Tore Wig

Bilde av Tore Wig
English version of this page
Mobiltelefon 90527229
Rom 709
Treffetider Mandag 13-14
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus B blokka
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

CV

cv_torewig.pdf

På nett

 

@torewig (twitter håndtak)

Google scholar 

Faglige interesser

Væpnet konflikt, politisk vold, politisk utvikling, borgerkrig, mellomstatlig konflikt, demokratisering, forskningsmetode, internasjonal politikk, kvantitativ metode, prediksjon av politisk vold, kausal inferens, institusjonell teori, massemobilisering og protest i diktaturer, regimeustabilitet, politikk i diktaturer.

Undervisning

Current:

STV4027 - Quantitative causal analysis and prediction

STV4232 - Causes of war in international politics

STV2350 - Autocratic politics

STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode

Past:

STV1020 - Metode og statistikk

STV4232B - Causes of war

STV4325B - Causes of political violence

STV4027 - Causal inference

 

Tidligere stillinger

2019 - Visiting Researcher, Center for European Studies, Harvard University

2016-2017 Seniorforsker, Institutt for Fredsforskning, PRIO

2015 - 2016 Postdoktor, Institutt for statsvitenskap, UIO

2012-2015 Forsker, Institutt for Fredsforskning, PRIO

2012-2015 Phd stipendiat, Institutt for Statsvitenskap, UIO

2015 - Visiting PhD fellow, Columbia University

Utdanning

Phd i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)

Master i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2011)

Bachelor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009)

Priser

2021. APSA Best paper award, American Political Science Association's "Democracy and Autocracy" section, for the paper "Patterns of Regime Breakdown Since the French Revolution" (with Vilde Lunnan Djuve and Carl Henrik Knutsen).

2016. Hans Majestet Kongen's gullmedalje for beste Phd avhandling levert ved SV-fakultetet. 

2018. NEPS medal for best publication in Peace Science, for the article "Autocratic Elections: Stabilizing tool or force for change?" (with Håvard Mokleiv Nygård and Carl Henrik Knutsen)

Formidling 

Fast skribent i Morgenbladet (min temaside)

Washington Post's Monkey Cage:

- "This may be the largest wave of nonviolent mass movements in world history. What comes next?" (with Erica Chenoweth, Christopher Shay, Sirianne Dahlum, Zoe Marks and Sooyeon Kang, link)

 - "We checked 100 years of protests in 150 countries. Here’s what we learned about the working class and democracy." (with Sirianne Dahlum and Carl Henrik Knutsen, link).

- "You’d think dictators would avoid elections. Here’s why they don’t." (with Håvard Nygård and Carl Henrik Knutsen, link). 

Jevnlige bidrag i Aftenposten, Dagens Næringsliv, Klassekampen, VG.

Verv

- Seksjonsleder for Internasjonal Politikk, Institutt for Statsvitenskap, 2021-
- Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Peace Research, 2020-
- Redaksjonsrådsmedlem, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2022-
 

Emneord: Konflikt, krig, revolusjon, protest, demokrati, diktatur, Borgerkrig, politiske institusjoner, Internasjonal politikk

Utvalgte publikasjoner

Bøker

2022. "The Deep Roots of Modern Democracy", med John Gerring, Andreas Forø Tollefsen og Brendan Apfeld, Cambridge University Press.

2022. "Årsaker til krig: Introduksjon til freds- og konfliktvitenskap", Fagbokforlaget.

2021. "One Road to Riches? How state building and democratization affect economic development", med Haakon Gjerløw, Matt Wilson og Carl Henrik Knutsen,  Cambridge University Press.

 

Tidsskriftartikler:

2022. "Cui Bono? Business elites and interstate conflict", with Carl Henrik Knutsen, Sirianne Dahlum and Magnus Rasmussen, revise and resubmit status in Journal of Conflict Resolution.

2022. "Moral logics of support for nonviolent civil resistance: Evidence from a cross-national survey experiment", forthcoming in Comparative Political Studies.

