Carl Henrik Knutsen

Bilde av Carl Henrik Knutsen
English version of this page
Telefon +47 22854244
Rom 712
Treffetider Fredag 9.00-10.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Komparativ politisk økonomi
 • Politikk-utvikling relasjoner
 • De økonomiske effektene av politiske regimetyper og institusjoner
 • Økonomisk politikk
 • Politiske overlevelsesstrategier i demokratier og diktaturer
 • Regimeendring
 • Demokratisering
 • Anvendt statistisk metode

  Se hjemmeside for grundigere oversikt over forskningsaktiviteter, publikasjoner og undervisning

Andre stillinger og roller

Undervisning

Har undervist og underviser i ulike kurs innen metode og statistikk, komparativ politikk og internasjonal politikk

Utdanning

 • Bachelor (statsvitenskap, filosofi, historie) 2004, UiO
 • 2-årig Master i statsvitenskap 2006, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • 5-årig Master i økonomisk teori og økonometri(ferdig januar 2008), Økonomisk institutt, UiO
 • Ph.d. i statsvitenskap 2011, Institutt for statsvitenskap, UiO

Tidligere stillinger

 • Forskningsprofessor (Forsker I) ved Conditions of Violence and Peace, PRIO (20% stilling)
 • Post-doc ved ISV, UIO fra januar 2012- desember 2012
 • Stipendiat ved ISV, UiO fra oktober 2007-desember 2011
 • Gjesteforsker ved Sciences Po, Bordeaux, Høst 2009
 • Gjesteforsker ved Columbia University, New York, Vår 2010
Emneord: Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Metode, Politisk økonomi, Demokrati, Diktatur, Økonomisk vekst, Spillteori, Anvendt statistikk

