese, kinn.

ELDAR samler inn data både på sentrale aktører og ulike politikkområder for å analyse spørsmål om politikk i diktaturer, regimestabilitet og -endring. 

Om prosjektet

ELDAR analyserer tre sider ved autokratisk politikk, nemlig: 1) hvordan autokratier oppstår; 2) politikkutforming og implementering i slike politiske system og 3) hvordan autokratier bryter sammen.

ELDAR fremhever og studerer hvordan disse sidene ved politikk I autokratier, eller diktaturer om man vil, henger sammen, for eksempel ved at politikkutforming både avhenger av hvordan regimet oppstod samt påvirker sannsynligheten for regimets død eller overlevelse i fremtiden.

Sentralt i prosjektets teoriutvikling og analyser er forståelse av hvordan ulike, sentrale aktører i diktaturer oppfører seg: Hva er preferansene og maktressursene til diktatoren selv, men også regimets støttespillere og opposisjonsgrupper.

Spesiell oppmerksomhet vil vies til regimets støttespillere som har en reell innflytelse på regimets mulighet til å holde på makten. Koalisjonen av slike sentrale støttespillere bak et regime kan variere mye i størrelse, både på tvers av diktaturer og over tid, og kan bestå av individer fra ulike sosiale grupper med distinkte politikkpreferanser og maktressurser. Hvem disse støttespillerne er vil derfor kunne påvirke både politikkutforming og regimets overlevelse.

For å analysere spørsmål om politikk i diktaturer og regimestabilitet og endring, vil ELDAR samle inn data både på sentrale aktører (både regimeopposisjon og støttespillere) og ulike politikkområder (utdanningssystem, alderspensjoner, infrastrukturinvesteringer). Dataene og analysene vil dekke majoriteten av diktaturer i verden, og ofte over et tidsspenn fra den franske revolusjonen i 1789 og frem til i dag.

Se våre engelske nettsider for oppdatert informasjon om prosjektet.

Finansiering

ELDAR er finansiert av et ERC Consolidator Grant No 863486.

Bildet kan inneholde: logo, skrift.

 

 

Publisert 15. jan. 2021 10:40 - Sist endret 9. aug. 2022 13:07