2021. "Why Monarchy? The Rise and Demise of a Regime Type.", with John Gerring, Jan Teorell, Wouter Veenendaal and Kyosuke Kikota, Comparative Political Studies, 54.3-4 (2021): 585-622

2021. "Chaos on Campus: Universities and Mass Political Protest", with Sirianne Dahlum, Comparative Political Studies, 54.1 (2021): 3-32.

2020.  "Peace above the glass ceiling: The historical relationship between female political empowerment and civil conflict.", with Sirianne Dahlum,  International Studies Quarterly 64.4 (2020): 879-893.

2019. "Who Revolts? Empirically Revisiting the Social Origins of Democracy", with Sirianne Dahlum and Carl Henrik Knutsen, forthcoming in Journal of Politics, Online first, DOI: https://doi.org/10.1086/704699

2019. “Patterns of Regime Breakdown since the French Revolution”, with Vilde Lunnan Djuve and Carl Henrik Knutsen, Comparative Political Studies, 53(6): 923-958..

2019. "“Introducing the Historical Varieties of Democracy Dataset: Political Institutions in the Long 19th Century”, with Carl Henrik Knutsen, Jan Teorell, Agnes Cornell, John Gerring, Haakon Gjerløw, Svend Erik Skaaning, Daniel Ziblatt, Kyle Marquardt, Dan Pemstein, and Brigitte Seim, Journal of Peace Research56(3): 440–451. 

2019. “Educating Demonstrators: Education and Mass Protest in Africa”, with Sirianne Dahlum,  Journal of Conflict Resolution 63(1): 3-30.

2018. “Which Groups Fight: Customary Institutions and Communal Conflicts in Africa”, with Daniela Kromrey, forthcoming in Journal of Peace Research. DOI: 10.1177/0022343317740416. (online first version here).

2017. “Autocratic Elections: Stabilizing Tool or Force for Change?” , with Carl Henrik Knutsen and Håvard M. Nygård, World Politics, 69(1): 98-143 (link,  and monkeycage bloggpost).

2017. “Mining and Local Corruption in Sub-Saharan Africa”, with Andreas Kotsadam, Eivind Hammersmark Olsen and Carl Henrik Knutsen,  American Journal of Political Science, 61(2): 320-334 (linkreplication files).

2016. “Peace from the Past: Pre-colonial Political Institutions and Civil War in Africa”,  Journal of Peace Research, 53(4): 509-524 (linkreplication files).

2016. “Local Institutional Quality and Conflict Violence in Africa”, with Andreas Forø Tollefsen, Political Geography, 53(7): 30-42. (linkreplication files ).

2016. “Cues to Coup Plotters: Elections as Coup Triggers in Dictatorships” ,  with Espen Geelmuyden Rød, Journal of Conflict Resolution, 60(5): 787-812.  (link,  replication files).

2015. “Updated Data on Institutions and Elections 1960-2012: Presenting the IAEP dataset version 2.0”, Research & Politics 2(2), DOI: 10.1177/2053168015579120 (linkdata).

2015. “Government Turnover and the Effects of Regime Type: How Requiring Alternation in Power Biases Against the Estimated Economic Benefits of Democracy”, with Carl Henrik Knutsen, Comparative Political Studies 48(7), 882-914.

Doktorgradsvhandling:

2015. Beyond the Civil Peace: Subnational Political Institutions and Internal Armed Conflict (handed in: april 2015, defense: September 2015) 

Andre publikasjoner (ikke fagfellevurdert):

2021. "Strukturell rasisme: Et statsvitenskapelig perspektiv", Tidsskrift for Samfunnsforskning, 2021 (1): 121-127.

2018. Children Affected by Armed Conflict, 1990–2016, (with Karim Bahgat, Kendra Dupuy, Gudrun Østby, Siri Aas Rustad, Håvard Strand and Tore Wig). PRIO report. Oslo: PRIO. (short summary for policymakers here).

2016. "Democratization and Civil War", (with Håvard Hegre, Kristian Skrede Gleditsch, Baris Ari). Comparative Democratization Newsletter, June 2016.

2014. "Et Kritisk Blikk på Holbergprisen". Nytt Norsk Tidsskrift, 2014 (3): 255 - 265.

 

 

 

 

Publisert 12. mars 2012 13:47 - Sist endret 15. juli 2022 14:04