Publikasjoner

 • Cornell, Agnes; Knutsen, Carl Henrik & Teorell, Jan (2020). Bureaucracy and Growth. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140. . doi: 10.1177/0010414020912262 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjelde, Hanne; Knutsen, Carl Henrik & Nygård, Håvard Mokleiv (2020). Which Institutions Matter? Re-Considering the Democratic Civil Peace. International Studies Quarterly.  ISSN 0020-8833. . doi: 10.1093/isq/sqaa076 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik; Maguire, Matthew; Skaaning, Svend-Erik; Teorell, Jan & Coppedge, Michael (2020). Democracy and human development: issues of conceptualization and measurement. Democratization.  ISSN 1351-0347. . doi: 10.1080/13510347.2020.1818721 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hermansen, Gudmund Horn; Knutsen, Carl Henrik & Nygård, Håvard Mokleiv (2020). Characterizing and Assessing Temporal Heterogeneity: Introducing a Change Point Framework, with Applications on the Study of Democratization. Political Analysis.  ISSN 1047-1987. . doi: 10.1017/pan.2020.39 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik (2020). Democracy research: What is its status and where is it heading?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(1), s 87- 92 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-13
 • Wilson, Matthew C. & Knutsen, Carl Henrik (2020). Geographical Coverage in Political Science Research. Perspectives on Politics.  ISSN 1537-5927. . doi: 10.1017/S1537592720002509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Coppedge, Michael; Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik; Krusell, Joshua; Medzihorsky, Juraj; Pernes, Josefine; Skaaning, Svend-Erik; Stepanova, Natalia; Teorell, Jan; Tzelgov, Eitan; Wilson, Steven L & Lindberg, Staffan (2019). The Methodology of “Varieties of Democracy” (V-Dem)1. BMS. Bulletin de méthodologie sociologique.  ISSN 0759-1063.  143(1), s 107- 133 . doi: 10.1177/0759106319854989 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahlum, Sirianne; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). Who Revolts? Empirically Revisiting the Social Origins of Democracy. Journal of Politics.  ISSN 0022-3816.  81(4), s 1494- 1499 . doi: 10.1086/704699 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Djuve, Vilde Lunnan; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). Patterns of regime breakdown since the French revolution. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140.  s 1- 36 . doi: 10.1177/0010414019879953 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gerring, John & Knutsen, Carl Henrik (2019). Polity Size and the Institutionalization of Leadership Succession. Studies in comparative international development.  ISSN 0039-3606.  54, s 451- 472 . doi: 10.1007/s12116-019-09286-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerløw, Haakon & Knutsen, Carl Henrik (2019). Leaders, Private Interests, and Socially Wasteful Projects: Skyscrapers in Democracies and Autocracies. Political research quarterly.  ISSN 1065-9129. . doi: 10.1177/1065912919840710 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik; Gerring, John; Skaaning, Svend-Erik; Teorell, Jan; Maguire, Matthew; Coppedge, Michael & Lindberg, Staffan (2019). Economic development and democracy: An electoral connection. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130.  58(1), s 292- 314 . doi: 10.1111/1475-6765.12282 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2019). Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121. . doi: 10.1177/0192512118809106 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik; Teorell, Jan; Wig, Tore; Cornell, Agnes; Gerring, John; Gjerløw, Haakon; Skaaning, Svend-Erik; Ziblatt, Daniel; Marquardt, Kyle L; Pemstein, Daniel & Seim, Brigitte (2019). Introducing the Historical Varieties of Democracy dataset: Political institutions in the long 19th century. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  56(3), s 440- 451 . doi: 10.1177/0022343318823866 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Magnus Bergli & Knutsen, Carl Henrik (2019). Party Institutionalization and Welfare State Development. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234. . doi: 10.1017/S0007123419000498 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rød, Espen Geelmuyden; Knutsen, Carl Henrik & Hegre, Håvard (2019). The determinants of democracy: a sensitivity analysis. Public Choice.  