English version of this page

Moral Beliefs about Violent Political Conflict (MoViCon)

Bildet kan inneholde: tog, landbil, kjøretøy, motorkjøretøy, hjul.

Forskere gjør ofte antagelser om vanlige borgeres holdninger til politisk vold, for eksempel ved å anta at det er lav toleranse for politisk vold i fredelige samfunn og omvendt i voldelige samfunn. Bilde: Gayatri Malhotra/Unsplash

Om prosjektet

Hva mener vanlige borgere om politisk vold, og har dette noen betydning? Det vitenskapelige studiet av politisk vold – som ser på eks. borgerkrig, terrorisme, voldelig protest eller interstatlig krig -- har undersøkt ulike årsaker til politisk vold med et fokus på de rasjonelle eller følelsesmessige beveggrunnene borgere og eliter har for å begå politisk vold. Men, systematiske empiriske studier av vold har i stor grad ignorert de moralske oppfatningene vanlige borgere har om bruken av politisk vold i ulike situasjoner. Eksempler på slike oppfatninger kan være «det er feil å banke opp en politisk motstander», eller «det er alltid riktig å bruke våpen for å forsvare landet sitt». Forskere gjør ofte antagelser om slike oppfatninger, for eksempel ved å anta at det er lav toleranse for politisk vold i fredelige samfunn og omvendt i voldelige samfunn.

MoViCon studerer når og under hvilke betingelser borgere støtter eller fordømmer politisk vold, og med hvilke moralske begrunnelser. Vi vil også utforske hvordan disse moralske oppfatningene påvirker faktisk forekomst av politisk vold i ulike samfunn. Prosjektet gjør tre nyvinninger for å svare på disse spørsmålene. Først vil vi utvikle en konseptualisering av «moralske holdninger til politisk vold» som i tur kan måles gjennom eksperimenter i spørreundersøkelser. For det andre vil vi utvikle en teori om hvordan moralske holdninger til politisk vold formes og utvikler seg.

For det tredje vil vi gjøre spørreundersøkelser i ulike land, for å måle moralske holdninger til vold, undersøke hvordan de varierer innad og på tvers av samfunn, og teste teorien om hvordan disse holdningene formes. Til slutt vil vi undersøke hvordan variasjon (innad i og mellom land) i holdninger til politisk vold predikerer faktisk forekomst av politisk vold.

Bildet kan inneholde: motorkjøretøy, himmel, bil dekk, arkitektur, svart og hvit.
Bilde fra Seattles "Capital Hill Autonomous zone" under opprørene som etterfulgte drapet på George Floyd. Bilde: Adrian Celaya/Unsplash

Se våre engelske sider for mer informasjon.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskingsråd.

 

Publisert 3. mars 2021 15:35 - Sist endret 30. mars 2022 13:15