ISSN 0048-5829. . doi: 10.1007/s11127-019-00742-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bizzarro, Fernando; Gerring, John; Knutsen, Carl Henrik; Hicken, Allen; Bernhard, Michael; Skaaning, Svend-Erik; Coppedge, Michael & Lindberg, Staffan (2018). Party Strength and Economic Growth. World Politics.  ISSN 0043-8871.  70(2), s 275- 320 . doi: 10.1017/S0043887117000375 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2018). The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140.  51(5), s 659- 695 . doi: 10.1177/0010414017710265 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2018). Electoral Rules, Labor Market Coordination and Macroeconomic Performance. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  41(3), s 367- 378 . doi: 10.1111/1467-9477.12126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik; Kotsadam, Andreas; Olsen, Eivind Hammersmark & Wig, Tore (2017). Mining and Local Corruption in Africa. American Journal of Political Science (AJPS).  ISSN 0092-5853.  61(2), s 320- 334 . doi: 10.1111/ajps.12268 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Democracy by Demand? Reinvestigating the Effect of Self-expression Values on Political Regime Type. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  47(2), s 437- 461 . doi: 10.1017/S0007123415000447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Do Democracies Provide Better Education? Revisiting the Democracy-Human Capital Link. World Development.  ISSN 0305-750X.  94, s 186- 199 . doi: 10.1016/j.worlddev.2017.01.001
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Do Democracies Provide Better Education? Revisiting the Democracy–Human Capital Link. World Development.  ISSN 0305-750X.  94, s 186- 199 . doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). What Counts as Evidence? Panel Data and the Empirical Evaluation of Revised Modernization Theory. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  47(2), s 473- 478 . doi: 10.1017/s0007123416000107 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nygård, Håvard Mokleiv & Wig, Tore (2017). Autocratic elections: stabilizing tool or force for change?. World Politics.  ISSN 0043-8871.  69(1), s 98- 143 . doi: 10.1017/S0043887116000149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik; Møller, Jørgen & Skaaning, Svend-Erik (2016). Going Historical: Measuring Democraticness before the Age of Mass Democracy.. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  37(5), s 679- 689 . doi: 10.1177/0192512115618532 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Carl Henrik & Thorsen, Dag Einar (2016). Diktaturets mange former – Typer, styremåter og politikkutforming, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  5.  s 78 - 97
 • Knutsen, Carl Henrik & Wegmann, Simone (2016). Is democracy about redistribution?. Democratization.  ISSN 1351-0347.  23(1), s 164- 192 . doi: 10.1080/13510347.2015.1094460
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Demokrati og økonomisk vekst, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  30.
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Reinvestigating the Reciprocal Relationship between Democracy and Income Inequality. Review of Economics and Institutions.  ISSN 2038-1379.  6(2) . doi: 10.5202/rei.v6i2.173
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Why democracies outgrow autocracies in the long run: civil liberties, information flows and technological change. Kyklos (Basel).  ISSN 0023-5962.  68(3), s 357- 384 . doi: 10.1111/kykl.12087
 • Knutsen, Carl Henrik; Møller, Jørgen & Skaaning, Svend-Erik (2015). Going historical: Measuring democraticness before the age of mass democracy. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  37(5), s 679- 689 . doi: 10.1177/0192512115618532
 • Knutsen, Carl Henrik & Nygård, Håvard Mokleiv (2015). Institutional Characteristics and Regime Survival: Why Are Semi-Democracies Less Durable Than Autocracies and Democracies?. American Journal of Political Science (AJPS).  ISSN 0092-5853.  59(3), s 656- 670 . doi: 10.1111/ajps.12168
 • Knutsen, Carl Henrik & Thorsen, Dag Einar (2015). Diktaturet - demokratiets motsats?, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel.  s 463 - 480
 • Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2015). Government Turnover and the Effects of Regime Type: How Requiring Alternation in Power Biases against the Estimated Economic Benefits of Democracy. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140. . doi: 10.1177/0010414014565891
 • Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik & Rasch, Bjørn Erik (2014). Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(4), s 406- 427 . doi: 10.1111/1467-9477.12029 Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik (2014). Hvor demokratisk er det norske demokratiet? En internasjonal sammenligning, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  8.
 • Knutsen, Carl Henrik (2014). Income Growth and Revolutions. Social Science Quarterly.  ISSN 0038-4941.  95(4), s 920- 937 . doi: 10.1111/ssqu.12081
 • Knutsen, Carl Henrik (2013). Democracy, State Capacity, and Economic Growth. World Development.  ISSN 0305-750X.  43, s 1- 18 . doi: 10.1016/j.worlddev.2012.10.014
 • Knutsen, Carl Henrik & Fjelde, Hanne (2013). Property rights in dictatorships: kings protect property better than generals or party bosses. Contemporary Politics.  ISSN 1356-9775.  19(1), s 94- 114 . doi: 10.1080/13569775.2013.773205
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2012). Introduction: Politics and the Creation and Diffusion of Knowledge, In  Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas.  Routledge.  ISBN 978-0-415-69848-1.  Kapittel 1.  s 1 - 10
 • Hveem, Helge; Knutsen, Carl Henrik & Rygh, Asmund (2012). State ownership, political risk and foreign direct investment, In Kjell Arnold Eliassen (ed.),  Business and politics in a new global order.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42590-3.  Chapter 4.  s 89 - 110
 • Knutsen, Carl Henrik (2012). Democracy and Economic Growth: A Review of Arguments and Results. International Area Studies Review.  ISSN 2233-8659.  15(4), s 393- 415 . doi: 10.1177/2233865912455268
 • Knutsen, Carl Henrik (2012). Democracy, Dictatorship, and Technological Change, In  Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas.  Routledge.  ISBN 978-0-415-69848-1.  Kapittel 2.  s 13 - 28
 • Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (2011). The global political economy: International institutions, states and multinational enterprises, In Dag Harald Claes & Carl Henrik Knutsen (ed.),  Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66536-0.  Kapittel 1.  s 1 - 28
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2011). Co-operation on knowledge activities, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 7.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Democracy, Dictatorship and Protection of Property Rights. Journal of Development Studies.  ISSN 0022-0388.  47(1), s 164- 182 . doi: 10.1080/00220388.2010.506919
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Education, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 3.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). I’ll mind my own business if you mind yours: The OAU and the African Peace. Dynamiques Internationales.  ISSN 2105-2646.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Open flow of ideas, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 6.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Research, In Helge Hveem & Lelio Iapadre (ed.),  The Global Governance of Knowledge: Education, research, innovation and international cooperation.  Routledge.  ISBN 978-0415605748.  Kapittel 4.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Security Threats, Enemy-Contingent Policies and Economic Development in Dictatorships. International Interactions.  ISSN 0305-0629.  37(4), s 414- 440 . doi: 10.1080/03050629.2011.622650
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Which Democracies Prosper? Electoral Rules, Form of Government and Economic Growth. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  ISSN 0261-3794.  30(1), s 83- 90 . doi: 10.1016/j.electstud.2010.09.006
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). Which democracies prosper? Electoral rules, form of government and economic growth. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  ISSN 0261-3794.  30(1), s 83- 90 . doi: 10.1016/j.electstud.2010.09.006
 • Knutsen, Carl Henrik; Rygh, Asmund & Hveem, Helge (2011). Does State Ownership Matter? Institutions' Effect on Foreign Direct Investment Revisited. Business and Politics.  ISSN 1369-5258.  (1) . doi: 10.2202/1469-3569.1314
 • Knutsen, Carl Henrik (2010). Den rasjonelle diktator. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  68(3), s 404- 414
 • Knutsen, Carl Henrik (2010). Investigating the Lee thesis: How bad is democracy for Asian economies?. European Political Science Review.  ISSN 1755-7739.  2(3), s 451- 473
 • Knutsen, Carl Henrik (2010). Measuring Effective Democracy. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  31(2), s 109- 128 . doi: 10.1177/0192512110364736
 • Knutsen, Carl Henrik (2010). The rational dictator. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  68(3), s 404- 414

Se alle arbeider i Cristin

 • Coppedge, Michael; Gerring, John; Glynn, Adam; Knutsen, Carl Henrik; Lindberg, Staffan; Pemstein, Daniel; Seim, Brigitte; Skaaning, Svend-Erik & Teorell, Jan (2020). Varieties of Democracy: Measuring a Century of Political Change. Cambridge University Press.  ISBN 9781108347860.
 • Hveem, Helge & Knutsen, Carl Henrik (2012). Governance and Knowledge. The Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas. Routledge.  ISBN 978-0-415-69848-1.  276 s.
 • Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (ed.) (2011). Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development. Routledge.  ISBN 978-0-415-66536-0.  355 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Djuve, Vilde Lunnan; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2020). Are we on the cusp of a global wave of regime change?. Political Violence @ A Glance: Expert Analysis on Violence and Its Alternatives.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nilssen, Tore & Wig, Tore (2020). Plan S: snøballen som stopper opp. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nilssen, Tore & Wig, Tore (2020). Skal snøballen rulle, må det være riktig snøball. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Wig, Tore; Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2020). Erna som diktator. www.vg.no.
 • Boese, Vanessa Alexandra; Gates, Scott; Knutsen, Carl Henrik & Strand, Håvard (2019). Patterns of authority over space and time.
 • Dahlum, Sirianne; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). We checked 100 years of protests in 150 countries. Here’s what we learned about the working class and democracy.. Washington Post.  ISSN 0190-8286.
 • Djuve, Vilde Lunnan; Knutsen, Carl Henrik & Wig, Tore (2019). Ingen regimer varer evig. www.vg.no.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  36(3), s 288- 295 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11 Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik (2019). Lenin og den moderne velferdsstatens gjennombrudd. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Nygård, Håvard Mokleiv; Knutsen, Carl Henrik & Hermansen, Gudmund Horn (2019). Characterizing and Assessing Temporal Heterogeneity: Introducing a Change Point Framework, with Applications on the Study of Democratization.
 • De Moor, Katrien; Knutsen, Carl Henrik; Lind, Guro Elisabeth; Hølleland, Herdis & Storeng, Katerini Tagmatarchi (2018). Unge forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner. Oslo: Akademiet for yngre forskere. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holsten, Hilde Hartmann & Knutsen, Carl Henrik (2018, 30. mai). What democracy looked like 200 years ago. [Internett].  ScienceNordic. Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik; Gerring, John; Skaaning, Svend-Erik; Teorell, Jan; Maguire, Matthew; Lindberg, Staffan & Coppedge, Michael (2018). Economic Development and Democracy: A Disaggregated Perspective. APSA Annals of Comparative Democratization.  16(3), s 7- 11
 • Knutsen, Carl Henrik & Teorell, Jan (2018). Historical Varieties of Democracy: Political Institutions from 1789 to 1920. APSA -- Comparative Democratization Newsletter.  16(2), s 3- 8
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Lind, Guro Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Hølleland, Halvard; Knutsen, Carl Henrik & De Moor, Katrien (2018). Unge forskere i Norge: karriereveier og ambisjoner: en rapport fra Akademiet for yngre forskere, 2018.
 • Wig, Tore & Knutsen, Carl Henrik (2018). Internasjonalisering nå!. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  04(35)
 • Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum; Emblem, Kyrre Eeg; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Enberg, Katja; Knutsen, Carl Henrik & Lind, Guro Elisabeth (2017). Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl Henrik (2017). Democracies are no better at educating students than autocracies. This is why. Washington Post.  ISSN 0190-8286.
 • Knutsen, Carl Henrik; Nygård, Håvard Mokleiv & Wig, Tore (2017). You’d think dictators would avoid elections. Here’s why they don’t.. Washington Post.  ISSN 0190-8286.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2017). Offering pensions can help autocrats stay in power longer. Washington Post.  ISSN 0190-8286.
 • Rasmussen, Magnus & Knutsen, Carl Henrik (2017). Party Institutionalization and Welfare State Development. Vis sammendrag
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Knutsen, Carl Henrik; DeMoor, Katrien & Lind, Guro Elisabeth (2017). Kampen om talentene. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Høgestøl, Sofie A.E.; Lind, Guro Elisabeth; De Moor, Katrien; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Knutsen, Carl Henrik; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Hølleland, Herdis (2016). Karrièreusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 17
 • Knutsen, Carl Henrik (2016). Review of Carles Boix(2015) Political Order and Inequality: Their Foundations and Their Consequences for Human Welfare.. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.
 • Knutsen, Carl Henrik; Kotsadam, Andreas; Olsen, Eivind Hammersmark & Wig, Tore (2015). Mining and Local Corruption in Africa.
 • Gornitzka, Ase & Knutsen, Carl Henrik (2015). A note from the new editors of scandinavian political studies. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  38(1), s 1- 3 . doi: 10.1111/1467-9477.12043
 • Knutsen, Carl Henrik (2015). Demokrati, «Quality of Government» og menneskelig velferd: Et tilsvar til Rothstein. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(2), s 184- 191
 • Knutsen, Carl Henrik (2014). Measuring Democracy, In Alex C. Michalos (ed.),  Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.  Springer.  ISBN 978-94-007-0752-8.  kapittel.  s 3929 - 3934
 • Knutsen, Carl Henrik & Fjelde, Hanne (2014). Property Rights in Dictatorships: Kings Protect Property Better than Generals or Party Bosses., In Aurel Croissant; S Kailitz; P Koellner & S Wurster (ed.),  Property Rights in Dictatorships: Kings Protect Property Better than Generals or Party Bosses.  Routledge.  ISBN 978-0-415-71944-5.  9.
 • Rygh, Asmund & Knutsen, Carl Henrik (2014). The Lower Sensitivity of State-Owned Enterprise FDI to Political Risk: Investigating Political Capabilities- and Risk Preferences Explanations.
 • Knutsen, Carl Henrik (2013). Tor Midtbø: STATA – en entusiastisk innføring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  2/13, s 191- 193
 • Knutsen, Carl Henrik & Awa, Angelique (2013). Landprofil: Kongo–Kinshasa, I: Sigrun Johnstad (red.),  Afrikas 99%. Økonomisk vekst, ulikhet og protest.  Fellesrådet for Afrika og Solidaritet Forlag.  ISBN 9788291916309.  Landprofil.
 • Sørbye, Sveinung Wergeland; Iversen, Ole-Erik & Knutsen, Carl Henrik (2013, 07. juni). Slik kan sex og kreft henge sammen.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Rygh, Asmund & Knutsen, Carl Henrik (2012). Risk-taking in foreign direct investments: Are state-owned enterprises different?.
 • Knutsen, Carl Henrik (2011). The Economic Effects of Democracy and Dictatorship. Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik (2009). De negative konsekvensene av økonomisk ulikhet. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Knutsen, Carl Henrik (2009). Historiens slutt, 20 år etter. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 26. mars 2021 14:56

Prosjekter